Academic Staff - Personal Page
Tr

Doctor TEVFİK ÖZGÜR KURTULMUŞ FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOPHYSICAL ENGINEERING SEISMOLOGY

Research Assistant
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2003
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2007
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı  2014
 • NO NAME YEAR
  1  DEUNET (Dokuz Eylul University Seismological Observation Network): Seismicity of Izmir and Its Surro...  2024
  2  Modeling of kappa factor using multivariate adaptive regression splines: application to the western ...  2024
  3  Separation of source, site and near-surface attenuation effects in western Turkey...  2015
  4  Spectral Ratio Estimates for Site Effects on the Horst-Graben System in West Turkey...  2013
  5  Crustal attenuation characteristics in western Turkey...  2013
  6  Mapping aquifer geometry using electrical resistivity tomography: a case study from Şanlıurfa, sou...  2011
  7  Magnetic and electrical resistivity tomography investigations in a Roman legionary camp site (Legio ...  2008
  8  Yer radarı modellemesinde fiziksel ve geometrik parametre etkilerinin araştırılması...  2008
  9  Magnetic imaging and electrical resistivity tomography studies in a Roman military installation foun...  2008
  10  3D resistivity imaging from an archaeological site in south-western Anatolia, Turkey: a case study...  2007
  11  Dolgu alanlarda özdirenç ters-çözüm modellemesi ve eski bir atık dolgu alanına uygulanması...  2006
  12  Application of electrical resistivity tomography technique for investigation of landslides: a case f...  2006
  13  Sığ yeraltı yapılarının özdirenç ters-çözümünde güvenilirliğin irdelenmesi...  2005
  14  Bazı sığ yeraltı yapılarının özdirenç ters-çözümü...  2005
  15  Dört farklı elektrot dizilimine göre bazı üç-boyutlu sığ yeraltı yapılarının görünür ...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Evaluation of Multivariate Adaptive Regression Splines for Prediction of Kappa Factor in Western Tü... 06/11/2023 - 10/11/2023
  2  DEUNET Sismolojik gözlem ağı istasyonlarının zemin etkileri için spektral oran kestirimlerinin... 13/10/2021 - 15/10/2021
  3  İzmir ve Çevresinin Sismik Aktivitesinin DEUNET Deprem İstasyonları ile İncelenmesi ... 13/10/2021 - 15/10/2021
  4  DEUNET: The real time seismic monitoring in Izmir and its surroundings, Western Turkey... 19/09/2021 - 19/09/2021
  5  Batı Türkiye için yüksek frekans sönüm parametresi (kappa) ile vs30 değerleri arasında iliş... 08/10/2019 - 11/10/2019
  6  High-frequency Spectral Attenuation (Kappa) Model for the Balıkesir Region, Turkey... 28/01/2019 - 01/02/2019
  7  High-frequency attenuation (kappa) estimations from the recently-compiled Turkey strong ground motio... 02/09/2018 - 07/09/2018
  8  Preliminary Results of Spectral Decay Parameter Estimation from Recently-Compiled Strong Ground Moti... 02/05/2018 - 06/05/2018
  9  Yerel sönüm olgusu ve ege horst-graben sistemi örneği... 14/10/2015 - 16/10/2015
  10  Attenuation of three-component ground motion in western Anatolia horst-graben system,Turkey... 21/04/2015 - 23/04/2015
  11  Site transfer functions of three-component ground motion in western Turkey... 12/04/2015 - 17/04/2015
  12  Batı Anadolu horst-graben sisteminde farklı zeminler için yerel sönüm parametresinin irdelenmes... 05/11/2014 - 07/11/2014
  13  Batı Anadolu horst-graben sisteminde kaydedilen küçük ve orta büyüklükteki depremlerden kayna... 25/11/2013 - 27/11/2013
  14  Batı Anadolu'da S-dalgası Geometrik Yayılma ve Anelastik Sönümü... 03/11/2010 - 06/11/2010
  15  Preliminary Results on Attenuation Characteristics of S-waves in Western Anatolia, Turkey... 06/09/2010 - 10/09/2010
  16  İzmir Körfezi ve Güneyinde Yapılan Kara ve Deniz Jeofiziği Çalışmalarının Tümleşik Sonu... 08/10/2009 - 11/10/2009
  17  Investigation of Site Amplications on the Aegean Horst-Graben System... 13/04/2009 - 17/04/2009
  18  Synthetic simulation modelling of near surface structures by ground penetrating radar method... 14/10/2008 - 17/10/2008
  19  Integrated geophysical studies in the höyük of smyrna (izmir)... 14/10/2008 - 17/10/2008
  20  Synthetic Modelling Studies on Ground Penetrating Radar (GPR) Method for Near Surface Structures... 30/04/2008 - 02/05/2008
  21  An Integration of Geophysical, Geological and Paleoseismological Trench Studies on Seferihisar-Yelki... 30/04/2008 - 02/05/2008
  22  Integration of Electrical Resistivity Tomography, Magnetic and GPR Studies in the Ayavoukla Church, ... 30/04/2008 - 02/05/2008
  23  Smyrna Jeofizik Çalışmaları... 27/03/2008 - 28/03/2008
  24  Aktif Tektonik Araştırmalarda Jeofizik Yöntemler ve Önemi... 08/11/2007 - 09/11/2007
  25  İzmir-Güzelbahçe'de Yapılan Tümleşik Jeofizik Araştırmalar ve Paleosismolojik Hendek Çalı... 08/11/2007 - 09/11/2007
  26  Large-scale Magnetic Imaging and Electrical Resistivity Tomography Studies in a Roman Military Insta... 11/09/2007 - 15/09/2007
  27  İzmir-Güzelbahçe Bölgesinde Aktif Fay Zonlarını Belirlemeye Yönelik Tümleşik Jeofizik Çal... 14/11/2006 - 17/11/2006
  28  ERT Yönteminin Hidrojeofizik Amaçlı Uygulaması: Urfa-Haleplibahçe Örneği... 14/11/2006 - 17/11/2006
  29  The Large-scale Geophysical Investigations at a Roman Military Installation (Legio-IV Scythica) in Z... 14/11/2006 - 17/11/2006
  30  İzmir-Güzelbahçe'deki fay zonlarını saptamaya yönelik tümleşik jeofizik çalışmalar... 02/11/2006 - 04/11/2006
  31  Arkeolojik Prospeksiyonda Elektrik Özdirenç Ters-Çözüm Çalışmaları ve Önemi... 23/11/2005 - 25/11/2005
  32  Arkeolojide Geniş Ölçekli Jeofizik Prospeksiyon ve Önemi... 23/11/2005 - 25/11/2005
  33  'Resistivity Inversion Method in Archaeological Prospection and Its Importance... 14/09/2005 - 17/09/2005
  34  'Large-scale Geophysical Studies at the some Roman Legionary Camp Sites in Turkey... 14/09/2005 - 17/09/2005
  35  Large-scale Resistivity and Magnetic Explorations at the Burgaz Archaeological Site, Turkey... 04/09/2005 - 07/09/2005
  36  Geophysical Studies in Two Landslide Sites in Turkey... 04/09/2005 - 07/09/2005
  37  İzmir Agorası Üzerinde Yapılan Jeofizik Araştırmalar... 20/10/2003 - 24/10/2003
  38  Sığ Aramacılıkta Sonlu Farklar Yöntemiyle 2B ve 3B Düz Çözüm Özdirenç Modellemesi... 20/10/2003 - 24/10/2003
 • NO NAME DATE
  1  Ege Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Tümleşik Sismolojik ve Gravite Yöntemleriyle Araştırılması (Investigation of the crustal and upper mantle structure of the Aegean Region by integrated seismological and gravity methods)...  7/2023 - /
  2  DEUNET : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI PROJESİ...  3/2018 - 2/2022
  3  Torbalı katı atık bertaraf tesisi proje ve çed raporuna esas olacak jeofizik etüd raporu...  4/2011 - 4/2011
  4  Batı Anadolu Bölgesinde Kaynak, Ortam, Bölgesel ve Yerel Sönüm Özelliklerinin İncelenmesi...  4/2008 - 1/2012
  5  Aya Voukla Kilisesi İçi ve Çevresinin Jeofizik Yöntemlerle Yeraltı Araştırması...  4/2007 - 4/2007
  6  Haleplibahçe Rekreasyon Alanı Jeofizik Özdirenç Tomografi Araştırması...  6/2006 - 6/2006
  7  İzmir Fayının Jeofizik, Jeolojik, Sismolojik, Arkeolojik ve Tarihsel Veriler Yardımıyla İncelenmesi ve Yorumlanması...  8/2004 - 9/2007
  8  Satala Arkeolojik alanında (LEGIO XV APOLLINARIS) Yapılan Geniş Ölçekli Jeofizik Araştırmalar...  6/2004 - 6/2004
  9  Zeugma Arkeolojik Alanı At Meydanı ve Etrafında (Legio IV Scythica)Yapılan Geniş Ölçekli Jeofizik Araştırmalar...  3/2002 - 3/2007
 • NO NAME DATE
  1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2013
  2  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013
  3  14. Aktif Tektonik Araştırma Grubu toplantısında genç araştırmacılar arasında en iyi 2. sö...  2010
  4  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2008
  5  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2008