Tr

Associate Professor ÇAĞLAR YALÇINKAYA FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING STRUCTURAL ENGINEERING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Karadeniz Technical University Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  2005
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü (Yapı Malzemesi Prog.)  2009
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı(Yapı Malzemesi)  2015
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2018
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board İnşaat Mühendisliği  2022
 • NO NAME YEAR
  1  Recycling coral waste into eco-friendly UHPC: Mechanical strength, microstructure, and environmental...  2022
  2  Influence of Hydroxypropyl Methylcellulose Dosage on the Mechanical Properties of 3D Printable Morta...  2022
  3  Early-age shrinkage properties of eco-friendly reactive powder concrete with reduced cement content...  2022
  4  Sodium silicate/polyurethane microcapsules synthesized for enhancing self-healing ability of cementi...  2021
  5  Shear strengthening of RC beams with externally bonded UHPFRC laminates...  2021
  6  A preliminary study on the development of the normal concrete-UHPC composite beam via wet casting...  2021
  7  Elephant skin formation on UHPC surface: Effects of climatic condition and blast furnace slag conten...  2021
  8  Hydration Heat, Strength and Microstructure Characteristics of UHPC containing Blast Furnace Slag...  2021
  9  Agrega hacminin ultra yüksek performanslı betonun büzülme, reolojik ve mekanik özelliklerine et...  2020
  10  Farklı Kalınlıkta UYPB Laminelerin Eğilme Kapasitesine Katkısının İncelenmesi...  2019
  11  The Effect of Viscosity-Modifying Admixture on the Extrudability of Limestone and Calcined Clay-Base...  2019
  12  Optimization of reactive powder concrete by means of barite aggregate for both neutrons and gamma ra...  2018
  13  Erken yaş büzülme çatlaklarının lif içeren/içermeyen ultra yüksek performanslı betona göm...  2017
  14  Flexural strengthening of RC beams using UHPFRC laminates: Bonding techniques and rebar addition...  2017
  15  Effects of ambient temperature and relative humidity on early-age shrinkage of UHPC with high-volume...  2017
  16  Effect of early-age freeze-thaw exposure on the mechanical performance of self-compacting repair mor...  2016
  17  Flexural performance of SIFCON composites subjected to high temperature...  2016
  18  Abrasion resistance of reactive powder concrete: the influence of water-to-cement ratio and steel mi...  2014
  19  Autoclaved reactive powder concrete: the effects of steel micro-fibers and silica fume dosage on the...  2014
  20  The effect of metakaolin and end type of steel fiber on fiber-SIFCON matrix bond characteristics...  2014
  21  CTP atıklarının kendiliğinden yerleşen tamir harçlarının özelliklerine etkisi...  2013
  22  Yeni Nesil Yüksek Performanslı Beton: Reaktif Pudra Betonu...  2011
 • NO NAME DATE
  1  3B Yazdırılabilir Puzolanlı Harçların Taze ve Sertleşmiş Hal Özelliklerinin AraştırılmasI... 01/10/2021 - 02/10/2021
  2  Effect Of Colour Pigment Dosage On The Strength Of Concrete Roof Tiles... 14/06/2020 - 14/06/2020
  3  The influence of curing type on abrasion resistance of cement mortars containing quartz sand... 15/05/2020 - 17/05/2020
  4  Geleneksel ve Ultra Yüksek Performanslı Beton İçeren Kirişler Üzerine Kıyaslamalı Bir Çalı... 04/10/2019 - 05/10/2019
  5  Elephant Skin Formation On Ultra High Performance Concrete Surface... 02/05/2019 - 04/05/2019
  6  The Effect Of Viscosity Modifier Agent On The Early Age Strength Of The Limestone And Calcined Clay-... 02/05/2019 - 04/05/2019
  7  Concrete Canoe Production: Material Development, Structural Analysis and Design... 12/09/2018 - 14/09/2018
  8  Eğilme Dayanımı Yetersiz Betonarme Kirişlere Farklı Bağ Yöntemleri ile Uygulanmış UYPB Lami... 17/11/2017 - 18/11/2017
  9  Influence of GGBFS on Autogenous Shrinkage and Rheology of UHPC Paste with PCE Based Superplasticize... 19/10/2017 - 20/10/2017
  10  Efficiency of SRA in Reducing Autogenous Shrinkage of UHPC with Mineral Admixtures... 19/10/2017 - 20/10/2017
  11  Flexural Strengthening of Deficient Reinforced Concrete Beams by Using Ultra High Performance Concre... 04/09/2017 - 07/09/2017
  12  Influence of Silica Fume on the Rheological Properties and Autogenous Shrinkage of UHPC Paste... 27/12/2016 - 28/12/2016
  13  Rheological properties and autogenous shrinkage of paste phase of UHPC: influence of water-to-cement... 21/09/2016 - 24/09/2016
  14  Effects of fiber volume and curing condition on the mechanical properties of reactive powder concret... 21/09/2016 - 24/09/2016
  15  GFRP-Beton Hibrid Köprü Kirişlerinin Mekanik Davranışının İncelenmesi... 29/05/2015 - 30/05/2015
  16  The Influence of Fiber-Matrix Bond Characteristics on Tensile Performance of SIFCON... 21/10/2014 - 25/10/2014
  17  Otoklav Kürlü Reaktif Pudra Betonu: Mikro Çelik Lif Hacmi ve Silis Dumanı Dozajının Mekanik Ö... 07/11/2013 - 09/11/2013
  18  SIFCON Matrisi - Çelik Lif Aderansına Metakaolinin ve Lif Geometrisinin Etkisi... 07/11/2013 - 09/11/2013
  19  Hava Sürükleyici Katkının Kendiliğinden Yerleşen Çelik Lifli Betonun İşlenebilirliğine ve ... 24/10/2013 - 25/10/2013
  20  Akışkanlaştırıcı Dozajının ve Ortam Sıcaklığının Ultra Yüksek Performanslı Betonun Er... 24/10/2013 - 25/10/2013
  21  Abrasion Resistance of Reactive Powder Concrete: The Influence of Water-to-Cement Ratio and Steel Mi... 16/09/2013 - 19/09/2013
  22  The Effect of Waste Marble Powder on the Fresh State and Mechanical Properties of Self-Compacting Mo... 04/09/2013 - 06/09/2013
  23  Yüksek Sıcaklığın SIFCON'un Direncine Etkisi... 21/02/2013 - 23/02/2013
  24  Mineral Katkılı Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerine Kür Koşullarının Etkisi... 21/02/2013 - 23/02/2013
  25  Effect of Cement Type and W/C Ratio on the Durability Performance of Mortars in Sodium Sulfate Solut... 17/10/2012 - 19/10/2012
  26  Influence of Styrene Acrylate and Styrene Butadiene Rubber on Fresh and Mechanical Properties of Cem... 03/10/2012 - 05/10/2012
  27  Improvement of Polyolefin Fiber - Cementitious Matrix Interaction by Argon Plasma Treatment of Fiber... 03/10/2012 - 05/10/2012
  28  Agrega Hacminin Reaktif Pudra Betonunun Mekanik ve Büzülme Özelliklerine Etkileri... 20/10/2011 - 22/10/2011
  29  Reaktif Pudra Betonunun Büzülme Özelliklerinin İncelenmesi... 05/10/2011 - 07/10/2011
  30  The Effect of High Volume GGBFS Replacement on Mechanical Performance of Self-Compacting Steel Fiber... 27/09/2010 - 30/09/2010
 • NO NAME DATE
  1  İnşaat Uygulamaları için 3D Beton Yazıcı Kullanılarak Üretilen Beton Karışımlarının Optimum Özelliklerinin Belirlenmesi...  10/2021 - /
  2  3B Yazdırılabilir Puzolanlı Harçların Geliştirilmesi ve Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması ...  10/2021 - /
  3  Sürdürülebilir Bir Güçlendirme Yöntemi Olarak Polimer Matrisli Lif Takviyeli Kompozit Laminelerin Geliştirilmesi...  9/2020 - /
  4  Mukavemeti ve Durabilitesi Yüksek, Düşük Maliyetli Ve Hafif Alternatif Beton Kiremit Ürünlerinin Tasarlanması...  2/2015 - 7/2016
  5  Reaktif Pudra Beton Kullanılarak Kent Mobilyaları ve Dekoratif Ürünler Tasarımı ve Üretimi...  8/2015 - 7/2017
  6  GFRP-BETON HİBRİD KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN YAPISAL DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ...  8/2014 - 8/2017
  7  Ultra Yüksek Performanslı Beton Uygulamasının Yetersiz Betonarme Elemanların Davranışına Katkısının İncelenmesi...  9/2014 - 3/2018
  8  Yüksek performanslı çimentolu kompozitlerin boyutsal kararlılığının incelenmesi ve boyutsal kararlılığın durabilite özelliklerine etkisinin araştırılması...  4/2011 - 10/2014
  9  mineral katkılı kendiliğinden yerleşen lifli betonun mekanik, durabilite ve mikroyapı özelliklerinin araştırılması...  2/2009 - 2/2011
 • NO NAME DATE
  1  TÜBİTAK - Proje Performans Ödülü...  2018
 • NO NAME YEAR
  1  TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi  2011
  2  Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği  2011
  3  TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi  2014
  4  TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Delft University of Technology)  2018
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering Department of Civil Engineering , Vice Director of Department, September 2022-Continues