Tr

Associate Professor ÇİMEN KARATAŞ ÇETİN MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT IN MARINE TRANSPORTATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Den.İş.Yön.B. (İng)  2002
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2004
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2011
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2012
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi Yönetim ve Strateji Bilim Alanı  2018
 • NO NAME YEAR
  1  A Qualitative Examination of Relational and Contractual Governance Mechanisms in Aliağa Port Cluste...  2018
  2  Liman Hizmetleri Fiyatlandırma Stratejileri ve Rekabete Etkileri: Ege Bölgesi Konteyner Limanları...  2017
  3  Marinalarda Deniz Operasyon İşlemleri Süreç Analizi: Örnek Olay Çalışması...  2017
  4  Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına...  2016
  5  Supply Chain Integration of Container Terminals Located in Aegean Region of Turkey...  2016
  6  Stratejik Proje Planlaması ve Pazarlama: Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri için Bir Araşt...  2016
  7  Otomatik Konteyner Terminalleri ve Terminal Yönetim Bilgi Sistemleri...  2015
  8  Value-Driven Corporate Social Responsibility in Ports...  2015
  9  Stratejik Yönetim Yazınının Entelektüel Yapısında Değişim: 2001-2013 Yılları Arası Bibli...  2015
  10  Sürdürülebilirlik Raporlamasında Paydaş Katılımı: Türkiye'deki Firmaların Analizi...  2015
  11  Liman İnovasyonları ve Bilgi Sistemleri: Türkiye Limanları Üzerine Bir Araştırma...  2014
  12  Organizational Change in Ports and Analysis of Effectiveness in Value Chain Systems: A Survey Resear...  2014
  13  Kültürel Zeka: Uzakyol Kaptanları ve Uzakyol Birinci Zabitleri Üzerinde Bir Araştırma...  2014
  14  Logistics Research Beyond 2000: Theory, Method and Relevance...  2013
  15  Port Sustainability and Stakeholder Management in Supply Chains: A Framework on Resource Dependence ...  2012
  16  The Place of Ports in Development Plans of Turkey: A Strategic Analysis for the Years 1985-2010...  2012
  17  Türkiye'de Limancılık Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme...  2012
  18  Organizational Effectiveness at Seaports: A Systems Approach...  2010
  19  Uluslararası Ulaştırma Koridorlarında Türkiye'nin Stratejik Rolü...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Relationship Between Culture and Logistics Performance... 25/06/2019 - 28/06/2019
  2  Topuklularla Dengede Durmak: Limanlardaki Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Anlatı Analizi... 18/04/2019 - 20/04/2019
  3  An Investigation on the Interplay between Contractual and Relational Governance Mechanism in Port In... 26/04/2018 - 28/04/2018
  4  Bilişsel Haritalama Yöntemiyle İş Gören ve Karar Vericilerin Örgütsel Adalet Algılarının K... 03/11/2017 - 04/11/2017
  5  A General View of Ports and Harbours in Aegean Islands... 19/10/2017 - 20/10/2017
  6  Liman Rekabetçiliği ve Etkinlik: Türkiye Konteyner Limanları Üzerine Bir Analiz... 05/11/2015 - 06/11/2015
  7  Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına... 05/11/2015 - 06/11/2015
  8  Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma Stratejileri ve Rekabete Etkileri: Ege Bölgesi Konteyner Limanla... 05/11/2015 - 06/11/2015
  9  Port Competitiveness and Efficiency: An Analysis of Turkish Container Ports... 24/06/2015 - 27/06/2015
  10  Evaluating Container Terminal Supply Chain Integration from Users Perspective... 24/06/2015 - 27/06/2015
  11  Kültürel Zeka: Uzakyol Kaptanları ve Uzakyol Birinci Zabitleri Üzerinde Bir Araştırma... 22/05/2014 - 24/05/2014
  12  Pazarlama Araştırmalarında Kuram ve Uygulama Arasındaki Kopukluk: Keşifsel Bir Çalışma... 19/06/2013 - 22/06/2013
  13  Stratejik Yönetim Yazınının Entelektüel Yapısında Değişim: 2001-2012 Yılları Arası Bibli... 30/05/2013 - 01/06/2013
  14  Türkiye'deki Limanlarda Yönetimsel Değişim... 16/05/2013 - 18/05/2013
  15  Organizational Change in Ports and Analysis of Effectiveness in Value Chain Systems: Results of a Su... 21/05/2012 - 22/05/2012
  16  Organizational Change in Ports and Effectiveness in Port Value Chain Systems: A Survey Research... 16/01/2012 - 17/01/2012
  17  Port Effectiveness in Logistics Chains... 17/01/2011 - 18/01/2011
  18  Organizational Change at Seaports: Impact on Effectiveness... 23/06/2009 - 26/06/2009
  19  Organizational Effectiveness at Seaports: A Systems Approach... 07/05/2009 - 08/05/2009
  20  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 19/01/2009 - 21/01/2009
  21  Organizatonal Effectiveness at Seaports According to the Systems Approach... 02/04/2008 - 04/04/2008
  22  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 14/01/2008 - 16/01/2008
  23  Aktarma Limanlarının Seçim Kriterleri... 25/10/2007 - 28/10/2007
  24  Doğu Akdeniz Bölgesindeki Aktarma Yük Trafiğinin Süre ve Maliyet Analizi... 07/11/2006 - 11/11/2006
  25  The Critical Role of Turkish Ports in Terms of Multimodal Transport Corridors... 16/06/2005 - 19/06/2005
 • NO NAME YEAR
  1  Limanlarda Örgütsel Değişim ve Değer Zinciri Sistemlerinde Etkililik Analizi...  2012
  2  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Türkiye İçin Denizcilik Stratejileri...  2019
  2  Ports and Logistics Chains: Changes in Organisational Effectiveness Maritime Logistics: A Guide to Contemporary Shipping and Port Management...  2015
  3  Logistics Innovation: A Service-Dominant Logic-Based Conceptual Framework Effective Marketing in Contemporary Globalism...  2014
  4  Liman İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  5  Discovering the Nexus between Market Orientation and Open Innovation: A Grounded Theory Approach Transcultural Marketing for Incremental and Radical Innovation...  2013
  6  Organizational Change and Effectiveness in Seaports from a Systems Viewpoint The Handbook of Maritime Economics and Business...  2010
  7  Organizational Effectiveness in Seaports: A Systems Approach International Handbook of Maritime Business...  2010
  8  The Critical Role of Turkish Ports in Scope of the International Transport Corridors The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  2  Türkiye Limancılık Sektörü Raporu 2013...  5/2013 - 8/2013
  3  Türkiye Limanları için Liman Otoritesi Modeli...  7/2012 - 10/2012
  4  Türk Limancılık Sektörü Raporu - Vizyon 2023...  3/2007 - 8/2007
  5  Derince Limanı Fizibilite Raporu...  11/2007 - 11/2007
  6  Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)...  1/2006 - 2/2007
 • NO NAME DATE
  1  Prof. Dr. Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülleri...  2019
 • NO NAME YEAR
  1  TÜBİTAK  2009
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, December 2019-Continues
  2 DEÜ Rectorate 2547 Sayılı Kanunun 58/k Maddesi Kapsamındaki Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu (BAP) Member, December 2018- December 2020
  3 DEÜ Rectorate Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Tasarım ve Yenilik Faaliyet ve Projelerini Değerlendirme Komisyonu {2547/58(k)} Member, December 2018-Continues
  4 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Vice Director of Science Branch, April 2015- April 2018
  5 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Vice Director of Science Branch, August 2014- April 2015