Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor İLKNUR KAFTAN FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOPHYSICAL ENGINEERING SEISMOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1999
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2018
 • NO NAME YEAR
  1  DEUNET (Dokuz Eylul University Seismological Observation Network): Seismicity of Izmir and Its Surro...  2024
  2  Radyal Taban Fonksiyonlu Yapay Sinir Ağları (RTFA) ve Levenberg-Marquardt(LM) Ters Çözüm Yönte...  2023
  3  Prediction of Peak Ground Acceleration by Artificial Neural Network and Adaptive Neuro-fuzzy Inferen...  2022
  4  Inverse modelling via differential search algorithm for interpreting magnetic anomalies caused by 2D...  2021
  5  Crustal Movements and Deformations in Eastern Turkey in Connection with the Van Earthquake (October ...  2021
  6  Structure of the Büyük Menderes graben systems from gravity anomalies...  2019
  7  Gravite verilerinin sınır analizi yöntemleriyle değerlendirilmesi; Eskişehir örneği...  2017
  8  Interpretation of magnetic anomalies using a genetic algorithm...  2017
  9  Processing of earthquake catalog data of Western Turkey with artificial neural networks and adaptive...  2017
  10  Investigation of vertical mass changes in the south of Izmir (Turkey) by monitoring microgravity and...  2015
  11  Determination of Near-Surface Structures from Multi-Channel Surface Wave Data using Multi-Layer Perc...  2014
  12  Inversion of Self Potential Anomalies with Multilayer Perceptron Neural Networks...  2014
  13  Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ve Jeofizikte Kullanım Alanları: Sismoloji Örneği...  2013
  14  Evaluation of gravity data by using artificial neural networks case study: Seferihisar geothermal ar...  2011
  15  Performance of the finite element method for regional-residual separation on gravity method...  2010
  16  Determination of the Curie Point Depth and Heat Flow from Magsat Data of Western Turkey...  2005
  17  Application of the Finite Element Method to Gravity Data. Case Study: Western Turkey...  2005
 • NO NAME DATE
  1  İzmir ve Çevresinin Sismik Aktivitesinin DEUNET Deprem İstasyonları ile İncelenmesi ... 13/10/2021 - 15/10/2021
  2  Deprem Tahmininde Yapay Zeka Yaklaşımları... 13/10/2021 - 15/10/2021
  3  DEUNET: The real time seismic monitoring in Izmir and its surroundings, Western Turkey... 19/09/2021 - 19/09/2021
  4  Investigation of Deformation Precursors of Magnitude Mw 7.2 Van 2011 Eearthquake, Turkey Derived Fro... 02/09/2018 - 07/09/2018
  5  Wide Area Kinematics of the Earth's Surface Strains in Relation to 2011 Van, Turkey Earthquakes... 30/05/2018 - 02/06/2018
  6  En Büyük Yer İvmesinin Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı... 11/10/2017 - 13/10/2017
  7  Sürekli Doğal Gerilim Verilerinin Yapay Sinir Ağları ile Değerlendirilmesi, Deprem ve Yağışl... 14/10/2015 - 16/10/2015
  8  İzmir ve Çevresine ait Zemin Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi... 25/09/2013 - 27/09/2013
  9  Investigating the Geoelectric Fluctuations Measured in Izmir-Urla-Demircili Village (Western Turkey)... 07/04/2013 - 12/04/2013
  10  Evaluation of Süleymanköy (Diyarbakır, Eastern Turkey) and Seferihisar (Izmir, Western Turkey) Se... 07/04/2013 - 12/04/2013
  11  Determination of the basement topography of Büyük Menderes Graben systems by using microgravity da... 01/10/2012 - 05/10/2012
  12  Analysis of Bouguer Gravity Data of Gediz Graben with Artificial Neural Networks... 17/09/2012 - 19/09/2012
  13  An artificial neural network approach for site effects of strong motion network in western Turkey... 18/08/2012 - 25/08/2012
  14  Batı Türkiye Deprem katalog verilerinin Yapay Sinir ağları ile değerlendirilmesi... 23/11/2010 - 26/11/2010
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynaklar Yerleşkesinde Yapılan Mikrotremör Ölçümleri... 23/11/2010 - 26/11/2010
  16  İzmir'in Güneyindeki Yeni Mikrogravite Profil Çalışmaları... 23/11/2010 - 26/11/2010
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Şenlik Alanında Yapılan Jeofizik Çalışmalar... 23/11/2010 - 26/11/2010
  18  Determination Of Structure Parameters On Gravity Method By Using Radial Basis Functions Networks Cas... 25/10/2009 - 30/10/2009
  19  İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleri ile Araştırılması Projesi... 08/10/2009 - 11/10/2009
  20  Gravitede Yapı Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları ile kestirimi... 14/10/2008 - 17/10/2008
  21  Non-linear time series and seismic behaviour analysis of Aegean region (Turkey) earthquakes... 15/04/2007 - 20/04/2007
  22  17-21 Ekim 2005 Sığacık (İzmir) Depremleri... 14/11/2006 - 17/11/2006
  23  Investıgatıon Of Parameter Determınatıon Methods In Natural Source Field Applications... 04/10/2005 - 07/10/2005
  24  APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD TO OBSERVED BOUGUER GRAVITY DATA OF CRETAN ARC... 04/10/2005 - 07/10/2005
  25  GEOPHYSICAL STUDIES IN THE SEFERIHISAR GEOTHERMAL REGION: AS EXAMPLE, THE CUMALI HOT-SPRING... 04/10/2005 - 07/10/2005
  26  Sonlu Elemanlar Yönteminin Batı Türkiye gravite verilerine uygulanması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  27  Kaydırmalı Güç Spektrumu Yömtemi ile Batı Anadolu?nun Taban Derinliğinin Bulunması... 13/05/2003 - 15/05/2003
  28  Application of Finite Element Method on a 2-D gravity data in Western Anatolia... 06/04/2003 - 11/04/2003
  29  Determination of Heat Flow Values from the Temperature Gradients Using Hilbert Transformation... 25/09/2000 - 29/09/2000
 • NO NAME DATE
  1  Ege Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Tümleşik Sismolojik ve Gravite Yöntemleriyle Araştırılması (Investigation of the crustal and upper mantle structure of the Aegean Region by integrated seismological and gravity methods)...  7/2023 - /
  2  DEUNET : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI PROJESİ...  3/2018 - 2/2022
  3  BATI ANADOLU'YA AİT ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ VE ISI AKISI MODELLEMESİ...  7/2014 - 7/2016
  4  Lineer Olmayan Sismik Zaman Serileri İle Ege Bölgesinin Deprem Tehlikesinin İncelenmesi...  4/2006 - 4/2009
  5  Sonlu Elemanlar Yönteminin Batı Türkiye Gravite verilerine uygulanması...  1/2003 - 1/2005
  6  Site-specific hazard evaluation for Gediz Graben (Western Anatolia) using stochastic strong ground motion simulation...  5/2002 - 11/2005
 • NO NAME DATE
  1  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2011
  2  DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Onur Ödülü...  2010
  3  SEG/Chevron Student Leadership Symposium (SLS) travel grant...  2009
  4   TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2006