Tr

Professor Doctor TUTKU DİDEM ALTUN FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE ARCHITECTURAL DESIGN ARCHITECTURAL DESIGN

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mimarlık Fakültesi Mimarlık  2000
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Doktora (Mimarlık)  2010
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mimarlık Fakültesi  2013
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mimarlık Fakültesi Mimarlık  2013
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mimarlık Fakültesi  2020
 • NO NAME YEAR
  1  ANAYURT OTELİ FİLMİ ÜZERİNDEN MEKÂNSAL BİR ÇÖZÜMLEME...  2021
  2  Mimarlığın Doğa İle İlişkisinde Yeni Bir Boyut:Biyotasarım...  2020
  3  İzmir'in Mimarı "Harbi Hotan"...  2019
  4  Biodesign as an innovative tool to decrease construction induced carbon emissions in the environment...  2019
  5  İzmir'de Tarih Boyunca Sağlık ve Sağlık Yapıları...  2019
  6  Ziya Nebioğlu / İz Bırakanlar...  2019
  7  Development of Ecological Biodesign Products by Bacterial Biocalcification...  2019
  8  İzmir Mimari Belleğinin Önemli Tanığı: Mimar Fahri Nişli...  2018
  9  İzmir'de Neoliberal Kentleşme Eğilimleri Kapsamında Lüks Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: ...  2016
  10  Cumhuriyet Öncesi Dönemde İzmir Hastanelerinin Mekansal Gelişimi...  2014
  11  Towards A Different Architecture in Cooperation with Nanotechnology and Genetic Science: New Approac...  2014
  12  Preface for Special Issue on SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE OF FUTURE...  2014
  13  Medyatik Bir Kavram Olarak Sürdürülebilirlik...  2013
  14  Yeşilçam Sineması'nda Mekan Kullanımı...  2012
  15  İzmir Modern Mimarlık Mirasından Bir Yıldız Kaydı: Özsaruhan Evi (1953-2011)...  2012
  16  İzmirli'nin İzmir'i: Kentlinin Belleğindeki Mekansal Temsiller...  2011
  17  "Canlanmalar" Bedenle Öğrenme Deneyi...  2010
  18  Yatırımcı Firmaların Nitelikleri Bağlamında İstanbul ve İzmir'deki Kapalı Konut Siteleri...  2009
  19  Ütopya/Distopya: Sorgulayıcı Bir Atölye Çalışması...  2009
  20  Sürdürülebilir, Enerji Korunumlu Bir Mimarlıkta "Tasarım"...  2009
  21  Yeni Yaşam Tarzları: Kapalı Konut Yerleşkeleri...  2008
  22  Kentsel Mekanın, Mimarlığın ve Popüler Kültürün Nesnesi Olarak Duraklar...  2008
  23  XI. Mimarlık Fakültesi Haftası...  2008
  24  Expolar ve Türkiye...  2007
  25  Dönüştürücü Bir Güç Olarak Expolar, İzmir'in Expo 2015 Adaylığı Yolunda Dünya Fuarları...  2007
  26  Geleceğin Mimarlığı: Bilimsel-Teknolojik Değişimlerin Mimarlığa Etkileri...  2007
  27  Giydirilmiş Mimarlık...  2005
  28  UIA 2005'den İzlenimler......  2005
  29  DEÜ Mimarlık Fakültesi Haftası 10-14 Mayıs 2004...  2005
  30  'Kentsel Akupunktur İçin Bir İlk Adım: Kadifekent', UIA Yaşasın Kentler Fikir Projesi Yarışm...  2004
  31  2008 Pekin Olimpiyatlarına Doğru... Kuş Yuvası Olimpiyat Stadyumu - Su Kübü Ulusal Yüzme Merk...  2004
  32  Öğrenci Sayfaları Yeniden......  2004
  33  Portekiz'den İzlenimler...  2003
  34  Expolar ve Expolarda Türk Pavyonları...  2003
  35  Suyun ve Camın Büyüsü Arasında Bir Yaşam: Pilkington Glasshouse Yarışması İçin Bir Öneri...  2002
  36  Alışveriş Merkezleri ve Engelliler: İzmir İçin Bir Çalışma...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Biodesign with Mycelium in Architecture... 25/08/2020 - 28/08/2020
  2  Türkiye'de Cumhuriyet Sonrası Mimari Proje Yarışmalarının Gelişimi (Makale Bilim Ödülü)... 26/10/2019 - 29/10/2019
  3  The Implementation of Biomimicking and Biodesign Education for Faculty Members Studying in Architect... 12/09/2019 - 13/09/2019
  4  İzmir Özsaruhan Evi... 10/05/2019 - 12/05/2019
  5  Cıvık Mantarların Kentsel Tasarımda Kullanımı... 23/04/2019 - 24/04/2019
  6  Cıvık Mantarların KentselTasarımda Kullanımı... 23/04/2019 - 24/04/2019
  7  1950-1980 Yılları Arasında İzmir'de Mimar Fahri Nişli'nin Üç Apartman Yapısı Üzerinden Bir... 19/04/2019 - 21/04/2019
  8  Rehabilitating the Carbon Cycle with Biodesign in Architecture... 24/06/2018 - 28/06/2018
  9  Spatial Development Strategies Focusing on the Preservation of Rural Sites: Kavacık-Izmir/Kırsal Y... 19/04/2018 - 21/04/2018
  10  Kırsal Yerleşimlerde Koruma Odaklı Mekânsal Gelişme Stratejileri: Kavacık-İzmir... 19/04/2018 - 21/04/2018
  11  Design And Optimization Of Biocalcification Medium... 26/10/2017 - 29/10/2017
  12  Slime Moulds for Supportive Biologically-Based Urban Design Methods... 07/06/2017 - 10/06/2017
  13  Teknoloji Çağının Taş Cepheleri... 20/03/2017 - 25/03/2017
  14  Bornova Cengiz Saran Apartmanı-İzmir... 18/12/2015 - 19/12/2015
  15  Responsive Environments and Living Architecture... 19/11/2015 - 21/11/2015
  16  Gayrimenkul Odaklı Büyüme Ekseninde İzmir'de Çok Katlı Kapalı Konut Siteleri... 08/10/2015 - 09/10/2015
  17  İzmir Özel Çamlaraltı Koleji... 31/10/2014 - 02/11/2014
  18  İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi... 31/10/2014 - 02/11/2014
  19  İzmir/Tire, Ful Sokak 6 Numaralı Konut... 06/12/2013 - 08/12/2013
  20  Gated Communities in İstanbul and İzmir in the Context of Investor Firm's Qualification... 08/09/2011 - 11/09/2011
  21  Türkiye'de Bir Amerikan Öyküsü Uyarlaması: Alışveriş Merkezinin Mekansal Dönüşümü... 04/05/2011 - 06/05/2011
  22  İzmir'deki Az Katlı Konut Toplulukları Üzerine Bir Değerlendirme... 04/03/2010 - 05/03/2010
  23  İzmirli'nin İzmir'i: Kentsel Bellek Üzerine Mekansal Bir Çalışma... 22/10/2009 - 24/10/2009
  24  Kimliğin Mimari Temsiliyeti: Expolar'da Türk Pavyonları... 08/05/2008 - 09/05/2008
  25  Yeni Yaşam Tarzları: Kapalı Konut Yerleşkeleri... 14/12/2007 - 16/12/2007
  26  Ütopyadan gerçeğe: Doğa bilimlerinin mimarlığa etkileri-Robotik, Genetik ve Nanoteknoloji... 14/11/2007 - 16/11/2007
  27  Will Utopias be Real? Microtechnology and Living Architecture... 05/07/2007 - 07/07/2007
  28  Müzikten Mimarlığa Bir Tasarım Deneyimi... 22/11/2006 - 24/11/2006
  29  Modernite, Kimlik ve Mimari Temsiliyet: Dünya Fuarlarında Türk Pavyonları... 11/11/2005 - 12/11/2005
  30  Effects of the World's Fairs/Expos on the City as Global Bazaars and Temporary Cities... 03/07/2005 - 07/07/2005
  31  Integration of Urban Archeological Sites with the City: Example of Agora of Izmir... 03/07/2005 - 07/07/2005
  32  Expos As Universal Interactivity Spaces And Urban Renewal Sites... 07/07/2004 - 10/07/2004
  33  Expos as Dynamic Spaces Which Create the Future... 06/10/2002 - 08/10/2002
  34  Expolarda Görüntü Teknolojilerinin Kullanımı... 05/10/2002 - 05/10/2002
  35  Glasshouse in Architecture... 09/09/2002 - 13/09/2002
  36  Expolarda Türk Modernleşmesi ve Türk Mimarlığı... 05/04/2002 - 06/04/2002
 • BOOK TITLE: Prof. Dr. Ahmet T. Eyüce'ye Armağan]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  1950'li Yıllar İzmir Konut Mimarlığında Amerikan Modernizmden Bir Kesit: 'Nebioğlu Konutu' Prof. Dr. Ahmet T. Eyüce'ye Armağan...  2020
  2  Experimental and Numerical Shortes Route Optimization in Generating a Design Template for a Recreation Area in KadifekaleEnvironmentally-Benign Energy Solutions...  2020
  3  Experimental and numerical shortest route optimization in generating adesign template fora park in KadifekaleEnvironmentally-Benign Energy Solutions...  2019
  4  Boşluğu Tasarlamak Noktadan Mekana 2, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler Çalışmalar...  2018
  5  Spatial Development Strategies Focusing On The Preservation Of Rural Sites: Kavacık-Izmir / Kırsal Yerleşimlerde Koruma Odaklı Mekânsal Gelişme Stratejileri: Kavacık- İzmirCurrent Debates in Sustainable Architecture, Urban Design & Environmental Studies...  2018
  6  Ziya Nebioğlu Türk Mimarisinde İz Bırakanlar Cilt 2...  2015
  7  Eğitim Yapıları Mimarisi İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık, İkinci Cilt...  2013
  8  Sağlık Yapıları Mimarisi İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık, İkinci Cilt...  2013
  9  Kültür ve Sanat Yapıları Mimarisi İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık, İkinci Cilt...  2013
  10  Eğitim Yapıları Mimarisi İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık, İkinci Cilt...  2013
  11  Planlama ve İmar, Barınma ve Konut, Kent Güvenliği (Fiziksel ve Sosyal Altyapı içinde) İzmir kent sağlık gelişim planı...  2011
  12  Eşdeğer Ödül İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  2008
  13  Türk Kimliğinin Mimari Temsiliyeti Üzerine EXPO'lardaki Türk Pavyonları Üzerinden Bir İnceleme 1.Türkiye Mimarlık Eleştrisi Örnekleri Seçkisi, Yayına Değer Bulunan Çalışma...  2007
 • NO NAME DATE
  1  İzmir Karşıyaka İlçesi Çarşı Bölgesini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalara Temel Olacak Analiz, Sentez ve Olası Mekansal Gelişme Senaryolarının Oluşturulması...  11/2019 - /
  2  Doğaya Sor En İyi O Bilir...  9/2018 - 9/2018
  3  KENTSEL BELLEĞİN İZLERİ ÜZERİNDEN AKHİSAR ESKİ BELEDİYE MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL MİMARLIK VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI...  11/2018 - 2/2019
  4  Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark İle Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması...  4/2018 - 7/2018
  5  Mimari Konsept Tasarımı İçin Artırılmış Gerçeklik Ortamında 3 Boyutlu Eskiz Modellemesi...  9/2018 - 9/2020
  6  Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması...  11/2018 - 1/2019
  7  International Mersin Science Night (MERSCIN)...  6/2018 - 1/2020
  8  "Uluslararasi Mersin Bilim Şenliği III" TÜBİTAK 4007 Projesi...  6/2018 - 1/2019
  9  Physarum Polycephalum Cıvık Mantarları Kullanılarak Yol Izlerinin Bulunması Izmir Örnegi...  11/2017 - 1/2019
  10  Kavacık-Tırazlı Mahalleleri Stratejik Mekansal Gelişme Önerileri...  4/2017 - 5/2018
  11  Physarum Polycephalum Cıvık Mantarları Kullanılarak Yol İzlerinin Bulunması- İzmir Örneği, TÜBİTAK 1002 Projesi...  11/2017 - 2/2019
  12  İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ UZUNDERE CEMEVİ SOSYOKÜLTÜREL MERKEZ ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI...  10/2017 - 12/2017
  13  Biomimicry Global Design Challenge 2017...  1/2017 - 5/2017
  14  Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması...  7/2017 - 11/2017
  15  Bornova Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması...  11/2016 - 2/2017
  16  Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması...  8/2016 - 11/2016
  17  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması...  6/2016 - 9/2016
  18  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Projesi Yarışması...  1/2015 - 4/2015
  19  Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması...  3/2015 - 6/2015
  20  Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması...  2/2015 - 5/2015
  21  Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması...  10/2015 - 12/2015
  22  ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI...  4/2014 - 6/2014
  23  Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması...  5/2014 - 9/2014
  24  Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması...  9/2014 - 12/2014
  25  Kurbağalıdere Vadisi Ulusal Fikir Projesi Yarışması...  5/2013 - 8/2013
  26  Borusan Neşe Fabrikası Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması...  1/2013 - 4/2013
  27  Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması...  2/2011 - 4/2011
  28  Troya Müzesi Mimari Proje Yarışması...  1/2011 - 5/2011
  29  Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması...  4/2011 - 7/2011
  30  Bozdağ Köktürk Evi (Mimarlar Odası Onaylı Proje)...  1/2009 - 9/2009
  31  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması...  4/2008 - 7/2008
  32  Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Proje Yarışması...  12/2008 - 3/2009
  33  Uluslararası Fikir Buluşması Yaşasın Kentler (Celebration of the Cities) Yarışması Profesyonel Kategori...  2/2004 - 5/2004
  34  UIA 2005 Kongre Vadisi Mimari Tasarım Yarışması...  5/2004 - 8/2004
  35  UIA 2005 İstanbul Uluslararası Logo Tasarım Yarışması...  2/2003 - 5/2003
  36  Pilkington Glasshouse Yarışması...  1/2002 - 5/2002
  37  Expolar (Dünya Fuarları), Expolarda Türk Pavyonları...  5/2002 - 5/2004
  38  Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projeleri Yarışması, 2000 Archiprix Ödülleri Türkiye...  3/2000 - 6/2000
 • NO NAME DATE
  1  Mikroskopinin Büyüleyici Dünyası Görüntü Yarışması ve Sergisi, Yarışmalı Sergi...  01/10/2019 - 31/12/2019
  2  Expo 2016 Antalya, Tema: Çiçek ve Çocuk, Toplu(Grup) Sergi...  23/04/2016 - 31/12/2016
  3  XIV. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ ve ÖDÜLLERİ 2014, Toplu(Grup) Sergi...  11/04/2014 - 20/04/2014
 • NO NAME DATE
  1  Eşdeğer Ödül. Uluslararası Fikir Buluşması Yaşasın Kentler Yarışması, Profesyonel Katego...  2004
  2  İkincilik Ödülü. "Gelecek Ne Getirecek?" başlıklı makale yarışması bilimsel araştırma ik...  2011
  3  Mimarlık Lisans Derecesi Bölüm Üçüncülüğü Tebrik Plaketi...  2000
  4  Yayına değer bulunan çalışma, I.Türkiye Mimarlık Eleştirisi Örnekleri Seçkisi, Mimar Kateg...  2006
  5  Eşdeğer Ödül. Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması...  2008
  6  İkincilik Ödülü...  2014
  7  Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu...  2019
  8  Mansiyon Ödülü. SEVILLACALL: EL PARQUE DE LA MUSICA Mimari Proje Yarışması, Danışman / Proje...  2019
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Architecture , Vice Dean, February 2021-Continues
  2 Faculty of Architecture , Vice Dean, May 2019- February 2021
  3 Faculty of Architecture Department of Architecture Architectural Design , Director of Science Branch, October 2017- October 2020