Tr

Professor Doctor ÜMİT HALİS ERDOĞAN FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING DEPARTMENT OF TEXTILE SCIENCES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Programı  1998
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı  2001
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı  2008
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2013
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği  2013
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2019
 • NO NAME YEAR
  1  A review on alternative raw materials for sustainable production: novel plant fibers...  2022
  2  Structure-Property Relationship in Melt-Spun Poly(hydroxybutyrate-co-3-hexanoate)Monofilaments...  2022
  3  Using mussel shell wastes as an additive for the production of thermally improved polypropylene comp...  2021
  4  Mesophase in melt-spun poly(e-caprolactone) filaments: Structure mechanical property relationship...  2020
  5  Properties, X-ray data and 2D WAXD fitting procedures of melt-spun poly( e -caprolactone)...  2020
  6  Prevention of biofouling on aquaculture nets with eco-friendly antifouling paint formulation....  2020
  7  Melt processing of PHBV for functional fibres: Effect of additives on process parameters...  2019
  8  Recycling of cellulose from vegetable fiber waste for sustainable industrial applications...  2019
  9  Kompozit Üretiminde Takviye Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Çeşitli Hayvansal Liflere Uygulana...  2018
  10  Extraction and investigation of lightweight and porous natural fiber from conium maculatum as a pote...  2018
  11  Comparison of moisture related properties of PET/CV blended nonwoven fabrics...  2018
  12  Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılacak Bitkisel Liflerin Alkali Modifikasyonu Sonrası Morfoloji...  2017
  13  Banana plant waste as raw material for cellulose extraction...  2017
  14  Construction of polypropylene composite multifilaments filled with sodium perborate trihydrate-treat...  2017
  15  Structural and Antibacterial Properties of PP/CuO Composite Filaments Having Different Cross Section...  2016
  16  Effect of different surface treatments on the properties of jute...  2016
  17  An investigation on structural properties of jute particle doped polypropylene filaments...  2015
  18  Physical and mechanical properties of randomly oriented coir fiber-cementitious composites...  2014
  19  Effect of pile fiber cross section shape on compression properties of polypropylene carpets...  2012
  20  Effect of Polypropylene Fiber Cross Sectional Shapes on Some Structural/Mechanical Fiber Properties ...  2012
  21  Yüksek Mukavemetli Lifler ve İplikler...  2012
  22  Electromagnetic Shielding Efficiency of Nonwoven Insulation Panels Designed with Recycled Textiles a...  2012
  23  Surface Treatments of Jute fabric: The Influence of Surface Characteristics on Jute Fabrics and Mech...  2012
  24  A theoretical approach for predicting the tensile behavior of needle punched-heat set heavy geotexti...  2011
  25  Modelling the Tensile Behaviour of Needle Punched Nonwoven Geotextiles...  2011
  26  Selüloz esaslı doğal liflerin kompozit üretiminde takviye materyali olarak kullanımı...  2011
  27  The mechanical properties of -gamma- Methacryloxypropyltrimethoxysilane treated jute/polyester compo...  2010
  28  Structural and ultraviolet-protective properties of nano-TiO2-doped polypropylene filaments...  2010
  29  Nano-kompozit Polipropilen Filamentlerin Üretimi ve Özellikleri...  2009
  30  Flame Retardacy Behaviours and Structural Properties of Polypropylene / Nano-SiO2 Composite Textile ...  2009
  31  Structural and Electrical Properties of PP Nanocomposite Filaments...  2009
  32  Effect of stitch density and washing process on pilling behavior of plain knitted regenerated cellul...  2008
  33  Dokusuz Yüzey Jeotekstillerin Mekanik Davranışlarının Modellenmesinde Lif Özelliklerinin Etkis...  2008
  34  Yol inşaatında kullanılan geotekstillerin çekme dayanımlarının doku farklılığı yönünden...  2007
  35  Kimyasal Lif Üretim Teknolojileri Alanında Sergilenen Makinalar ve Yenilikler...  2005
  36  ITMA 2003-Birmingham 14. Uluslararası Tekstil Makinaları fuarında kimyasal lif üretimi ve teknol...  2004
  37  Türkiye İplik ve Dokuma Sanayinde Yün ve Tiftik Liflerinin Kullanım Durumu...  2000
 • NO NAME DATE
  1  Nano/Microcellulose-Doped Textile-Based Carboxymethyl Chitosan-Polyethylene Glycol Hydrogels For Sur... 26/10/2021 - 27/10/2021
  2  Biyobozunur Polikaprolakton (PCL) Liflerinin Eriyikten Lif Çekim Yöntemi ile Fonksiyonelleştirilm... 02/04/2020 - 03/04/2020
  3  Production and Characterization of Melt Spun Poly(e-caprolactone) Fibers Having Different Cross Sect... 24/10/2019 - 25/10/2019
  4  Enhancing The Production of Polyhydroxyalkanoate (PHA) Melt-Spun Filaments and Role of Processing Ai... 11/09/2019 - 13/09/2019
  5  Processing of textile composite materials by using shape memory alloys... 11/06/2019 - 15/06/2019
  6  Pilot-scale Melt-spinning of Poly (e-caprolactone): Solid and Liquid-core Filaments... 26/05/2019 - 30/05/2019
  7  Yeşil Jeotekstillerin Mühendislik Uygulamaları... 16/05/2019 - 17/05/2019
  8  Bitkisel Lif Atıklarının Tekrar Kullanılabilirliklerinin Araştırılması... 03/05/2019 - 03/05/2019
  9  Investigating The Effect Of An Antifouling Paint Applied On Polyamide 6.6 Fish Nets... 17/04/2019 - 18/04/2019
  10  Bitkisel Tekstil Liflerinin Belirlenmesinde Bulanık Kural Tabanlı Karar Destek Sistemi... 17/10/2018 - 20/10/2018
  11  Production of Melt'spun Poly (e-Caprolactone) Fibers... 10/10/2018 - 12/10/2018
  12  Application of layered composite theory for predicting the mechanical properties of geotextiles... 16/09/2018 - 21/09/2018
  13  Biodegradable Polymer/Nano Additive Compounds for Textile Applications... 06/06/2018 - 07/06/2018
  14  Comparison of Moisture Related Properties of PET/CV Blended Nonwoven Fabrics... 25/05/2018 - 26/05/2018
  15  Using sisal fiber wastes to isolate cellulose... 19/10/2017 - 20/10/2017
  16  Composite Filaments from Natural Fibre Wastes... 04/10/2017 - 07/10/2017
  17  Erozyon Kontrolünde Kullanılacak Biyopolimer Esaslı Jeotekstil Tasarımı... 15/04/2017 - 15/04/2017
  18  Banana Plant Waste as Raw Material for Cellulose Extraction... 01/12/2016 - 02/12/2016
  19  Cellulose from Waste Jute Fibers: Extraction and Characterization... 13/06/2016 - 16/06/2016
  20  Kompozit Liflerde Takviye Malzemesi Dağılım ve Homojenliğinin Fluoresans Mikroskop ile Kontrolü... 13/05/2016 - 14/05/2016
  21  Sürdürülebilir Tarım İçin Biyobozunur Tekstil Çözümleri... 12/05/2016 - 13/05/2016
  22  Extraction and Characterization of Cellulose from Textile Wastes for Regenerated Cellulose Fiber Pro... 13/04/2016 - 14/04/2016
  23  Investigating the Distribution and Homogeneity of Fillers in Composite Filaments with a Novel Optica... 22/10/2015 - 23/10/2015
  24  Halı Hav İplikleri İçin Fonksiyonel Filament Üretimi... 22/10/2014 - 24/10/2014
  25  An investigation on structural properties of jute particle doped polypropylene filaments... 04/09/2014 - 06/09/2014
  26  Study on preparation and characterization of polypropylene composite fibers with modified jute parti... 13/07/2014 - 19/07/2014
  27  Sentetik Çim Atıklarının Lif Takviyeli Asfalt Üretiminde Değerlendirilmesi... 02/04/2014 - 04/04/2014
  28  Detection of Natural Additives in Composite Filaments by Using Fluorescence Microscopy... 09/06/2013 - 11/06/2013
  29  Investigating the possibilities of producing jute particle added polypropylene composite filaments... 22/05/2013 - 24/05/2013
  30  Sentetik Tekstil Atıklarının Lif Takviyeli Asfalt Üretiminde Değerlendirilmesi... 04/04/2013 - 05/04/2013
  31  Bitkisel Lif Atıklarından Üretilmiş Jeotekstillerin Erozyon Kontrolünde Değerlendirilmesi... 04/04/2013 - 05/04/2013
  32  Structural and Antibacterial Properties of PP/CuO Composite Filaments... 07/11/2012 - 09/11/2012
  33  Mechanical Properties of Fluorocarbon Treated Jute / HDPE Composites... 07/11/2012 - 09/11/2012
  34  An investigation on structural properties of melt spun polypropylene jute composite fiber... 13/06/2012 - 15/06/2012
  35  Geri Kazanım Sonucu Elde Edilmiş Tekstil Malzemeleri ve Teller ile Tasarlanmış İzolasyon Panell... 02/05/2012 - 04/05/2012
  36  Mühendislik Uygulamalırında Jeotekstiller... 16/04/2012 - 19/04/2012
  37  Jeotekstiller ve Fonksiyonları... 11/04/2012 - 11/04/2012
  38  Jeotekstiller: Üretim Teksnikleri, Kullanım Alanları ve Fonksiyonları... 30/03/2012 - 30/03/2012
  39  Bakır Partiküller ile Fonksiyonelleştirilmiş Polipropilen Kompozit Liflerin Taşıt Döşemelikl... 02/02/2012 - 03/02/2012
  40  Engineering use of geosynthetics in ship dismantling facilities... 13/09/2010 - 14/09/2010
  41  Modeling the Tensile Behaviour of Needle Punched Nonwoven Geotextiles... 16/05/2010 - 18/05/2010
  42  Otomobil Döşeme Kumaşları için Antibakteriyel Lif Üretimi... 18/02/2010 - 18/02/2010
  43  The Production and the Properties of Nano-composite Polypropylene Filaments... 08/06/2009 - 12/06/2009
  44  Bi-komponent lif çekim yöntemi ile yüksek fonksiyonlara sahip kimyasal liflerin üretim olanaklar... 19/02/2009 - 19/02/2009
  45  The Conductivity and Magnetic Properties of Polypropylene Fibers with Doped Carbon Powders and Bariu... 13/11/2008 - 15/11/2008
  46  UV Blocking Behaviours and Structural Properties of Polypropylene / Nano-TiO2 Composite Textile Fila... 13/11/2008 - 16/11/2008
  47  Structural and Electrical Properties of Polypropylene Nanocomposite Filaments... 17/09/2008 - 19/09/2008
  48  Yüksek Fonksiyonlara Sahip Kimyasal Liflerin Üretim Olanaklarının Araştırılması... 13/12/2007 - 14/12/2007
  49  Polypropylene / Silica Nano-Particle Composite Fibers... 26/06/2007 - 28/06/2007
  50  Tekstil Sektöründe Nano-Teknoloji Uygulamaları... 11/11/2005 - 12/11/2005
  51  Teknik Tekstiller Endüstrisi ve Eğitimi... 11/11/2005 - 12/11/2005
  52  An Overview of Textile Raw Material Production in Turkey... 09/05/2005 - 11/05/2005
  53  Fiber Spinning Systems for High-Technology Fibers... 22/04/2004 - 24/04/2004
  54  Recent advances in the spinning processes used for high performance fibers... 30/06/2003 - 02/07/2003
  55  Technical Textiles And Application Possibilities... 01/06/2003 - 01/06/2003
  56  Technical Textiles And Application Possibilities... 11/10/2002 - 12/10/2002
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Wool Fibers Handbook of Natural Fibres Volume 1: Types, Properties and Factors Affecting Breeding and Cultivatio...  2020
  2  Çırçır İşletmelerinde Pamuk Lif Kalitesini Geliştirme İmkanlarının Araştırılması DEÜ 35. Yıl Etkinlikleri Üniversite Sanayi Projeleri Kitabı...  2003
 • NO NAME DATE
  1  CERRAHİ OPERASYONLARDA KULLANILAN TEKSTİL ESASLI ABSORBAN SİSTEMLERİN TASARIMI...  1/2019 - 1/2022
  2  Eriyikten Lif Çekim Yöntemi ile Mikrokapsül Katkılı Biyobozunur Polikaprolakton Liflerinin Üretilmesi Üzerine Bir Araştırma...  2/2019 - 4/2021
  3  Biyoçözünür Polyester Liflerine Uygulanacak Modifikasyonların Ürün Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - 3/2020
  4  Şekil Hafizali Alaşim Katkilandirilmiş Akilli Tekstillerin Üretimi...  1/2018 - 1/2020
  5  Karışım Lifleri Verisinin Analizi ve Bulanık Modelleme...  11/2018 - 11/2020
  6  Farklı hammaddelerden üretilmiş balık ağlarına uygulanan kirlenmeyi önleyici işlemlerin etkisinin incelenmesi...  9/2018 - 9/2019
  7  Bitkisel Lif Atıklarından Geri Kazanılan Selülozu Kullanarak Fonksiyonel Rejenere Selüloz Lifi Üretim Olanakların Araştırılması...  10/2015 - 10/2017
  8  Bitkisel Lif Atıklarından Sürdürülebilir Selüloz Eldesi Ve Karakterizasyonu...  4/2015 - 4/2016
  9  Kullanım Özelliği Geliştirilmiş Selülozik Lif Atığı Katkılı Kompozit Lif Üretimi...  3/2012 - 9/2014
  10  İletken Lif Üretimi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi...  6/2008 - 6/2010
  11  Jeotekstillerde Kullanılan Polypropilen Liflerin Kullanım Anındaki Özelliklerinin Çeşitli Metodlarla İncelenmesi...  5/2005 - 5/2007
  12  Farklı Özelliklere Sahip Kimyasal Liflerin Üretim Olanaklarının Laboratuar Koşullarında Araştırılması...  11/2005 - 11/2008
 • NO NAME DATE
  1  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2009
  2  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2010
  3  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2010
  4  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2012
  5  Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası 2.İnovasyon Yarışması Mansiyon Ödülü...  2014
  6  21. Uluslarası STRUTEX Konferansı 3. En İyi Poster Ödülü...  2016
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Director of Department, July 2021-Continues
  2 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, July 2021-Continues
  3 Arkeometri Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, June 2021- January 2022
  4 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Vice Director of Department, July 2017- July 2018
  5 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Vice Director of The Institute, March 2016- October 2016
  6 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Vice Director of The Institute, December 2014- March 2016
  7 DEÜ Tekstil, Hazir Giyim Ve Boya Araştirma-Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, September 2013- January 2016