Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor GÜZEL YÜCEL GİER INSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE SCIENCES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü  1982
  Master's Degree  Yabancı Ülke Üniversiteleri / Cane Univercity Yaşam ve Davranış Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı  1986
  PhD (Doctorate)  İstanbul University Fen Bilimleri Enstitüsü Yetiştiricilik Bilim Dalı (Su Ürünleri Yetiştiriciliği)  1996
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Su Ürünleri  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Selected topics in sustainable aquaculture research: Current and future focus...  2022
  2  Black Sea Aquaculture: Legacy, Challenges & Future Opportunities ...  2021
  3  Gülbahçe Körfezi'ndeki Deniz Çayırları...  2020
  4  Selecting priorities, indicators and criteria to monitor sustainable aquaculture development: lesso...  2020
  5  Evaluation of Posidonia oceanica Map Generated by Sentinel-2 Image: Gülbahçe Bay Test Site...  2020
  6  Akdeniz'in Kıyı Kentlerinde Sürdürülebilir Yaşam Sempozyumu...  2019
  7  The Impact of Marine Aquaculture on the Environment; the Importance of Site Selection and Carrying ...  2019
  8  Monthly and Spatial Variations of the Abundance and Biomass Pikoplankton (Synechococcus Spp. and Bac...  2019
  9  Evaluation of the relationship of picoplankton and viruses to environmental variables in a lagoon sy...  2018
  10  Erasmus + Project App_Healthy_Fish: An Application for Innovative Tools (App for Mobiles and Tablets...  2017
  11  Aquaculture's struggle for space: the need for coastal spatial planning and the potential benefits o...  2016
  12  Spatial Analysis of Fish Farming the Gulluk Bay (Eastern Aegean)...  2013
  13  Monitoring of heavy metal and organic compound levels along the Eastern Aegean coast with transplant...  2013
  14  Impact of environmental conditions on Posidonia oceanica meadows in the Eastern Mediterranean Sea...  2011
  15  The composite trophic status index (TRIX) as a potential tool for the regulation of Turkish marine a...  2010
  16  A Spatial Analysis of Fish Farming in the Context of ICZM in the Bay of Izmir-Turkey...  2010
  17  Regulating and monitoring marine finfish aquaculture in Turkey...  2009
  18  Effects of Marine Fish farming on nutrient composition and plankton communities in the Eastern Aegea...  2008
  19  Effects of fish farming on nutrients and benthic community structure in the Eastern Aegean (Turkey)...  2007
  20  Akuakültürün Çevresel Etkilerinin Saptanması Konusunda Düzenlemeler ve İzleme Çalışmaları...  2004
  21  Engeceli Limanı Suyunun Fiziksel Özellikleri ve Akıntı Sisteminin Kafes Çiftliğine Olan Etkisi...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Mapping Aquaculture Activities Using Sentinel 2 In the Muğla Province... 26/05/2022 - 27/05/2022
  2  Remote Sensing Method for Mapping the Güllük Delta Wetland... 22/04/2022 - 24/04/2022
  3  MAPPING OF POSIDONIA OCEANICA (L.) DELILE IN THE BAY OF GÜLBAHÇE... 14/01/2019 - 18/01/2019
  4  The Usage of Modelling for Planning Site Selection Area of Marine Fish Farm... 25/08/2018 -
  5  Akuakültür Çalışanlarına Yönelik Cep Telefonu ve Tabletler için e-Mobil Öğrenme Örneği... 10/05/2018 -
  6  Balık Çiftliklerinin İzlenmesinde MERAMOD Uygulaması... 09/05/2018 -
  7  Investigation of Microbial Abundance in the Çakalburnu Lagoon (İzmir Bay)... 04/10/2017 - 07/10/2017
  8  Assesment of Chemical Properties in Çakalburnu Lagoon (İzmir Bay)... 04/10/2017 - 07/10/2017
  9  Erasmus + Project app_Healthy_Fish: An Application for Innovative Tools (App For Mobiles and Tablets... 21/09/2017 - 24/09/2017
  10  Çakalburnu Lagünü nde (İzmir Körfezi) Virüs ve Pikoplankton Düzeyinin Belirlenmesi... 05/09/2016 - 09/09/2016
  11  Bütünleşik Kıyı Yönetimi Çercevesinde Güllük Körfezi ve Balık Çiftlikleri... 14/11/2012 - 17/11/2012
  12  Relocation of the Fish Farms in Gulluk Bay.... 14/09/2012 - 16/09/2012
  13  The regulation of Turkish marine aquaculture and the necessity of its integration within the society... 18/10/2011 - 21/10/2011
  14  Geographic Information Systems Potential for Coastal Zone Land Use Assessment in Izmir bay and Gullu... 20/06/2011 - 25/06/2011
  15  Developing a Roadmap for Turkish Marine Aquaculture Site Selection and Zoning Using an Ecosystem App... 05/10/2010 - 08/10/2010
  16  Investigation of TRIX in the Regulation of the Turkish Marine Aquaculture: Application to the Easter... 16/05/2010 - 19/05/2010
  17  İzmir Körfezinde Deniz Kullanımı... 27/04/2010 - 01/05/2010
  18  An ICZM Spatial analysis of marine aquaculture in Izmir Bay, Turkey... 20/10/2009 - 22/10/2009
  19  Türkiye Deniz Ürünleri Yetiştiriciliğinde Ekosistem Yaklaşımlı Yer Seçimi ve Alan Tahsisi ... 01/07/2009 - 04/07/2009
  20  Assessing Environmental Impacts of Finfish Aquaculture in Marine Waters of Izmir Bay (Eastern Aegean... 24/10/2007 - 27/10/2007
  21  The Development of Turkish Aquaculture and the Necessity of its Integration with the Society of the ... 09/05/2006 - 13/05/2006
  22  Marine Culture and Environment Turkey... 02/05/2006 - 04/05/2006
  23  Sea Fish Farming in Turkey:Monitoring and Regulations... 05/08/2005 - 09/08/2005
  24  Balık çiftlikleri için deniz alanlarında yer seçiminin irdelenmesi: Engeceli Limanı örneği... 05/05/2005 - 07/05/2005
  25  The environmental impacts of fish farming activity... 23/03/2005 - 25/03/2005
  26  Zone cotiere protegee de la Turquie:l'exemple du delta de Gediz"Kuş Cenneti"... 23/03/2005 - 25/03/2005
  27  Yetiştiricilik Aktivitesinin Makrobentik Topluluklar Üzerindeki Etkisi... 06/10/2004 - 08/10/2004
  28  Akuakültürün Çevresel Etkilerinin Saptanması Konusunda Düzenlemeler ve İzleme Çalışmaları... 06/10/2004 - 08/10/2004
  29  Sulak Alanların Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetimsel Model: İzmir Körfez... 05/11/2002 - 08/11/2002
  30  The environmental impact of a fish cage farm... 21/10/2002 -
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  ALLOCATED ZONES FOR AQUACULTURE ALLOCATED ZONES FOR AQUACULTURE...  2019
  2  KÖRFEZİ YENİDEN CANLANDIRMA İZMİR İÇİN YENİDEN İŞLEVLENDİRME PROJESİ İzmir Modeli Çalışmaları...  2018
  3  Mariculture Parks in Turkey Aquaculture zoning, site selection and area management under the ecosystem approach to aquaculture...  2017
  4  Akdeniz'in Kıyısında:İzmir Körfezi'nde Deniz Kültürü;Akdeniz'in Kıyısında: Körfezin Değerleri Meltem: İzmir Akdeniz Akademisi Kitabı: Book of the IZMIR MEDITERRANEAN ACADEMY...  2016
  5  Hasan Ali Yücel Dönemi Sanat ve Müzik Anlayışıi Bestenen Eserleri Hasan Ali Yücel...  2011
  6  Administrative Procedures: Specific examples of legal frameworks and administrative procedures in Mediterranean Aquaculture Site Selection and Site Management...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Balık Çiftliklerinde Ötrofikasyon İndikatörü Olan Klorofil-a ve Askıda Katı Madde Parametrelerinin İzleme Sistemlerinin Geliştirilmesi...  8/2023 - 8/2024
  2  Bir Deniz Balığı Kafes Sisteminde Fitoplanktonun in Situ Büyüme Oranının Tahmininde Yeni Bir Yaklaşım: Membran Diyaliz Torbalarının Kullanımı...  7/2019 - 10/2022
  3  Innovative tool to qualify the staff of aquaculture farms in health and welfare of fish in the aquaculture farm (app for mobile and tablet) (app_HEALTHY_FISH)...  11/2015 - 11/2017
  4  Çakalburnu Lagünü'nde (İzmir Körfezi) Virüs ve Pikoplankton Bolluk -Biyokütlelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Saptanması ve Besin Zinciri İle İlişkisinin Araştırılması...  8/2015 - 2/2017
  5  Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum IV...  6/2015 - 4/2016
  6  Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum III...  5/2014 - 12/2014
  7  Gülbahçe Körfezi'nde Posidonia oceanica (L.) Delile Çayırlarının Haritalandırılması...  9/2014 - 8/2017
  8  Çevre Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi...  10/2013 - 7/2015
  9  Güllük Körfezinde Bütünlesik Kıyı Yönetimine Yönelik CBS ile Deniz ve Kıyı Kullanım Alanlarının Belirlenmesi...  6/2011 - 11/2012
  10  TÜRKİYE KIYILARINDA KAFES MİDYELERİ KULLANILARAK AKDENİZ VE EGE DENİZİ KIYI SULARININ KİRLİLİK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRMESİ İÇİN MYTITURK BÖLGESEL DENİZ ÇALIŞMASI...  3/2011 - 3/2012
  11  Balık Çiftlikleri Etkisi ile Sedimentte Meydana Gelen Değişimler...  1/2011 - 10/2013
  12  Developing a strategy for aquaculture research in the Mediterranean...  12/2009 - 12/2012
  13  Türkiye kıyılarında kentsel atıksu yönetimi: Sıcak nokta ve hassas alanların yeniden tanımlanması, atık özümseme kapasitelerinin izleme modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatırım planlarının geliştirilmesi...  3/2008 - 3/2008
  14  Türkiye kıyılarında kentsel atıksu yönetimi: Sıcak nokta ve hassas alanların yeniden tanımlanması, atık özümseme kapasitelerinin izleme-modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatirim planlarının geliştirilmesi (SINHA)...  9/2008 - /
  15  Marine Biyological Monitoring in the Nemrut Bay...  6/2005 - 1/2006
  16  Balık Yetiştiriciliği Yapılan Koylarda Yer Alan Posidonia oceanica (L.) Delile Komunitesinde ve Üzerinde Yer Alan Epifitlerdeki Değişimler...  7/2004 - 3/2008
  17  Marine Biological Monitoring in the Nemrut Bay...  8/2003 - 1/2004
  18  Ağ Kafeslerde Ürerimi Yapılan Çipura ve Levrek Çiftliklerinin Bentik Canlılar ve Su Kolonu Üzerindeki Etkileri...  4/2001 - 12/2004
  19  Ağ Kafeslerde Üretim Yapan Levrek ve Çipura Balık İşletmelerinin Su Kalitesine Olan Etkisni Araştırma Projesi...  2/2000 - 1/2002
 • NO Responsibility
  1 Köy Enstitüleri Ve İsmail Hakki Tonguç Araştirma Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, December 2015- December 2018
  2 Köy Enstitüleri Ve İsmail Hakki Tonguç Araştirma Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, September 2012- September 2015
  3 Köy Enstitüleri Ve İsmail Hakki Tonguç Araştirma Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, August 2009- August 2012