Tr

Professor Doctor GÜL ERGÖR FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH EPIDEMIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1987
  Specialization in Medicine  Hacettepe University Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1994
  Associate Professor  Hacettepe University Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  1997
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2003
 • NO NAME YEAR
  1  Evaluating the Relationship between Diabetes and Cancer in a Cohort...  2022
  2  An analysis of antibody response following the second dose of CoronaVac and humoral response after b...  2022
  3  Surveillance of COVID-19 patients at a university hospital in Turkey...  2021
  4  Urinary microbiota; Which non-invasive urine collection method should we use?...  2021
  5  Quantifying gender inequalities in obesity: findings from the Turkish population-based Balcova Heart...  2020
  6  Effect of serum 25-hydroxyvitamin D level on lung, breast, colorectal and prostate cancers: a nested...  2020
  7  The Relationship between Risk Levels of Breast Cancer and Use of Early Diagnosis and Screening Servi...  2020
  8  Smoke-free Turkey: Evaluation of outdoor areas of public places...  2019
  9  Evaluation of Secondhand Smoke Using PM2.5 and Observations in a Random Stratified Sample in Hospita...  2019
  10  Risk factors and relationship between screening periodicity and risk of cervical cancer among nurses...  2019
  11  Health-related quality of life and perceived health status of Turkish population...  2019
  12  Socioeconomic factors associated with tobacco smoking in Turkey: a cross-sectional, population-based...  2018
  13  Quality of life and psychiatric disorders before and one year after liver transplantation...  2018
  14  Meme, prostat, kolorektal ve akciğer kanserlerinde çevresel risk faktörleri ve risk düzeylerinin...  2018
  15  Effect of Blood Cell Subtypes Lysis on Routine Biochemical Tests...  2018
  16  Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness in Preventing Laboratory Confirmed Influenza in 2014-2015 s...  2017
  17  Scenarios to manage the hepatitis C disease burden and associated economic impact of treatment in Tu...  2017
  18  Factors that influence attitude and enforcement of the smoke-free law in Turkey: a survey of hospita...  2016
  19  Determinants of Breast and Cervical Cancer Screening Uptake Among Women in Turkey...  2016
  20  Determination of knowledge levels, attitude and behaviors of female university students concerning c...  2016
  21  Determinants of prevalence, awareness, treatment and control of high LDL-C in Turkey...  2016
  22  Compliance with smoke-free legislation within public buildings: a cross-sectional study in Turkey...  2016
  23  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalite...  2016
  24  Vestibular symptoms are more frequent in migraine than in tension type headache patients....  2015
  25  Smoking cessation and the effect of nicotine dependence on relapse rate in İzmir, Turkey...  2015
  26  Female vulnerability for thyroid function abnormality in bipolar disorder: role of lithium treatment...  2014
  27  İzmir halkının tütün kullanma özelliklerinin belirlenmesi...  2014
  28  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
  29  Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigara İçme Davranışları ve Pasif Maruziyet ile İlgi...  2014
  30  Association Of Anthropometric Measurement Methods With Cardiovascular Disease Risk; Findings From Tu...  2014
  31  The role of molds in the relation between indoor environment and atopy in asthma patients...  2013
  32  Kadınlarda meme kanseri risk algısını etkileyen etmenler ve Gail modeli ile risk düzeyinin kar...  2013
  33  Compliance with Screening Recommendations According to Breast Cancer Risk L...  2013
  34  Efficacy of Parafin Bath Therapy in Hand Osteoarthritis: A Single Blinded Randomized Controlled Tria...  2013
  35  The prevalence of vestibular symptoms in migraine or tension-type headache....  2013
  36  A cross sectional analysis vitamin B12 and folic acid levels in neurology and psychiatry outpatients...  2012
  37  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  38  İn vitro heparinin iyonize kalsiyuma etkisi ve doz-yanıt ilişkisi...  2012
  39  Koroner kalp hastalığı(KKH) riski olup Toplum Tabanlı Sigara Bırakma Merkezi?ne davet edilenler...  2012
  40  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  41  Cervical Cancer Risk Levels in Turkey and Compliance to the National Cervical Cancer Screening Stand...  2011
  42  Effects of adenosine receptor antagonists on survival in amitriptyline-poisoned mice...  2010
  43  New generation IQ-200 automated urine microscopy analyzer compared with KOVA Cell Chamber...  2010
  44  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  45  Carnitine protects the intestine against reperfusion injury in rats...  2009
  46  What is the role of the abdominal perfusion pressure for subclinical hepatic dysfunction in laparosc...  2009
  47  The effects of body fat distribution on pulmonary function tests in the overweight and obese...  2009
  48  use of tunnelled catheters in haematological malignancy patients with neutropenia....  2008
  49  Increased hexosaminidase activity in antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: possible ass...  2008
  50  Neıghbourhood varıatıon ın the lıfetıme prevalence of psychotıc symptoms ın Izmır, Turkey....  2008
  51  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  52  Gender discrimination in the elderly and its impact on the elderly health...  2007
  53  The inappropriate use of HbA1c testing to monitor glycemia: is there evidence in laboratory data...  2007
  54  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  55  From ante-partum to post-partum: a prospective study on the prevalence of perinatal depression in a ...  2006
  56  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
  57  Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etk...  2006
  58  Is rectal washout necessary in anterior resection for rectal cancer? a prospective clinical study...  2006
  59  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  60  The effect of electromagnetic waves on the growth of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar...  2005
  61  Single dose oral ciprofloxacin compared with single dose intravenous cefazolin for prophylaxis in in...  2005
  62  Turkish coffeehouse "Kahvehane" is an important tobacco smoke exposure area in Turkey...  2005
  63  Bone Mineral density in Astmatic Patients Using Low Dose Inhaled Glucocorticosteroids...  2005
  64  Improvement of Colonic Healing by Preoperative Rectal Irrigation With Short-Chain Fatty Acids in Rat...  2004
  65  Atrial Fibrilasyonlu İskemik İnme Hastalarında İnme Alt Tipleri ve Diğer Risk Fajtörleri...  2004
  66  Airway disease risk from environmental tobacco smoke among coffeehouse workers in Turkey....  2004
  67  Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey...  2004
  68  Substance use in a sample of Turkish medical students...  2003
  69  Surveillance imaging and cost effectivity in pediatric brain tumors...  2003
  70  Surveillance imaging and cost effectivity in pediatric brain tumors....  2003
  71  Prevalence of alcohol use in İstanbul...  2003
  72  Eczema Atopicum; epidemiyolojik çalışma...  2003
  73  Interobserver reliability of articular examination in juvenile idiopathic arthritis...  2003
  74  Güneş ve toplum bilinci; bir anket çalışması...  2001
  75  Candida türlerinin identifikasyonunda "CHROMagar Candida" kullanımının yeri...  2001
  76  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)...  2001
 • NO NAME DATE
  1  Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserlerinde Androjen Reseptör Yolağının Patofizyolojideki Rolü... 10/11/2021 - 14/11/2021
  2  ORTA-YÜKSEK RİSKLİ YÜZEYEL MESANE KANSERİNDE BCG TEDAVİSİNE EKLENEN DUTASTERİDİN NÜKSÜ Ö... 10/11/2021 - 14/11/2021
  3  Mesane tümörlü ve sağlıklı bireylerin mikrobiyota farklılıklarının değerlendirilmesi... 10/11/2021 - 14/11/2021
  4  Üriner sistem mikrobiyota analizi; Hangi örneği kullanmalıyım?... 10/11/2021 - 14/11/2021
  5  Sağlık çalışanlarında covıd-19 aşılaması sonrası antikor izlem sonuçları-İzmir Dokuz E... 20/10/2021 - 24/10/2021
  6  BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVİD-19 KÜMELENMELERİNİN EPİDEMİYOL... 13/12/2020 - 19/12/2020
  7  Türkiye'de 2009-2017 Yılları Arası Ölüm Nedenleri Dağılımları ve Trendleri... 26/11/2019 - 30/11/2019
  8  SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İNFLUENZA AŞISI YAPTIRMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 26/11/2019 - 30/11/2019
  9  SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 2014-2018 YILLARI ARASI İNFLUENZA AŞISI YAPTIRMA DURUMLARI... 26/11/2019 - 30/11/2019
  10  Ebe ve hemşirelerde meme kanseri risk düzeyi algısı ile cuzıcktyrer modeline göre yaşam boyu ... 07/02/2019 - 09/02/2019
  11  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  12  Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klin... 13/11/2018 - 17/11/2018
  13  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE DOKÜMAN ANALİZİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  14  OKULÖNCESİ ÇOCUKLARIN KARYOJENİK GIDA TÜKETİMİ VE AĞIZ HİJYENİ DAVRANIŞLARININ AĞIZ SAĞ... 09/11/2018 - 11/11/2018
  15  4-6 yaş çocukların annelerinin ağız sağlığı konusunda bilgi ve davranışlarının çocukla... 27/09/2018 - 30/09/2018
  16  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilere aile hekimliği sisteminin etkisi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  17  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilerin niceliksel değerlendirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  18  Meme, prostat, kolorektal ve akciğer kanseri çevresel risk faktörlerinin ve risk düzeylerinin be... 15/03/2017 - 19/03/2017
  19  Confirmation status of positive blood donors in Turkey: Missed opportunity in blood bank screening... 14/10/2015 - 17/10/2015
  20  Association of Diabetes and Endocrine Related Cancers in Turkish Balcova Heart Study Cohort... 14/10/2015 - 17/10/2015
  21  D Vitamininin Akciğer, Meme, Kolorektal, Prostat ve Over Kanserlerine Etkisinin Belirlenmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  22  Son Üç Ulusal Halk Sağlığı Kongresindeki Bildirilerin Değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  23  "Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı" Çalışması Sonuçlarından: Kanser... 22/04/2015 - 26/04/2015
  24  Bir Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Human Papilloma Virüsü Hakkındaki Bilgi ve Tutumlar... 20/10/2014 - 24/10/2014
  25  Öğrencilerin Serviks Kanseri Konusunda Bilgi ve Farkındalıklarının Belirlenmesi... 20/10/2014 - 24/10/2014
  26  Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi... 19/09/2014 - 19/09/2014
  27  Determinants of Glycemic Control Among Individuals Over 15 Years Of Age In Turkey... 13/11/2013 - 16/11/2013
  28  Prevalence And Determinants Of Metabolic Syndrome In Turkey; Findings From Chronic Diseases And Risk... 13/11/2013 - 16/11/2013
  29  Türkiye'de 10 Yıllık Koroner Kalp Hastalığı Gelişme Riski Düzeyine göre yüksek LDL-Koleste... 27/10/2013 - 31/10/2013
  30  Balçova'da Hipertansiyon farkındalığı, tedavi alma ve kan basıncı kontrolünü etkileyen etme... 27/10/2013 - 31/10/2013
  31  The changes in smoking related behaviours, second hand smoke and smoking cessation after the smoking... 07/09/2013 - 11/09/2013
  32  GSTM1 and GSTT1 Null Genotypes and Gastric Cancer: A Case-Control Study of Gene-Environment Interact... 11/08/2013 - 13/08/2013
  33  The Relationship Of Socioeconomic Status With The Level Of Nicotine Dependence... 06/05/2013 - 07/05/2013
  34  Social determinants of health and smoking status in Balcova... 06/05/2013 - 07/05/2013
  35  assessment of the change ın obesıty prevalence of women and men lıvıng ın balcova dıstrıct of... 06/05/2013 - 07/05/2013
  36  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler... 03/04/2013 - 07/04/2013
  37  The effect of physical activity intervention on coronary heart disease risk in Izmir-Trukey:challang... 01/11/2012 -
  38  The prevalence of vestibular symptoms in patients with migraine and tension-type headache... 10/06/2012 - 13/06/2012
  39  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  40  toplum tabanlı hizmet modeliyle sigara bırakma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  41  İzmir'de sağlık kurumlarına yemek üretim ve dağıtım hizmetinde çalışanların besin hijyen... 04/10/2011 - 07/10/2011
  42  Ebelik eğitiminde halk sağlığı dersi için geliştirilen eğitim programının tanıtımı... 04/10/2011 - 07/10/2011
  43  El Osteoartritinde Parafin Banyosu Uygulamanın Etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  44  Vertigo and Dizziness: Are Associates or Parts of Primary Headache Disorders?... 09/04/2011 - 16/04/2011
  45  Toplum tabanlı Sigara Bırakma Merkezi'ne davet edilen ve başvuranların değerlendirilmesi,... 18/10/2010 - 22/10/2010
  46  Serviks Kanseri Risk Düzeyi ve Ulusal Serviks Kanseri Tarama Standardına Uyum.... 18/10/2010 - 22/10/2010
  47  Meme Kanseri Risk Düzeyi Algısı İle Gail Modeline Göre Yaşam Boyu Risk Düzeyinin Karşılaşt... 18/10/2010 - 22/10/2010
  48  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  49  Balçova'da sigarasız yaşamla kalp sağlığını koruma, dokuz eylül üniversitesi balçova bele... 05/05/2010 - 09/05/2010
  50  Risk Assessment For Breast And Cervical Cancer And The Use Of Screenıng... 03/04/2010 - 07/04/2010
  51  Farelerde oluşturulan amitriptilin zehirlenmesinde adenozin reseptör antagonistlerinin yaşam sür... 04/12/2009 - 07/12/2009
  52  Physical activity and coronary heart disease: Intervention at the community level... 26/08/2009 - 29/08/2009
  53  The Behavioral and Socio-Demographical Factors and Risk of Gastric Cancer in İzmir: A Case-Control ... 10/05/2009 - 14/05/2009
  54  Toplumda fizik aktivite girişimi: Balçova Örneği... 01/05/2009 -
  55  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  56  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  57  Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcov... 28/11/2008 - 02/12/2008
  58  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  59  Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The He... 28/11/2008 - 02/12/2008
  60  Does substance use change during school years?... 26/11/2008 - 28/11/2008
  61  Balçova'da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü:Balçov... 21/10/2008 - 25/10/2008
  62  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  63  Balçova'da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  64  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  65  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  66  Effects of Adenosine Receptor Antagonists on Survival in Amitriptyline-Poisoned Mice.... 05/10/2008 - 08/10/2008
  67  Abdominal perfüzyon basıncının laparoskopik kolesistektomi esnasında karaciğer fonksiyon testl... 28/05/2008 - 31/05/2008
  68  14-17 yaş arasındaki lise öğrencilerinin nargileye ve zararlarına bakış açısı... 24/04/2008 - 27/04/2008
  69  Clinical history for inflammatory back pain in diagnosing ankylosing spondylitis:the sensitivity, sp... 13/06/2007 - 16/06/2007
  70  Epidemiyolojik Çalışmalarda Etkileşim ve Etki Karışımının Belirlenmesi... 20/05/2007 - 24/05/2007
  71  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  72  Ebe ve Hemşirelerin Sigara İçen Gebeye Karşı Yaklaşım ve Düşünceleri... 24/11/2006 - 26/11/2006
  73  Gebelerin Sigara İçiciliği Birinci Basamakta Öncelikli Bir Sorun mudur?... 24/11/2006 - 26/11/2006
  74  Lojistik Regresyon Modelinde Bağımsız Değişkenin Kesikli Ve Sürekli Olduğu Durumda Odds Oran... 04/09/2006 - 09/09/2006
  75  Amyotrophic Lateral Sclerosis and Lyme Borreliosis... 02/07/2006 - 07/07/2006
  76  The nature and extend of drug use in İzmir, Turkey... 12/06/2006 - 16/06/2006
  77  Substance use among secondary school students in İzmir, Turkey... 12/06/2006 - 16/06/2006
  78  The Assocıatıon Of Health Status And Qualıty Of Lıfe Wıth Gender Dıscrımınatıon Among Older... 02/06/2006 - 06/06/2006
  79  Türkiye'de Ölüm İstatistiklerinin Nicelik ve Nitelik Açısından Değerlendirilmesi... 11/05/2006 - 12/05/2006
  80  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  81  İzmir'de yaşayan bireylerin nereli oldukları ile beslenme alışkanlıklarının incelenmesi... 12/04/2006 - 15/04/2006
  82  İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine Getirilen Çocukların Özellikl... 22/09/2005 - 24/09/2005
  83  İki Grup Karşılaştırmalarında Bağımlı Değişkenin Sürekli, İkili Ve Sıralı Olduğu Dur... 20/09/2005 - 22/09/2005
  84  Obstrükte kolon karsinomlarında ameliyatın radikalitesi etkileniyormu?... 14/04/2005 - 17/04/2005
  85  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey... 02/04/2005 - 06/04/2005
  86  Konak İlçesinde 2003 Yılı İlk Altı Ayındaki Bebek Ölümleri Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  87  Döküm İşkolunda gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmen... 03/11/2004 - 06/11/2004
  88  Çıraklarda risk alma davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  89  İnflamatuvar bel ağrısı taramasında ağrı özelliklerinin sensitivite, spesifite ve tutarlıl... 31/10/2004 - 03/11/2004
  90  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri... 28/09/2004 - 03/10/2004
  91  Anti HCV EIA test sonuçlarının bildirilmesi için öngörülen algoritma... 19/09/2004 - 23/09/2004
  92  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  93  The effect of electromagnetic field on Entamoeba histolytica and E.dispar... 18/07/2004 - 23/07/2004
  94  Lichtenstein hernia onarımında prognostik faktörler... 26/05/2004 - 30/05/2004
  95  Rektum kanserinde neoadjuvan tedavinin evreleme üzerine etkisi... 26/05/2004 - 30/05/2004
  96  Mide karsinomu için yapılan küratif rezeksiyonlarda D1 ve D2 lenf nodu diseksiyonunun morbidite, ... 26/05/2004 - 30/05/2004
  97  Deneysel intestinal iskemi reperfüzyon modelinde karnitinin iskemi reperfüzyon ve anastomoz iyile... 26/05/2004 - 30/05/2004
  98  Obstrükte kolon karsinomlarında ameliyatın radikalitesi etkileniyor mu?... 26/05/2004 - 30/04/2004
  99  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği... 08/04/2004 - 10/04/2004
  100  Deneysel Hartmann ameliyatı modelinde değişik adezyon bariyerlerinin etkinliği... 07/09/2003 - 11/09/2003
  101  Vision screening program for 4 year old children... 18/06/2003 - 21/06/2003
  102  Biofilm production and antifungal susceptibility patterns of Candida spp.... 10/05/2003 - 13/05/2003
  103  The comparison of partin tables with pathologic examination of radical prostatectomy specimens for l... 26/04/2003 - 01/05/2003
  104  The impact of job satisfaction on anxiety and depression levels among physicians... 23/02/2003 - 28/02/2003
  105  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci, asistan ve doktorlarında sigara, alkol ve mad... 22/10/2002 - 27/10/2002
  106  Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı... 22/10/2002 - 27/10/2002
  107  Strokta atrial fibrilasyonun diğer risk faktörleriyle birlikteliği... 19/10/2002 - 23/10/2002
  108  İnhaler Kortikosteroid Kullanan Astımlı Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  109  Colon anastomotic healing: what happens to newly synthesized collagen?... 24/06/2002 - 27/06/2002
  110  Deneysel peritonitte karın duvarı rekonstrüksiyonunda değişik biyomateryallerin karşılaştır... 15/05/2002 - 19/05/2002
  111  Kahvecilerde çevresel tütün dumanı maruziyetinin solunumsal etkileri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  112  Improvement of colonic healing preoperative short chain fatty acid rectal irrigation in rats given p... 09/09/2001 - 13/09/2001
  113  Risk factors in Stroke Recurrence.... 02/04/2001 - 02/04/2001
  114  Evaluation of CHROMagar Candida medium for the identification of Candida species.... 01/04/2001 - 04/04/2001
  115  Probleme dayalı eğitimde özel çalışma modülleri... 12/11/1998 - 15/11/1998
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ, KANSERDEN KORUNMA, TARAMALAR VE ERKEN TANI MASASI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU...  2014
  2  Halk Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri İzmir Kent Sağlık Profili...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının influenza aşısı yaptırma durumlarını etkileyen faktörlerin ve influenza aşı etkililiğinin değerlendirilmesi...  7/2019 - 7/2020
  2  Orta ve yüksek riskli yüzeyel mesane kanserinde Bacillus Calmette Guerin (BCG) immunoterapisine eklenen 5-alfa redüktaz inhibitörü dutasteridin nüksü ve progresyonu önlemedeki etkililiği ve güvenliliğinin araştırılması: Tek kollu, Faz 2 klinik araştırma...  7/2018 - 3/2022
  3  Soma Termik Santral Çevresinde Yaşayanlarda Saçta Mineral Analizi"...  11/2015 - /
  4  Serum 25-Hidroksivitamin D Düzeyinin Akciğer, Meme, Kolorektal, Prostat ve Ovaryum Kanserine Etkisinin Belirlenmesi...  10/2014 - 2/2017
  5  İn Vitro Hemoliz Sürecinde Etkilenen Hücre Tipi ve Sayısının Bazı Rutin Biyokimyasal Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  1/2013 - 1/2015
  6  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
  7  İçme suyu pompalarında Escherichia colinin oluşturduğu biyofilm yapısının incelenmesi, oluşmasının önlenmesi ve giderimi...  9/2011 - 9/2012
  8  GSTM1,GSTP1,GSTT1 gen polimorfizmlerinin türk toplumunda akciğer kanserli hastalarda ve normal bireylerdeki sıklığı...  12/2011 - 9/2012
  9  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  10  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
  11  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  12  Farelerde oluşturulan amitriptilin zehirlenmesinde adenozin reseptör antagonistlerinin yaşam süresi üzerine etkileri...  5/2005 - 5/2005
  13  İZMİR BÖLGESİNDE KOLOREKTAL KANSER ÜZERİNE BESLENME ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ: TOPLUM-TABANLI BİR OLGU KONTROL ÇALIŞMASI...  1/2004 - 1/2004
  14  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
  15  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
  16  Abdominal sepsis modelinde karın duvarı rekonstrüksüyonunda değişik biyomateryallerin karşılaştırılması...  1/2000 - /2001
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Doktorlarda ve Tıp Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımın Boyutları...  6/1999 - 6/2001
 • NO NAME DATE
  1  Poster...  2017
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Rectorate Koronavirüs Komisyonu Member, September 2021-Continues
  2 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Public Health Epidemiology , Director of Science Branch, October 2018- October 2021
  3 DEÜ Rectorate Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Member, January 2018- November 2018
  4 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Public Health Epidemiology , Director of Science Branch, October 2015- October 2018
  5 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Public Health Epidemiology , Director of Science Branch, October 2012- October 2015
  6 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Public Health , Director of Science Branch, December 2008- December 2011
  7 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Public Health , Director of Science Branch, December 2005- December 2008
  8 Vocational School of Health Services , Member of College Council, September 2005- September 2007
  9 Institute For Oncology Prevantif Onkoloji Anabilim Dali , Director of Science Branch, March 2003- February 2005
  10 Vocational School of Health Services Medical Documentation and Secretariat , Head of The Programme, September 2002- July 2005
  11 Vocational School of Health Services , Member of College Board, September 2002- July 2005