Tr

Professor Doctor İPEK DEVECİ KOCAKOÇ FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMETRICS OPERATIONAL

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü  1997
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2003
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2005
  Associate Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2008
  Full Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiye'de Makine Öğrenmesi ve Karar Ağaçları Alanında Yayınlanmış Tezlerin Bibliyometrik ...  2021
  2  Functional Cluster and Canonical Correlation Analysis of EU Countries by Number of Daily Deaths and ...  2021
  3  Regression Analyses or Decision Trees?...  2020
  4  Hastane Çalışanlarının İş Tatmininin EFQM Modeli Açısından Ölçülmesi...  2020
  5  A REVIEW ON OPTIMIZATION LITERATURE RELATED TO OPERATIONS RESEARCH FIELD...  2020
  6  Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörler ve 2017 Sonrası ...  2020
  7  Reducing Variation of Risk Estimation by Using Importance Sampling...  2019
  8  The effect of qervice quality and customer satisfaction on customer loyalty...  2019
  9  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalar Kullanarak Çözümünde Çaprazlama Operatörlerin...  2019
  10  ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL UYGULAMA PROSEDÜRÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA...  2018
  11  A Compilation of Some Popular Goodness of Fit Tests for Normal Distribution: Their Algorithms and MA...  2017
  12  Comparative study on retail sales forecasting between single and combination methods...  2017
  13  GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN GENETİK ALGORİTMANIN PARAMETRELERİNİN İNC...  2017
  14  GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMALARLA ÇÖZÜMÜNDE BAŞLANGIÇ POPÜLASYONUN BELİR...  2017
  15  A New Descriptive Statistic for Functional Data: Functional Coefficient Of Variation...  2016
  16  A new model selection strategy in time series forecasting with artificial neural networks: IHTS...  2016
  17  Smoothed functional canonical correlation analysis of humidity and temperature data...  2015
  18  A Multivariate Change Point Detection Procedure for Monitoring Mean and Covariance Simultaneously...  2013
  19  Improvement Toolbox Design For EFQM Criteria...  2012
  20  Estimation of Change Point in Generalized Variance Control Chart...  2011
  21  Component Oriented Software Design by Utilizing Quality Function Deployment...  2010
  22  A New ANN Training Approach for Efficiency Evaluation...  2010
  23  Business Intelligence Applications in Retail Business: OLAP, Data Mining & Reporting Services...  2010
  24  Bilişim Teknolojisi Projelerinde Reel Opsiyonlar...  2010
  25  Altı Sigma Dedikleri...  2008
  26  Using Analytic hierarchy process to determine process economics in multivariate loss functions...  2008
  27  Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İnc...  2007
  28  The Long Term Effect of Pentoxifylline and L-NAME on Testicular Functions in Spermatic Artery Ligati...  2006
  29  Utilizing Surveys for Finding Improvement Areas For Customer Satisfaction Along the Supply Chain...  2006
  30  Telekomünikasyon Sektöründe Karşılaştırmalı Etkinlik Değerlendirmesi...  2005
  31  Veri Zarflama Analizindeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süre...  2003
  32  Reliability of Service Systems and an Application in Student Office...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Hemşire Çizelgeleme Problemlerinin Genetik Algoritmalarla Optimizasyonu Ve Bir Uygulama... 12/02/2020 - 14/02/2020
  2  Yerel Seçim Sonuçlarını Etkileyen Değişkenlerin Sınıflandırma Ağaçları Aracılığıyla ... 12/02/2020 - 14/02/2020
  3  DOLULUK GRAFİĞİ: SAĞLIK KURUMLARININ İŞ HACMİNİN GÖRSEL OLARAK TAKİBİ İÇİN BİR ARAÇ... 16/01/2020 - 18/01/2020
  4  Regression Analyses or Decision Trees?... 18/10/2019 - 20/10/2019
  5  Finding the Determinants of National Problem Perceptions of Turkish Citizens... 25/09/2019 - 28/09/2019
  6  A Customer Segmentation Model Proposal for Hospitals: LRFM-V... 25/09/2019 - 28/09/2019
  7  TEKNOLOJİK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KOBİ?LERE SAĞLANAN AR-GE, İNOVASYON FİNANSMAN DESTE... 17/12/2018 - 18/12/2018
  8  Önem Örneklemesi ile Risk Tahminlemesinin Varyansının Azaltılması... 17/10/2018 - 20/10/2018
  9  Perakendecilik Sektöründe Müşteri Sepet Verisi Kullanarak Fayda-Sıklık Analizi... 17/10/2018 - 20/10/2018
  10  Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği... 17/10/2018 - 20/10/2018
  11  Kayıt Sistemleri Süreç İyileştirmesinde Simülasyon Tekniğinin Kullanımı ve Bir Uygulaması... 26/06/2018 - 29/06/2018
  12  Perakendecilik Sektöründe RFM Analizi İle Müşteri Sınıflandırma... 26/06/2018 - 29/06/2018
  13  Perakendecilik Sektöründe Müşteri Sepet Verisi Kullanarak Kâr Tahminleme... 26/06/2018 - 29/06/2018
  14  Yöneylem Araştırması Alanında Optimizasyon Konusu ile İlgili Bir Literatür Taraması... 05/10/2017 - 07/10/2017
  15  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalarla Çözümünde Başlangıç Popülasyonun Belirle... 20/05/2017 - 21/05/2017
  16  Sermaye Bütçelemesi Kararlarında Simülasyon Metodu İle Risk Değerlendirmesi: Bir Karar Destek ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  17  Shapiro-Wilk Testi İle Deneysel Dağılım Fonksiyonuna Dayanan Normallik Testlerinin 1.Tip Hata Ve... 03/11/2016 - 06/11/2016
  18  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalar Kullanarak Çözümünde Çaprazlama Operatörlerin... 13/07/2016 - 15/07/2016
  19  Çabuk Bozulan Gıdaların Tedarik Zinciri Dağıtım Sisteminde Çok Amaçlı Optimizasyon Uygulama... 13/07/2016 - 15/07/2016
  20  Girişimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Ölçeğinin CBÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğre... 11/07/2016 - 13/07/2016
  21  Multiobjective Evolutionary Optimization Approach to Multiresponse Surface Problems... 03/07/2016 - 06/07/2016
  22  An Empirical Comparison of Some Artificial Neural Networks Techniques for Short-Term Electricity Dem... 03/07/2016 - 06/07/2016
  23  X-Bar Kontrol Kartlarının Ekonomik İstatistiksel Tasarımı İçin Evrimsel Çok Amaçlı Optimiz... 09/09/2015 - 11/09/2015
  24  Desirability Function Approach to Multiobjective Optimization Problems... 12/07/2015 - 15/07/2015
  25  An Application of Multiobjective Evolutionary Algorithm to Reliability Optimization... 12/07/2015 - 15/07/2015
  26  ROC Analysis on Selection Problem of Solder Paste Inspection Machines... 01/07/2013 - 04/07/2013
  27  Proje Seçim Problemlerinde Çok Amaçlı Optimizasyon Uygulaması... 24/05/2013 - 28/05/2013
  28  A Supervised Learning Procedure for Monitoring Mean and Covariance Simultaneously... 08/07/2012 - 11/07/2012
  29  Optimization on Selection Problem of Solder Paste Inspection Machines... 08/07/2012 - 11/07/2012
  30  Yapay Sinir Ağlarında Performans Ölçümü için Parametrik Olmayan İyi Uyum İstatistiklerinin ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  31  Ege Bölgesi Yağış, Sıcaklık ve Nem Verilerinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon Analizi İle İn... 24/05/2012 - 26/05/2012
  32  Şirket imajı ve Saygınlığının Müşteri Sadakati Üzerindeki Rolü... 27/05/2009 - 29/05/2009
  33  Business Intelligence Applications in Retail Business: OLAP, Data Mining & Reporting Services... 14/10/2008 - 17/10/2008
  34  Sıcaklık Verilerinin Düzgünleştirilmiş Fonksiyonel Ana Bileşenler Analizi İle İncelenmesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  35  Assessing the Relative Performance Weights of Employee Performance Criteria with AHP: A Case Study f... 26/09/2007 - 28/09/2007
  36  Bilişim Teknolojisi Projelerinin Esnekliğini Arttırmada Reel Opsiyonlar Yaklaşımı... 02/07/2007 - 04/07/2007
  37  Süreç İyileştirmede İsraf Denetimlerinin Kullanılması... 02/07/2007 - 04/07/2007
  38  Etkinlik Değerlendirmesi İçin Yeni Bir Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı... 02/07/2007 - 04/07/2007
  39  Ege Bölgesindeki Yağış Miktarlarının Olasılık Modellerinin Pearson Dağılış Sistemi ile B... 24/05/2007 - 25/05/2007
  40  Improvement Toolbox Design For EFQM Criteria... 07/09/2006 - 09/09/2006
  41  Cultural Deployment by Matrix Reflections... 07/09/2006 - 09/09/2006
  42  Lean Production Deployment Project For Turkish Textile Industry: A Model and Case Study... 07/09/2006 - 09/09/2006
  43  Pearson Dağılış Sisteminin Taguchi Metodu İle Birlikte Kullanılarak Hedef Dağılışların El... 24/05/2006 - 27/05/2006
  44  SQFD on action: Component based project management software development... 26/09/2005 - 30/09/2005
  45  Çok değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulama Prosedürü Üzerine Bir Çalışma... 08/05/2005 - 12/05/2005
  46  Yeterlilik Analizlerinin Kontrol Planı Oluşturmadaki Yeri ve Önemi... 08/05/2005 - 12/05/2005
  47  Bir Müşteri Zincirine Memnuniyet Anketi Uygulanması ve Değerlendirilmesi... 20/05/2004 - 21/05/2004
  48  Veri Zarflama Analizinde Kullanılan Hipotez Testleri... 01/08/2003 - 03/08/2003
  49  Göktepede Kısıtlar Teorisi Uygulaması... 17/04/2002 - 19/04/2002
  50  İstanbul İli Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Sıralı Probit Olasılık Modelleriyle İncele... 27/11/2000 - 29/11/2000
  51  Bir Sistem Tasarımında KFG, HMEA ve Güvenilirlik Tekniklerinin Tasarım Güvencesi Amacı ile Kul... 14/05/1999 - 16/05/1999
 • NO NAME YEAR
  1  MATLAB ve İstatistiksel Veri Analizi...  2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  65- Bölüm: 5S Yaklaşımı Tıbbi Laboratuvar Yönetimi...  2019
  2  18-Altı Sigma Yaklaşımı Tıbbi Laboratuvar Yönetimi...  2019
  3  66-Toplam Üretken Bakım Tıbbi Laboratuvar Yönetimi...  2019
  4  64-Yalın Laboratuvar Yönetimi Tıbbi Laboratuvar Yönetimi...  2019
 • NO NAME DATE
  1  Perkandecelik Sektöründe İş Zekası ve Veri Madenciliği Uygulamaları...  8/2008 - 8/2009
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Director of Department, July 2017- July 2020
  2 Faculty of Economics and Administrative Sciences , Member of The Faculty Council, July 2017- July 2020
  3 Graduate School of Social Sciences , Vice Director of The Institute, November 2016- September 2017
  4 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics Operational , Director of Science Branch, May 2016- May 2019
  5 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Vice Director of Department, July 2014- July 2017
  6 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics Operational , Director of Science Branch, May 2013- May 2016
  7 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Vice Director of Department, October 2011- July 2014
  8 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Vice Director of Department, June 2009- February 2011
  9 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Vice Director of Department, July 2007- May 2009
  10 DEÜ Bölgesel Kalkinma Ve İşletme Bilimleri Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, March 2006- March 2009