Tr

Associate Professor YUSUF ZORBA MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Istanbul Technical University Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü  1994
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Anabilim Dalı  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2009
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2009
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi Yönetim ve Strateji  2015
 • NO NAME YEAR
  1  Deniz Ulaştırmasında Etmen Tabanlı Modelleme ve Benzetim İncelemesi...  2019
  2  Marine Casualty Analysis of Bunker Tankers between 1966 and 2017...  2018
  3  An application of Fuzzy Quality Function Deployment to bunkering services...  2018
  4  Liman Kılavuzluk Hizmetlerinde Durumsal Farkındalık Analizi...  2018
  5  Fault Tree Analysis of Tanker Accidents during Loading and Unloading Operations at the Tanker Termin...  2018
  6  Comparative Analysis of Dangerous Liquid Cargoes Transportation: A Study on Bulk Chemicals and Tank ...  2017
  7  A Study on Safety and Risk Assessment of Dangerous Cargo Operations in Oil/Chemical Tankers...  2017
  8  İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri ve Denizyolu Tarımsal Ürün Taşımacılığ...  2016
  9  Liman Manevralarında Gerekli Römorkör Kuvveti ve Römorkör Sayısının Tespiti Üzerine Bir Ara...  2016
  10  Tükenmişlik Sendromu: Güverte Zabitleri ve Kaptanlar Üzerinde Tanımlayıcı Bir Çalışma...  2016
  11  Uluslararası Tehlikeli Yük Taşımacılığı...  2015
  12  An Analysis of the Effects of Major Oil Companies on Crew Selection Criteria for Tanker Operating Sh...  2015
  13  Determinants of Operational Efficiency at Chemical Cargo Terminals...  2014
  14  A Miscellaneous Adoption of Problem-Based, Task-Based, and Project-Based Learning in Higher Maritime...  2012
  15  Analyzing Turkish Ship Management Companies Expectations for the Students of Dokuz Eylul University ...  2012
  16  İzmir Alsancak Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi...  2011
  17  The Impact of Global Economic Crisis on Human Resources Strategies in Maritime Industry...  2010
  18  Uluslararası Deniz Ticaretinde Tehlikeli Yüklere İlişkin Emniyet Yönetimi ve Türk Limanları ...  2009
  19  Probleme Dayalı Tartışma Oturumlarının Bilişsel, Duyusal ve Bedensel Becerileri Geliştirmede ...  2008
  20  İzmir Limanı ve Gelişimi...  1999
  21  Gemilerdeki Gelişim ve Limanlar Üzerine Etkisi...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Karayollarında Tehlikeli Yük Taşımacılığı ve Firmalar İçin Bir Model Önerisi... 08/11/2019 - 08/11/2019
  2  Lojistik Merkezlerin Lojistikte Yatay İşbirliklerine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Keşifsel B... 25/04/2019 - 27/04/2019
  3  A Review of Agent-Based Simulation in Maritime Transport... 18/04/2019 - 19/04/2019
  4  An Application of Agent-Based Modelling for the Maritime Transportation... 18/04/2019 - 19/04/2019
  5  Shipmaster Evaluation System for the Safety of Navigation and Fleet Management... 18/04/2019 - 19/04/2019
  6  Determination of Evaluation Criteria for the New Traffic Separation Schemes and Implementation for t... 18/04/2019 - 19/04/2019
  7  Petrol/Kimyasal Tankerlerde Tehlikeli Yük Operasyonlarında Emniyet ve Risk Değerlendirmesine Yön... 02/11/2017 - 03/11/2017
  8  Liman Kılavuzluk Hizmetlerinde Durumsal Farkındalık Analizi... 27/10/2017 - 28/10/2017
  9  The Literature Review: Bunkering and Bunkering Decisions... 21/06/2017 - 23/06/2017
  10  Human Resource Management in Maritime Transportation: A Literature Review... 24/10/2016 - 25/10/2016
  11  İzmir Aliağa Limanı Uğraklı Gemiler Bazında Emniyet Kültürü Algılamasına Yönelik bir İn... 05/11/2015 - 06/11/2015
  12  Liman Manevralarında İhtiyaç Duyulan Römorkör Kuvvetlerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma... 23/10/2015 - 23/10/2015
  13  Simulator Based Training Programs in Dokuz Eylul University Maritime Faculty: An Analysis of Trainee... 01/07/2012 - 05/07/2012
  14  A Pioneering Endeavour Towards Effective Higher Maritime Education: Problem Based Learning at Dokuz ... 27/05/2011 - 29/05/2011
  15  Safety Culture Perception Analysis of Seafarers... 13/03/2011 - 15/03/2011
  16  A Concern to be Considered in Maritime Education and Training (MET): Individual Learning Styles and ... 13/03/2011 - 15/03/2011
  17  Global Economic Crisis and The Impact on Human Resources Strategies for Seafarers... 15/04/2009 - 17/04/2009
  18  Safety Management for Dangerous Cargo in Container Terminal: Safety Perception Analyses of Port-Work... 14/10/2008 - 17/10/2008
  19  Task Based Learning Application on Tanker Training of Senior Students... 15/10/2007 - 18/10/2007
  20  Probleme dayalı tartışma oturumlarının bilişsel, duyusal ve bedensel becerileri geliştirmede ... 09/06/2007 - 10/06/2007
  21  How problem based discussion sessions are used to promote cognitive, affective, and psychomotor doma... 29/03/2007 - 30/03/2007
  22  Training on Tanker Operations as a Task Based Learning Application... 28/03/2007 - 30/03/2007
  23  Evaluation of the Impacts of Task Based Learning and Project Based Learning Applications on Senior M... 03/10/2006 - 06/10/2006
  24  Problem Based Learning in Maritime Education: How to Design Curriculums... 04/07/2004 - 08/07/2004
  25  Technologic Developments and Their Reflection in the Maritime Organization... 30/06/2004 - 02/07/2004
  26  Adaptation of Problem Based Learning Method To Requirements of STCW Convention... 27/09/2003 - 02/10/2003
  27  Problem Based Learning in Maritime Education: Analysis of the Students' Perceptions... 03/09/2003 - 05/09/2003
  28  Scenario Creation in Problem Based Learning... 01/06/2003 - 03/06/2003
  29  Assessment of the Students and Evaluation of the System in Problem Based Learning... 01/06/2003 - 03/06/2003
 • NO NAME YEAR
  1  The Situational Awareness and The Port Pilotage Services...  2020
  2  Kimyasal Tankerlerde Operasyonel Etkinlik...  2013
  3  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
 • BOOK TITLE: Akdeniz'in Kıyısında İzmir Körfezi]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Deniz Ulaştırmasında Emniyet ve Güvenlik Uygulamaları Afetler ve Güvenlik Yönetimi...  2019
  2  İzmir Limanı ve Liman İşletmeciliği, 'Gemiler, Limanlar ve İzmir'Akdeniz'in Kıyısında İzmir Körfezi...  2018
  3  Safety and Security Management Implementation for Handling of Class I Type Dangerous Cargoes at Ports Global Maritime Security: New Horizons...  2014
  4  Factors Affecting Operational Efficiency of Chemical Cargo Terminals: A Qualitative Approach Maritime Transport & Shipping: Pollution at Sea, Cargo Safety, Environment Protection and Ecology...  2013
  5  The Mooring Pattern Study for Q-Flex Type LNG Carriers Scheduled for Berthing at Ege Gaz Aliaga LNG Terminal Maritime Transport & Shipping...  2013
  6  Assessment of Port Performance: Application on Port of Izmir Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey...  1999
 • NO NAME DATE
  1  İÇDAŞ Limanı Kuru Havuzu İçin Dolfen Sistemi Geliştirme Projesi...  10/2020 - 11/2020
  2  Bütangaz A.Ş. Marmara Ereğlisi Stoklama Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2020 - 9/2020
  3  Danışmanlık Hizmeti - 2020/1003...  5/2020 - 6/2020
  4  EgeGaz LNG Terminali İçin Köprüüstü Simülatarü Destekli Kılavuz Kaptanlık Yetkinlik Geliştirme Projesi...  2/2020 - 2/2020
  5  EgeGaz ve ETKİ LNG Terminali İçin Köprüüstü Simülatarü Destekli Kılavuz Kaptanlık Yetkinlik Geliştirme Projesi...  9/2020 - 9/2020
  6  EGEGÜBRE Terminali İskelelerinin 100 metre Uzatılma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (EKİM 2020)...  9/2020 - 10/2020
  7  DP World Yarımca Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2020 - 12/2020
  8  MIP Mendirek Girişinin Genişletmesi İle Oluşacak Manevra Sahasında Gemi Manevraları İçin Risk Değerlendirmesi Modellleme Raporu...  2/2020 - 4/2020
  9  Yenikapı Kruvaziyer Limanı Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2020 - 2/2020
  10  Zonguldak Eren Limanı Dalgakıran Uzatma Projesi Seyir Emniyeti Analizi...  4/2020 - 7/2020
  11  Marmaris Aksaz Limanı Projesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  2/2020 - 3/2020
  12  Adana Ceyhan Modelleme Raporu...  5/2020 - 8/2020
  13  Aygaz A.Ş. Dörtyol Terminali Rehberi İçin Gemi Manevrası Simülasyon Modelleme Raporu...  9/2020 - 12/2020
  14  Gemport Gemlik Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2020 - 9/2020
  15  İÇDAŞ Limanı Kuru Havuzu İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  8/2020 - 9/2020
  16  Koruma Klor Derince İskelesinin Mevcut Durumu ve Dolfen İlavesi İle En Büyük Tasarım Gemisi Modelleme Raporu...  9/2020 - 11/2020
  17  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kıyı Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu Tasarım Gemisi B: 26 m. LOA: 223,3 m. İçin EK RAPOR...  7/2019 - 7/2019
  18  Köprüüstü Simülatör destekli Kılavuz Kaptan Yetkinlik Geliştirme Projesi...  6/2019 - 7/2019
  19  HABAŞ Terminali İskele Uzatma Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2019 - 9/2019
  20  Kıbrıs Boğaz Mevkii Kıyı Tesisleri Projesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2019 - 12/2019
  21  Giresunport Limanı 80.000 Dwt Tasarım Gemisi İçi Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  12/2019 - 1/2020
  22  Yenikapı Kruvaziyer Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2019 - 1/2020
  23  Yalova Ro-Ro Terminali II. Etap Projesi İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  2/2019 - 2/2019
  24  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kıyı Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2019 - 5/2019
  25  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kıyı Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu Tasarım Gemisi B: 26 m. LOA: 223,3 m. İçin EK RAPOR...  7/2019 - 7/2019
  26  STAR Rafineri Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Ön Raporu...  5/2019 - 5/2019
  27  STAR Rafineri Terminali Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2019 - 7/2019
  28  SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama Terminali İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  3/2019 - 4/2019
  29  Samsun Serbest Bölge Rıhtımı Projesi İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  3/2019 - 3/2019
  30  Petrol Ofisi A.Ş. Antalya Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  1/2019 - 1/2019
  31  Petrol Ofisi A.Ş. Samsun Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  1/2019 - 1/2019
  32  Petrol Ofisi A.Ş. Trabzon Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  1/2019 - 1/2019
  33  Petrol Ofisi A.Ş. Mersin Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  3/2019 - 3/2019
  34  OYAK NYK Ro-Ro Limani Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2019 - 7/2019
  35  NEMPORT Terminali Tevsi Projesinin EGEGUBRE Terminali Manevra Alanları İçin Oluşturduğu Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2019 - 7/2019
  36  Karaot Tekne İnşa ve Çekek Yeri Projesi İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  3/2019 - 4/2019
  37  EGEGÜBRE Terminali İskelelerinin 100 metre Uzatılma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2019 - 7/2019
  38  Antalya Serbest Bölge Kiyi Tesisleri Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu II...  9/2019 - 10/2019
  39  Petrol Ofisi A.Ş. Derince Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  12/2018 - 1/2019
  40  Antalya Serbest Bölge Kıyı Tesisleri Gem Manevraları Risk Değerlendirmesi Ön Raporu...  12/2018 - 1/2019
  41  Antalya Serbest Bölge Kiyi Tesisleri Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2018 - 6/2019
  42  Antalya Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2018 - 6/2018
  43  Petkim Konteyner Terminalinin 265.000 Deplasmanlı Konteyner Gemisi İçin Manevra Emniyetinin Değerlendirilmesi (KISA RAPOR)...  5/2018 - 5/2018
  44  The Supplementary Report of Navigation Study for BOTAŞ DÖRTYOL LNG Terminal...  2/2018 - 3/2018
  45  The Navigation Study of Q-Flex Type LNG Carrier for ETKI LNG Terminal...  1/2018 - 2/2018
  46  Socar Aliağa Terminali İçin Köprüüstü Simülatörü Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi...  4/2018 - 4/2018
  47  Mersin Limanı Faz 2 Genişleme Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2017 - 5/2017
  48  Mersin Limanı Faz 2 Genişleme Projesinde LOA 400 m. Konteyner Gemisi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 7/2017
  49  İsdemir Limanı 7 Numaralı Rıhtım Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 8/2017
  50  Yeniyurt (Yurt Gaz) Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 8/2017
  51  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kiyi Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2017 - 10/2017
  52  The Navigation Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 9/2017
  53  Petlim Konteyner Terminali LOA 400 m. Konteyner Gemisi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 7/2017
  54  Socar Turkey Akaryakit Depolama A.Ş. Tanker Terminali Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ön Raporu...  12/2017 - 1/2018
  55  Mersin Opet Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2017 - 1/2018
  56  Mersin Limani Faz 2 Genişleme Projesinde LOA 400 m. Draft -16 m Konteyner Gemisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2017 - 1/2018
  57  LimakPort İskenderun LOA 366 m. Konteyner Gemisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi...  1/2017 - 1/2017
  58  The Required Bollard Pull Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  8/2017 - 9/2017
  59  LimakPort İskenderun LOA 366 m. Konteyner Gemisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2017 - 1/2017
  60  1915 Çanakkale Köprüsü Navigasyon Çalışması...  8/2017 - 8/2017
  61  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  62  Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  7/2016 - 9/2018
  63  The Navigation Study of Turkmenbasi International Seaport Project...  11/2016 - 3/2017
  64  Petkim 160.000 DWT Sıvı ve Kuru Yük İskelesi Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2016 - 5/2016
  65  The Navigation Study of Etki LNG Terminal...  9/2016 - 10/2016
  66  Antalya Kruvaziyer Limanı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2016 - 11/2016
  67  Çolakoğlu Metalürji Bandırma Sanayi Geliştirme Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2016 - 5/2016
  68  Akkuyu Nükleer Güç Santrali Doğu Kargo Limanı Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2016 - 2/2016
  69  Aliağa/Tüpraş Terminali 203 Numaralı Yanaşma Yeri Modellemesi...  4/2015 - 6/2015
  70  LimakPort İskenderun Terminali İçin LOA 366 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  71  Rize Limanı Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2015 - 1/2015
  72  Petkim Konteyner Terminali İçin LOA 400 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  73  Petkim 160.000 DWT?luk Dökme Yük Gemisi Terminali Projesinin Gemi Manevra Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  3/2015 - 3/2015
  74  Aliağa Gemi Söküm Bölgesi -A- Parseli İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2014 - 8/2014
  75  Tavşanlı Belediye İskelesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  12/2014 - 1/2015
  76  Tüpraş İzmit Rafinerisi ?B? Bölgesi Kuruyük Rıhtımı Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  1/2014 - 2/2014
  77  Mersin Uluslararası Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  78  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  79  Çanakkale Akçansa Çimento İskelesi Uzatma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2014 - 12/2014
  80  OMV Petrol Ofisi Yeni Projesi İle Petkim Konteyner Terminali Projesinin Seyir Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  9/2013 - 10/2013
  81  Cenal Karabiga Enerji Santrali İskelesi Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2013 - 8/2013
  82  Çanakkale Kepez Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2013 - 1/2014
  83  LimakPort İskenderun Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2013 - 9/2013
  84  Harem Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2013 - 7/2013
  85  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Design Ship at Petkim Container Terminal...  10/2012 - 1/2013
  86  Socar Power Termik Santral İskelesi Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  10/2012 - 11/2012
  87  Ship Maneuver Risk Assessment Report for The Petkim Container Terminal Project...  10/2012 - 12/2012
  88  MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Gemi Manevra Yardımcılarının Sayı ve Güçlerinin Belirlenmesi Raporu...  2/2012 - 2/2012
  89  İpragaz A.Ş. Samsun LPG ve Akaryakıt Stoklama Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2012 - 8/2012
  90  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( B ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  91  Kuşadası Limanı İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2012 - 1/2013
  92  Socar Power Termik Santral İskelesi ( B ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 11/2012
  93  Socar Power Termik Santral İskelesi ( A ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 10/2012
  94  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( E ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 11/2013
  95  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( D ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rapor...  9/2012 - 7/2013
  96  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( C ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 7/2013
  97  Egeport Kuşadası Yolcu Limanı Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  11/2012 - 2/2013
  98  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( A ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  99  OMV POAŞ İskenderun Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2011 - 2/2012
  100  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 3/2012
  101  Antalya Limanı Asçimport Rıhtımı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2011 - 6/2012
  102  Yalıkavak Yat Limanı Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2011 - 11/2011
  103  Mersin Uluslararası Limani Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ek Modelleme Raporu...  8/2011 - 8/2011
  104  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Termina...  3/2011 - 9/2011
  105  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal I...  3/2011 - 7/2011
  106  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 9/2011
  107  The Mooring Pattern Project for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 7/2011
  108  Ege Çelik Konteyner Limani Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2011 - 5/2011
  109  BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali Q-FLEX Tipi LNG Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin ve Sayısının Tespiti Projesi...  4/2011 - 7/2011
  110  Batıçim İskelesi Büyütme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2011 - 3/2011
  111  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II -...  8/2011 - 8/2011
  112  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rap...  4/2011 - 6/2011
  113  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasına Yapılacak İlave Dolgu Ve Römorkör Barınağı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2010 - 2/2010
  114  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasina Yapilacak İlave Dolgu ve Romorkör Barınağı İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu II...  2/2010 - 3/2010
  115  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  2/2010 - 3/2011
  116  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2010 - 1/2011
  117  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II...  10/2010 - 12/2010
  118  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2010 - 10/2010
  119  Kuşadası Limanı Büyütme ve İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2010 - 9/2010
  120  GEMES Projesi...  1/2009 - 1/2010
  121  IDÇ ve Ege Gubre İskeleleri Arasında Kalan Basen Alanı İçin Simülatör Destekli Modelleme Raporu...  4/2009 - 5/2009
  122  Çekisan Ambarlı CBM Terminali 40.000 Dwt Tanker İçin Köprüüstü Simülatörü İle Gemi Manevra Emniyeti Risk Değerlendirme Projesi Raporu...  7/2009 - 10/2009
  123  Botaş-Ceyhan Terminalinde Kullanılması Gereken Römorkörlerin Güç ve Sayılarının Tespitine Yönelik Simülatör Destekli Araştırma Projesi...  6/2008 - 8/2008
  124  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  125  Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulastırma Sektorü, TÜSIAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)...  1/2006 - 2/2007
  126  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Aktif Eğitimle Denizcilik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Etkinliğinin Arttırılması için Çok Kullanıcılı Veritabanı Yönetim Sistemi Projesi, 2004-2007...  1/2004 - 1/2007
  127  Güllük Gemi Yanaşma İskelesi Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu...  2/2003 - 5/2003
  128  Çeşme Limanı İşletme Fizibilite Etüdü...  2/2000 - 5/2000
 • NO NAME DATE
  1  Prof.Dr. Necmettin AKTEN En İyi Bildiri Ödülü...  2015
  2  III. Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation ...  2019
  3  Best Reviewer Award 2018...  2019
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty Department of Maritime Education , Vice Director of Science Branch, October 2021-Continues
  2 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2021-Continues
  3 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2021-Continues
  4 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, December 2019-Continues
  5 Maritime Faculty Department of Maritime Education , Vice Director of Science Branch, October 2018- October 2021
  6 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, September 2018- September 2021
  7 Maritime Faculty Department of Maritime Education , Vice Director of Science Branch, December 2017- October 2018
  8 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, November 2016- November 2019
  9 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2016- October 2018
  10 Maritime Faculty Department of Maritime Education , Vice Director of Science Branch, February 2016- December 2017
  11 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- October 2018
  12 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, September 2015- September 2018
  13 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering , Vice Director of Department, February 2015- February 2016
  14 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2014- September 2015
  15 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- October 2015
  16 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- October 2015
  17 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering , Vice Director of Department, April 2012- February 2015
  18 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2011- April 2014
  19 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering , Vice Director of Department, September 2010- February 2012