Tr

Associate Professor BİLGİN ÇELİK FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tarih)  1993
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  1996
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2003
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Fen-Edebiyat Fakültesi  2003
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Osmanlı Son Dönem Diplomasisi Üzerine Yayınlar ve Genel Bir Değerlendirme...  2019
  2  Kapitalist ve Milliyetçi Rekabetin Kesiştiği Kent: Selanik...  2014
  3  Geleneksel Yapı ile Modernite Arasındaki Gerilime Bir Örnek: Arnavutluk'ta Kan Davaları ve II....  2014
  4  Romanya'da Bir Jöntürk: İbrahim Temo'nun Romanya'daki Faaliyetleri...  2010
  5  125.Yıldönümünde Prizren Arnavut Birliği, Arnavut ve Türk Ulusal Hareketi Arasındaki Benzerli...  2008
  6  Balkanlarda Arnavut Sorunu...  2007
  7  Avusturya'nın Arnavutlar Üzerinde Nüfuz Sağlama Çabası: Viyana'da Bir Arnavut Komitesi 'Dia'...  2006
  8  Adem-i Merkeziyetçi Bir Darbe Girişimi: 31 Mart İsyanında İsmail Kemal Beyin Rolü, , Nisan 200...  2004
  9  Arnavut Ulusal Hareketi İçinde İlginç Bir Dönemeç: Ortodoks Arnavutların Patrikhane'den Ayrı...  2004
  10  Jön Türk Hareketi İçinde Arnavut Aydınlarının Rolü ve Arnavutların Meşrutiyete Katkısı ...  2003
  11  Aydın'da Serbest Fırka ve Belediye Seçimleri , Aralık 2000, sayı:84, ss.13-23...  2000
  12  Bir Kitap Bir Makale ve Düşündürdükleri , Eylül , sayı:201, ss.62-64...  2000
  13  Tek Parti Döneminde Aydın'ın Sosyo-Kültürel Hayatında Halkevi'nin Yeri...  1999
  14  Cumhuriyet Döneminde Aydın Basını...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Balkanlar'da Milliyetçilik ve Kadın: Bulgar Kadınının Milliyetçi İdeolojisinin Yayılmasında... 18/09/2019 - 21/09/2019
  2  BALKAN MİLLİYETÇİLİĞİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM: MİROSLAV HROCH TİPOLOJİSİNE GÖRE BULGAR... 27/04/2018 - 28/04/2018
  3  Osmanlı Belgelerine Göre Balkan Savaşı Öncesi Osmanlı-Yunan İlişkileri... 02/12/2017 - 03/12/2017
  4  The Malissor Uprising 1911 and Its effect on Russo-Ottoman Relations (1911 Malisör İsyanı ve Rus-... 09/11/2017 - 10/11/2017
  5  CONSTITUTIONAL PERIOD OTTOMAN-SERBIA RELATIONS (Meşrutiyet Dönemi Osmanlı-Sırp İlişkileri)... 20/10/2016 - 23/10/2016
  6  Balkan Savaşı Öncesinde Habsburg Büyükelçisi M. Pallavicini'nin Raporları... 28/04/2016 - 01/05/2018
  7  BALKAN SAVAŞI ÖNCESİNDE OSMANLI DİPLOMASİSİ'nın GELİŞMELER HAKKINDAKİ BAZI DEĞERLENDİRME... 22/04/2015 - 26/04/2015
  8  Osmanlı Avrupası'nda Seçim Deneyimleri: 1908 ve 1912 Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimler... 30/04/2014 - 04/05/2014
  9  OTTOMAN DIPLOMACY IN THE COURSE OF BALKAN ALLIENCE ATTEMPTS: ACTIONS OF SALIH MUNIR PASHA IN THE M... 21/11/2013 - 24/11/2013
  10  Balkan Savaşı Öncesi Yükselen Milliyetçilikler Karşısında Ulah-Arnavut İşbirliği ve Etkil... 23/05/2013 - 24/05/2013
  11  Balkan Milliyetçiliklerini Anlamak İçin Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi... 26/04/2013 - 28/04/2013
  12  Balkan Savaşı Sonrasında Aydın Vilayeti'ne Muhacirlerin İskanı... 05/12/2012 - 07/12/2012
  13  Balkan Savaşlarının Osmanlı/Türk Siyasi Düşüncesine Etkileri... 15/11/2012 - 17/11/2012
  14  Geleneksel Yapı ile Modernite Arasındaki Gerilime Bir Örnek: Arnavutluk'ta Kan Davaları ve II.Me... 12/10/2012 - 15/10/2012
  15  Prince Albert Ghika and The Balkan League According to Ottoman Sources... 13/09/2012 - 14/09/2012
  16  Arnavut Ayaklanmaları Sırasında Osmanlı Diplomasisinin Balkanlardaki Gelişmeleri Algılama ve D... 25/04/2012 - 27/04/2012
  17  "Kapitalist ve Milliyetçi Rekabetin Kesiştiği Kent: Selanik",... 12/10/2011 - 14/10/2011
  18  Berlin Statükosunun Çöküşü:Balkan Milliyetçiliğinin Yükselişi 1912-1913... 16/05/2011 - 18/05/2011
  19  Etnisiteden Ulusal Kimliğe Dönüşüm Sürecinde 'Arnavut Sorunu' ve Osmanlı Yönetimlerinin Tutu... 07/12/2005 - 09/12/2005
  20  Osmanlı Devletinde İslamcılık Politikasının İlk İflas Noktası Olarak Arnavut Ulusçuluğu v... 22/10/2003 - 24/10/2003
 • NO NAME YEAR
  1  Balkan İttifakı ve Osmanlı Diplomasisi...  2019
 • BOOK TITLE: İsmail Kemal Bey'in Hatıratı]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  6. Bölüm: Tematik Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani 2.Cilt...  2015
  2  Yedinci Bölüm: Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar...  2014
  3  Önsöz 'İsmail Kemal Bey' İsmail Kemal Bey'in Hatıratı...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Balkan İttifakı Karşısında Osmanlı Diplomasisi...  5/2013 - 5/2016
  2  17.Yüzyılda İzmir ve Selanik Liman Kentlerinin Gelişim Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi...  6/2009 - 12/2012
  3  Soğuk Savaş Sonrasında Kosova ve Makedonya'da Gelişen Arnavut Milliyetçiliğinin Türkler Üzerindeki Etkileri...  7/2004 - 12/2007
 • NO Responsibility
  1 Balkan Araştirmalari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, September 2014- September 2017
  2 Balkan Araştirmalari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, September 2014- September 2017
  3 Faculty of Letters Department of History Yakinçağ Tarihi Anabilim Dali , Director of Science Branch, April 2014- April 2017
  4 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştirmalari Merkezi , Member of The Central Board, January 2013- January 2016
  5 Balkan Araştirmalari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, September 2011- September 2014
  6 Balkan Araştirmalari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, September 2011- September 2014
  7 Faculty of Letters Department of History Yakinçağ Tarihi Anabilim Dali , Director of Science Branch, April 2011- April 2014
  8 Faculty of Letters Department of History , Vice Director of Department, March 2011- March 2013
  9 Faculty of Letters Department of History Yakinçağ Tarihi Anabilim Dali , Director of Science Branch, June 2010- April 2011
  10 Faculty of Arts and Sciences Department of History Yakinçağ Tarihi Anabilim Dali , Director of Science Branch, April 2008- June 2010
  11 Faculty of Arts and Sciences Department of History Yakinçağ Tarihi Anabilim Dali , Director of Science Branch, April 2005- April 2008