Academic Staff - Personal Page
Tr

Doctor ÖZER AKDEMİR FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOPHYSICAL ENGINEERING YER FİZİĞİ ANABİLİM DALI

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1994
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı  1998
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2005
 • NO NAME YEAR
  1  Investigation of vertical mass changes in the south of Izmir (Turkey) by monitoring microgravity and...  2015
  2  Inversion of Self Potential Anomalies with Multilayer Perceptron Neural Networks...  2014
  3  İzmir Metropol Alanında Kentsel Dönüşüme Taban Oluşturacak Zemin Çalışmaları...  2012
  4  Kuşak Dağında (Geyik Dağları-Orta Toroslar) Enkaz Halindeki Bir Mağaranın Yeniden Kurulması...  2011
  5  Yeraltısuyu tuzluluk ve kirlilik çalışmasında özdirenç yöntemi ve Güzelçamlı ( Aydın-Ku...  2010
  6  Mağaralar: Doğal Deprem Kayıtları...  2010
 • NO NAME DATE
  1  ZEMIN-SISMIK ANAKAYA BLOĞUNUN MÜHENDISLIK DEĞERI... 28/01/2019 - 01/02/2019
  2  K.K.T.C. Lefkoşa İlçesinde Yapılan Mikrotremor Çalışmaları... 14/10/2015 - 16/10/2015
  3  Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Verilerle İzmir için Zemin-Anakaya Modeli... 07/10/2015 - 09/10/2015
  4  Defining the soil behaviour of Northern Part of Izmir (Western Anatolia) by using multi approach geo... 07/09/2015 - 11/09/2015
  5  Hava teknik okulları komutanlığı Gaziemir İzmir bölgesinde yapılan mikrotremor, masw ve mikro... 10/06/2015 - 12/06/2015
  6  Relationship Between Peak Period and Vs Values: Case Study of Izmir New City Center... 13/10/2014 - 17/10/2014
  7  Torbalı (İzmir) Yöresindeki Karstik Mağaraların VLF-EM Yöntemi Kullanılarak Haritalanması... 24/11/2013 - 27/11/2013
  8  İzmir Metropol Alanı Zeminlerinin Pik Periyot ve Vs30 Değerleri ile İrdelenmesi / Investigation ... 24/11/2013 - 27/11/2013
  9  Dinamik Büyütme Faktörü, Pik Periyot ve Zemin Özellikleri Arasındaki İlişki: İzmir Metropol... 24/11/2013 - 27/11/2013
  10  Kuşak Dağı'nda (Geyik Dağları-Orta Toroslar) Enkaz Halindeki Bir Mağaranın Yeniden Kurulması... 15/11/2012 - 18/11/2012
  11  Likelihood of a Large Earthquake in Izmir, Aegean Region of Turkey... 19/08/2012 - 24/08/2012
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Şenlik Alanında Yapılan Jeofizik Çalışmalar... 23/11/2010 - 26/11/2010
  13  Mikrogravite Ağ Verilerinin GRAVAP Programı İle Değerlendirilmesi: İzmir'in Güneyine Ait Bir U... 23/11/2010 - 26/11/2010
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynaklar Yerleşkesinde Yapılan Mikrotremör Ölçümleri... 23/11/2010 - 26/11/2010
  15  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismi... 07/12/2009 - 08/12/2009
  16  İzmir Metropolü İle Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  17  İzmir Metropolü İle Aliağa Ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  18  İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleri ile Araştırılması Projesi... 08/10/2009 - 11/10/2009
  19  İzmir Metropolü İle Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  20  The Geophysical Imaging Survey of the Roman Bath at Metropolis... 07/11/2005 - 10/11/2005
  21  GEOPHYSICAL PROSPECTING IN ARTEMISSION AND AGORA (MAGNESIA-AYDIN) BY VLF AND MAGNETIC METHODS... 04/10/2005 - 07/10/2005
  22  A New Approach On The Development For Near-Surface Resıstivity Observations... 04/10/2005 - 07/10/2005
  23  The geophysical imaging survey and VLF-EM application of the Daskyleion... 04/10/2005 - 07/10/2005
  24  The Investigation of the Metropolis Archaelogical Site by Resistivity Method... 04/09/2005 - 07/09/2005
  25  GEOLOGGER 3030 KUYU LOGU EKİPMANININ FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANIMINA ÖRNEKLER... 07/12/2004 - 10/12/2004
  26  VLF-EM ölçülerinde yapı parametrelerinin karmaşık gradiyent yöntemi ile araştırılması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  27  SP yönteminde ters çözüm teknikleriyle eğimli levha tipi yapıların parametrelerinin saptanmas... 20/10/2003 - 24/10/2003
  28  Geophysical investigation on the Kösemtuğ Tumulus Bandırma Turkey... 25/09/2000 - 29/09/2000
  29  Standart yeraltı suyu kuyu logu yöntemlerinde veri değerlendirmeleri... 20/10/1999 - 23/10/1999
  30  Elektrik yönteminde yanal süreksizlik ve anizotropi sorununun çeşitli dizilim sistemleri ile inc... 20/10/1999 - 23/10/1999
  31  Doğal Potansiyel (SP) Yönteminde Arazi Verilerinin Çeşitli Yöntemlerle Değerlendirilmesi... 20/10/1999 - 23/10/1999
  32  Determination of anisotropy and discontinuity zones in the electrical resistivity measurements... 05/07/1999 - 09/07/1999
  33  Application of the Hilbert Transform and Power Spectra in the Potantial Fields... 20/04/1998 - 24/04/1998
 • NO NAME DATE
  1  Kaynak Konumlu Pınargözü Mağarasının Yapısal Özelliklerinin ve Düden Kaynak İlişkisinin Jeofizik, Jeolojik Ve Hidrolojik Yöntemler ile Belirlenmesi (Dedegöl Masifi - Isparta)...  5/2011 - 7/2014
  2  Sürekli Jeofizik Gözlemlerle Mevsimsel ve Sismolojik Değişimlerin Yeraltına Etkilerinin İncelenmesi...  6/2009 - 6/2012
  3  TÜBİTAK KAMAG 106G159 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  4  TÜBİTAK/105G019: Türkiye'nin deprem riski yüksek jeostratejik -ancak tektonik rejimleri farklı- bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması (2006-2009, ''Ege Açılma Sistemi'' Yüklenici Kurum Araştırıcısı)...  7/2006 - 11/2009
  5  TÜBİTAK/105G019: Türkiye'nin deprem riski yüksek jeostratejik -ancak tektonik rejimleri farklı- bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması (2006-2009, ''Ege Açılma Sistemi'' Yüklenici Kurum Araştırıcısı)...  7/2006 - 11/2009
  6  VLF Yönteminde İndirgeme ve Karmaşık Gradiyent Yöntemi (KGY) Uygulamaları...  5/2002 - 5/2005
  7  Yeşildere Heyelan Alanının Yer Mühendislik (jeolojik-Jeofizik) Özellikleri Araştırma Projesi...  1/2001 - 6/2001
  8  Foça Belediyesi Kıyı Arkeojeofiziği...  6/2000 - 12/2000
  9  Güçbirliği Holding Bandırma Dut Limanı Rüzgar Enerji Santralleri Mikrobölgeleme Etüdü...  3/2000 - 3/2000
  10  Zemin Özdirenç Yöntemlerinni Kullanılması için Anizotropi Problemleri ve Yeni Dizilim Sistemlerinin Araştırılması...  5/1997 - 2/1999
  11  Güzelçamlı Belediyesi S.S. Güzelçamlı Konut Yapı Kooperatifleri İnşaat alanı Mikrobölgeleme Etüdü...  1/1996 - 8/1997
  12  Kuşadası Uydukent Kooperatifler Birliği Mikrobölgeleme Etüdü...  4/1995 - 4/1996