Academic Staff - Personal Page
Tr

Doctor ÖZLEM YILDIRIR KOCABAŞ PRESIDENCY OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1991
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD  1994
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD  2002
 • NO NAME YEAR
  1  "Türkiye'de Kooperatifçilik Tarihinin Gelişimi" ,"The developments in the idea of Cooperatives in...  2003
  2  "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aydın İncir Müstahsilleri Kooperatifi'nin Durumu"...  1995
  3  "Mehmet Nazmi Topçuoğlu 1-2-3"...  1995
  4  Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatiflerinin Doğuşu ve Gelişmesi...  1993
 • NO NAME DATE
  1  türkiyede yoksullukla mücadelede kooperatiflerin tarımsal kalkınmadaki rolü... 05/09/2012 - 07/09/2012
  2  kooperatifçilik hareketi içerisinde girişimcilik ve dönüm noktaları... 02/05/2012 - 04/05/2012
  3  türkiye'de kooperatifçilik hareketinin düşünsel boyutu... 06/10/2011 - 07/10/2011
  4  Türkiye'de kooperatifçilik hareketinin gelişimi... 17/05/2011 - 17/05/2011
  5  türkiyede kooperatifçilik hareketi içerisinde izmirin yeri... 10/12/2009 - 11/12/2009
  6  cumhuriyet dönemi ulaşım politikası... 08/12/2009 - 09/12/2009
  7  Türk Kooperatifçilik Tarihi İçerisinde Denizli'nin Yeri, The Place of Denizli in the Turkish Coo... 06/09/2006 - 08/09/2006
  8  Türkiye'de Kooperatifçilik Hareketi İçerisinde Kula'nın Yeri... 01/09/2006 - 03/09/2006
  9  Türk Kooperatifçilik Tarihi İçerisinde Samsun'un Yeri... 04/05/2006 - 06/05/2006
  10  Halkevlerinin Türk Devrim Tarihi İçerisindeki Yeri ve Çanakkale Halkevi,Role of Community Center... 17/03/2006 - 18/03/2006
  11  Cumhuriyet Öncesi ve Sonrasında Kooperatifçilik... 18/12/1998 - 21/12/1998
  12  Cumhuriyetin ilk yıllarında Aydın İncir Müstahsilleri Kooperatifi'nin canlanması... 16/11/1993 - 16/11/1993
 • NO NAME YEAR
  1  İzmir Gureba-i Müslimin Hastanesi'nden İzmir Devlet Hastanesi'ne "Bir Hastane Öyküsü"...  2014
  2  Türkiye'de Tarımsal Kooperatifçilik Düşüncesinin Gelişimi...  2010
  3  Tarişbank Tarihi...  1993
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tarihi Zeytinin Akdenizdeki Yolculuğu-Konferans Bildirileri...  2018
  2  Türk Kooperatifçilik Tarihi İçerisinde Denizli'nin Yeri,Bildiriler 2 Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6-7-8 Eylül 2006, Bildiriler 2...  2007
  3  Türkiye'de Kooperatifçilik Hareketi İçerisinde Kula'nın Yeri Geçmişten Geleceğe Köprü Yanık Ülke Kula Sempozyumu(Çevre-Kültür-Turizm),1-3 Eylül 2006,B...  2006
  4  Türk Kooperatifçilik Tarihi İçerisinde Samsun'un Yeri Geçmişten Geleceğe Samsun 1. Kitap,(Yayına hazırlayan:Doç.Dr. Cevdet Yılmaz),Büyükşehir Be...  2006
  5  Halkevlerinin Türk Devrim Tarihi İçerisindeki Yeri ve Çanakkale Halkevi Çanakkale II , Ekonomi ve Sosyo-Kültürü ,Tarih Araştırma Serisi II....  2006
  6  İtibar-ı Zirai Birlikleri Kanunu ve Aydın İncir Müstahsilleri Kooperatifi'nin Canlanması Tariş Tarihi...  1993
  7  Milli Aydın Bankasının Kuruluşu ve İlk Yılları Milli Aydın Bankası T.A.Ş Tarişbank Tarihi...  1993
  8  Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tariş Tarihi...  1993
 • NO NAME DATE
  1  İzmir Kooperatif Analizi...  8/2021 - 3/2022
  2  Başlangıcından Bugüne Kadar Kültür Bakanlığı'nın Yayın Politikası- (The Ministry of Culture Policies For The Publicatıon From The Beginning Till Now)...  1/2000 - 1/2001
 • NO NAME DATE
  1  Türkiye çapında üniversiteler arası düzenlenen "Atatürk ve Kooperatifçilik" konulu makale ya...  1994
  2  Tarih ve Toplum dergisi tarafından Türkiye çapında düzenlenen en iyi doktora tez yarışmasınd...  2003
  3  17.Gödence Ulusal Başarı dalında Bilim Dalı Ödülü...  2011