Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor ALİ BAHADIR YAVUZ FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING APPLIED GEOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1992
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji ABD  1996
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji ABD  2001
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Torbalı Meslek Yüksekokulu  2002
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Torbalı Meslek Yüksekokulu Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2008
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Predicting the abrasion resistance value before and after deterioration by freeze?thaw of limestones...  2023
  2  Quantification and estimation of the durability of stones used as construction material more precis...  2022
  3  Investigation of the quality of armour stones used in rubble mound breakwater in Güzelbahçe (İzmi...  2021
  4  Comments on the paper ?Petrography and mineralogy of the white marble and black stone of Göktepe (M...  2020
  5  Ancient Black Decorative Stones And The Ephesian Origin of Sculptural Bigio Antico...  2017
  6  A parametric study to improve suitability of micro-deval test to assess unbound base course aggregat...  2017
  7  Effect of Particle Shape on Durability and Performance of Unbound Aggregate Base...  2017
  8  Durability Assessments of Rare Green Andesites Widely Used as Building Stones in Buca (Izmir), Turke...  2017
  9  Effects of Different Drying Temperatures on the Physical and Mechanical Properties of Some Marbles ...  2016
  10  Influence of rock cradle block geometry on rebound hardness...  2016
  11  Investigation of Discrepancy Between Tuff Used As Building Stones in Historical and Modern Buildings...  2015
  12  Reevalation of the marble provenance of the Esquiline group sculptures (Ny carsberg Glypotek, Copenh...  2015
  13  A Multi Method Database of the black and white Marbles of Göktepe (Aphrodıdıas), Including Isotop...  2015
  14  On the provenance of some sculptural and decorative marbles used at Aphrodisias...  2014
  15  The Asiatic marbles of the Hadrian's Villa at Tivoli...  2013
  16  Aphrodisian Marble From the Göktepe Quarries : The Little Barbarians, Roman Copies From the Attalid...  2012
  17  Durability Assesment of the Alaçatı Tuff in Western Turkey...  2012
  18  Waste disposal on karstic terrain: a case study from the ancient marble quarries in Iznik (Nicaea), ...  2011
  19  An Updated, Multi-method Database of Ephesos Marbles Including White, Greco Scritto, and Bigio Varie...  2011
  20  Quarries in the region of Aphrodisias the black and white marbles of Göktepe (Muğla)...  2009
  21  Cascaded and Hierarchial Neural Networks for Classifying Surface Images of Marble Slabs...  2009
  22  Anisotropic dynamic elastic properties of Triassic Milas marbles from Muğla region in Turkey...  2007
  23  Göktepe (Muğla) Beyaz Mermerlerinin Doğal Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğini Etkileyen Je...  2007
  24  Thermal and salt crystallization effects on the marble deterioration: Examples from Weatern Anatolia...  2007
  25  Changes in The Engineering Properties of Marble in Fire-Exposed Columns...  2006
  26  Deterioration of the volcanic kerb and pavement stones in a humid environmental in the city centre o...  2006
  27  Material properties of the Menderes Masif Marbles from SW Turkey...  2005
  28  Geological parameters affecting the marble production in the quarries along the southern flank of th...  2005
  29  Muğla yöresi mermer ocaklarında üretilen mermer blok boyutlarının değerlendirilmesi....  2005
  30  Kayaçların yapıtaşı olarak kullanılabilirliliği belirlemede fiziko-mekanik özelliklerin öne...  2004
  31  Muğla Üst Kretase yaşlı mermerlerin jeolojik ve mühendislik özellikleri...  2003
  32  Ege Bordo mermerlerinin mühendislik jeolojisi...  2002
  33  Güneydoğu Anadolu'nun Miyosen Paleocoğrafyası ile mermer yataklarının ilişkisi....  2002
  34  Muğla yöresi mermerlerinin mineralojik, kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri...  2002
  35  Mermer ocakçılığında jeolojik etüdün ve karotlu sondajın önemi....  1995
  36  Antik çağlarda mermer üretim yöntemleri...  1994
 • NO NAME DATE
  1  Aphrodisias'ta kullanılan bazı heykelsi ve dekoratif mermerlerin menşei üzerine... 01/09/2023 - 02/09/2023
  2  Evaluation of the results obtained from different shapes of the samples on slake durability test?... 04/11/2022 - 05/11/2022
  3  Manisa yöresindeki Kireçtaşlarının Blok Taş Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler... 24/05/2021 - 28/05/2021
  4  Durability assessment of the Urla limestone (İzmir) in Western Turkey... 07/10/2019 - 11/10/2019
  5  Investigation of anisotropic properties of black marble in İzmir-Selçuk Belevi, western Turkey... 07/10/2019 - 11/10/2019
  6  Investigation of anomalies determined by static rock durability indeks (RDIs)method... 07/10/2019 - 11/10/2019
  7  QUARRY ITEMS FROM A MARBLE YARD AT THE ANCIENT HARBOR OF SMYRNA... 08/10/2018 - 14/10/2018
  8  THE AGORA OF SMYRNA: MARBLE AND ARCHITECTURAL DECORATION... 08/10/2018 - 14/10/2018
  9  THE 'PORTASANTA LIKE' MARBLE FROM THE AKCAKAYA QUARRY ON THE LIMONTEPE NEAR İZMİR... 08/10/2018 - 14/10/2018
  10  Antique Andezite Quarries in Erythari Peninsula (Ildır-Erythrai) of Karaburun, Westernmost Anatolia... 08/10/2018 - 14/10/2018
  11  THE UNKNOWN 'PAVONAZZETTO LIKE' MARBLE QUARRY OF TIRAZLI (SMYRNA)... 08/10/2018 - 14/10/2018
  12  On The Presence of White and Black Göktepe Quarry Blocks at Rome and Ostia... 08/10/2018 - 14/10/2018
  13  Between Aphrodisias and Meadrum(Menderes) Antiocheias Archaelogical Importance of Çamlıbel Tomb M... 23/03/2017 - 25/03/2017
  14  The Marble of Roman Imperial Portraits... 18/05/2015 - 22/05/2015
  15  Euromos of Caria: The Origin of Hitherto Unknown Grey Veined Stepped Marble of Roman Antiquity... 18/05/2015 - 22/05/2015
  16  Doğal Taş Ocaklarında Süreksizliklerin Blok Alma Verimine Etkisi... 14/04/2015 - 17/04/2015
  17  White and Colored Marbles from Turkey in the Ancient Roman World... 22/10/2014 - 25/10/2014
  18  Durability Assesments of Rare Green Andesites Used as Building Stone in Buca, Turkey... 22/10/2014 - 25/10/2014
  19  The Importance og Göktepe (Muğla) Ancient Marble Quarries in Roman Time... 22/10/2014 - 25/10/2014
  20  The Importance of Geological Research Before Starting Block Production from a Stone... 22/10/2014 - 25/10/2014
  21  The importance of geological research before starting block production from a stone... 22/10/2014 - 25/10/2014
  22  White and Colored Marbles from Turkey in the Ancient Roman World... 22/10/2014 - 25/10/2014
  23  Jeolojik Etüdün Mermer Ocak İşletmesi Üretim Verimliliği Üzerindeki Etkisi... 05/02/2013 - 07/02/2013
  24  An update on the use and distribution of white and black Göktepe marbles from the 1st century A.D. ... 21/05/2012 - 26/05/2012
  25  Analysis and discrimination of phrygain and other pavonazezetto-like marbles... 21/05/2012 - 26/05/2012
  26  Göktepe (Muğla) Siyah ve Beyaz Mermerlerinin Jeolojisi, Malzeme Özellikleri ve Antik Roma Dönemi... 02/04/2012 - 06/04/2012
  27  Milas Mermer ve Karaburun Kireçtaşı Ocaklarında yerinde ve Üretilen Blok Boyutlarının Mukayes... 02/04/2012 - 06/04/2012
  28  The Aphrodisias Marble Quarries at Göktepe (Muğla,Turkey)... 08/06/2009 - 13/06/2009
  29  Unkkown Ancient Marble Quarries of Western Asia Mınor... 08/06/2009 - 13/06/2009
  30  On The Ephesian Origin ot the Greco Scritto Marble... 08/06/2009 - 13/06/2009
  31  A New Source of Bigio Antico Marbles: The Ancient Quarries İznik (Turkey)... 08/06/2009 - 13/06/2009
  32  İznik çevresindeki antik mermer ocaklarına boşaltılan sıvı atıkların yeraltı suyu kalitesi... 13/04/2009 - 17/04/2009
  33  Karaburun Yarımadasında Kireçtaşı Blok Taş Üretimi Yapan Aktaş Mermer Ocağı Atıklarının... 25/02/2009 - 27/02/2009
  34  Doğal Taşlarda Blok üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler... 01/02/2008 - 02/02/2008
  35  Mesozoik yaşlı Akhisar kireçtaşlarının mühendislik özellikleri ve onların blok verimini etk... 25/10/2007 - 25/10/2007
  36  Batı Anadolu mermerlerinin ısı iletkenlik katsayıları.... 06/09/2007 - 07/09/2007
  37  Tuz kristallenmesi deneyinin Afyon ve Muğla mermerlerinin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerind... 06/09/2007 - 07/09/2007
  38  Belevi (Selçuk-İzmir) Mermerlerinin Jeolojisi ve Mühendislik Jeolojisi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  39  Elastic properties determination in marbles from Muğla region in Turkey by using ultrasonic velocit... 02/11/2006 - 03/11/2006
  40  Çeşme Alaçatı Tüflerinin Malzeme Özellikleri ve Doğal Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirlikl... 19/09/2006 - 22/09/2006
  41  Muğla İli Üst Kretase Göktepe Beyaz Mermerlerinin Doğal Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğ... 19/09/2006 - 22/09/2006
  42  The discovery of previously unknown ancient marble quarries in the Göktepe region of Muğla (Wester... 12/06/2006 - 18/06/2006
  43  Discovery and Preliminary Investigation of The Göktepe Marble Quarries (Muğla, Turkey) and their ... 12/06/2006 - 18/06/2006
  44  Göktepe (Muğla) Traverten ve Mermer Ocaklarında Blok Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler.... 25/05/2006 - 27/05/2006
  45  Geological and engineering properties of Milas (Muğla) marbles from SW Turkey.... 15/09/2003 - 18/09/2003
  46  The use of micritic limestone as building stone. A case study of Akhisar Beiege marble in Western Tu... 15/09/2003 - 18/09/2003
  47  Miocene carbonate platform of SE Anatolia and related marble potential.... 15/09/2003 - 18/09/2003
  48  Muğla yöresi mermer ocaklarında blok mermer üretimini etkileyen jeolojik parametreler.... 11/03/2002 - 15/03/2002
  49  Muğla yöresi mermerlerinin mineralojik, fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri.... 11/03/2002 - 15/03/2002
  50  Andezitlerin dış mekan kaplama taşı olarak kullanımında Bergama örneği.... 03/05/2001 - 05/05/2001
  51  Yangın sonucu mermer sütunların bazı mühendislik özelliklerindeki değişimler.... 03/05/2001 - 05/05/2001
  52  The engineering properties of white marble from Torbalı area in western Turkey... 15/10/1997 - 18/10/1997
  53  Torbalı ve çevresi mermerlerinin mühendislik jeolojisi.... 22/09/1997 - 24/09/1997
  54  Engineering geology of the marble deposits around Torbalı, İzmir western Turkey.... 09/10/1996 - 14/10/1996
  55  Selçuk Efes antik mermer ocaklarının mühendislik jeolojisi.... 21/09/1992 - 23/09/1992
 • NO NAME YEAR
  1  Göktepe Marbles White, Black and Two-Tone...  2021
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Revaluation of the Marble Province of the Esquiline Group Sculptures (Ng Corlsberg Glypotek Copenhagen). Following the Dıscovery of the Aphrodisian Marble Quarry Mitteilungen Des Deutchen Archaologistchen Instituts Rönische Abteilung...  2015
  2  Hadrian's Villa and the Use of the Aphrodisian Marbles from Göktepe Quarries Hadrian Art, Politics and Economy...  2013
  3  Aphrodisias ve Göktepe'de Yeni Keşfedilen Mermer Ocakları Aphrodisias'tan Roma Portreleri...  2008
  4  Mermer Ocaklarında Blok Mermer Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler Mermer Meslek İçi Eğitim Semineri...  2003
  5  Güneydoğu Anadolu'nun Miyosen Paleocoğrafyası ile Mermer Yataklarının İlişkisi Mermer Meslek İçi Eğitim Semineri...  2003
  6  Doğal Yapıtaşları Standartları Meslek İçi Eğitim semineri...  2003
 • NO NAME DATE
  1  BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ne verilecek bilirkişilik hizmeti protokolü...  3/2022 - /
  2  Z A MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş firmasına verilecek bilirkişilik hizmeti protokolü...  3/2022 - /
  3  DERE MADENCİLİK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. firmasına verilecek olan bilirkişilik hizmeti protokolü...  3/2022 - /
  4  BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ UHDESİNDEKİ ERİŞİM:2148628 SİCİL:22405 IV-A GRUBU İŞLETME RUHSAT SAHASI'NIN MADEN YÖNETMELİĞİ 121. MADDE -YATIRIMLAR İLE ÇAKIŞAN SAHALAR VE KURUL İŞLEMLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME RAPORU...  3/2022 - /
  5  BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ UHDESİNDEKİ ERİŞİM: 1013837(SİCİL: 1388) II-A İŞLETME RUHSAT SAHASI'NIN MADEN YÖNETMELİĞİ 121. MADDE - YATIRIMLAR İLE ÇAKIŞAN SAHALAR VE KURUL İŞLEMLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME RAPORU...  3/2022 - /
  6  BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ UHDESİNDEKİ ERİŞİM: 2060959(SİCİL: 14742) II-A İŞLETME RUHSAT SAHASI'NIN MADEN YÖNETMELİĞİ 121. MADDE -YATIRIMLAR İLE ÇAKIŞAN SAHALAR VE KURUL İŞLEMLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME RAPORU...  3/2022 - /
  7  BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ UHDESİNDEKİ ERİŞİM: 2033373(SİCİL: 11544) II-A İŞLETME RUHSAT SAHASI'NIN MADEN YÖNETMELİĞİ 121. MADDE - YATIRIMLAR İLE ÇAKIŞAN SAHALAR VE KURUL İŞLEMLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME RAPORU...  3/2022 - /
  8  BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ UHDESİNDEKİ ERİŞİM 1151139 (SİCİL 25853) II-A İŞLETME RUHSAT SAHASI'NIN MADEN YÖNETMELİĞİ 121. MADDE - YATIRIMLAR İLE ÇAKIŞAN SAHALAR VE KURUL İŞLEMLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME RAPORU...  3/2022 - /
  9  BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ UHDESİNDEKİ ERİŞİM: 2101512 (SİCİL: 68888) II-A İŞLETME RUHSAT SAHASI'NIN MADEN YÖNETMELİĞİ 121. MADDE - YATIRIMLAR İLE ÇAKIŞAN SAHALAR VE KURUL İŞLEMLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME RAPORU...  3/2022 - /
  10  Çobanlar Mermer Madencilik Turizm Tic.İnş.A.Ş. ne verilecek proje hizmeti...  10/2019 - /
  11  MERMERTAŞ HARMANTAŞ MERMER İŞL.(SİCİLNO:26431)BİLİRKİŞİLİK HİZMETİ...  11/2019 - /
  12  Farklı kaya türleri üzerinde uygulanan statik kaya durabilite indeksi yönteminde saptanan anomalilerin araştırılması....  6/2018 - 12/2019
  13  Entaş Mermer Sanayi Ticaret A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  12/2017 - /
  14  Manisa yöresi kireçtaşlarının mühendislik jeolojisi ve doğal yapı malzemesi kaynağı olarak kullanılabilirliğini etkileyen jeolojik parametreler....  6/2017 - 6/2020
  15  Schmidt çekici ile kayaçların tek eksenli basma dayanımlarını belirlemede, uygun ölçme yöntemi, numune boyutu ve çekiç tipinin belirlenmesi...  6/2012 - /
  16  TÜRKiYE DOGAL TASLARININ KNOOP VE EQUOTiP SERTLiK iNDiSLERiNiN BELiRLENMESi...  5/2012 - /
  17  Çakmaklı Bazalt Sahası Mühendislik Hizmetleri...  12/2012 - 6/2013
  18  Batı Anadolu Beyaz ve Renkli Mermerleri...  5/2008 - 5/2010
  19  Karaburun Yarımadası (İzmir) Kireçtaşlarının Doğal Yapı Taşı ve Agrega Olma Potansiyelinin Araştırılması...  6/2007 - 7/2010
  20  Göktepe (Muğla ) Mermerlerinin Jeolojisi, Malzeme Özellikleri ve Antik Roma Döneminde Kullanım Alanlarının Belirlenmesi...  6/2007 - 7/2010
  21  Dane İçeren Kohezyonlu Malzemelerin Sayısal Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri Kullanılarak Niceliksel Sınıflandırılması...  9/2005 - 9/2008
  22  İzmir Büyükşehir Belediyesi - DEÜ işbirliği - Mermer sektörü STK ları işbirliği ile mermer Ustalarına yönelik Sertifikalı Eğitim Kursu hizmet projesi...  9/1997 - 9/1997
 • NO NAME DATE
  1  Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi ?ERGUVANLI MÜHENDİLİK JEOLOJİSİ ÖDÜLÜ?, (Lisans ...  1993
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Rectorate Üniversite Eğitim Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Member, October 2023-Continues
  2 DEÜ Rectorate Laboratuvar Denetleme İyileştirme Komisyonu Member, March 2023-Continues
  3 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) , Member of The Central Board, November 2022-Continues
  4 Faculty of Engineering , Vice Dean, June 2022-Continues
  5 DEÜ Rectorate 2547 Sayılı 58/k Maddesi kapsamındaki 2547 Sayılı Kanun 58/k Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu Member, February 2022-Continues
  6 Faculty of Engineering , Vice Dean, December 2021- June 2022
  7 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, April 2021-Continues
  8 DEÜ Rectorate 2547 Sayılı Kanunun 58/k Maddesi Kapsamındaki Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu (BAP) Member, December 2018- December 2020
  9 DEÜ Rectorate Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Tasarım ve Yenilik Faaliyet ve Projelerini Değerlendirme Komisyonu {2547/58(k)} Member, December 2018- December 2021
  10 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, April 2018- April 2021
  11 Faculty of Engineering Department of Geological Engineering Applied Geology , Director of Science Branch, February 2017- February 2020
  12 Siğ Jeofizik Ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, December 2012- December 2015
  13 Faculty of Engineering Department of Geological Engineering , Vice Director of Department, July 2012- June 2013
  14 Torbalı Vocational School , Member of College Council, January 2011- September 2013
  15 Faculty of Engineering Department of Geological Engineering , Vice Director of Department, September 2010- November 2010
  16 Siğ Jeofizik Ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, June 2009- June 2012
  17 Torbalı Vocational School , Vice College Director, February 2005- June 2007
  18 Torbalı Vocational School , Vice College Director, February 2002- February 2005
  19 Torbalı Vocational School , Vice College Director, February 1999- February 2002
  20 Torbalı Vocational School , Vice College Director, September 1998- February 1999