Tr

Professor Doctor OKAN TUNA MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü  1991
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletme Anabilim Dalı  1994
  PhD (Doctorate)  İstanbul University Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Bilim Dalı  1999
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Pazarlama Bilim Alanı  2004
  Full Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2009
 • NO NAME YEAR
  1  Policy Implications on Transport Infrastructure-Trade Dynamics: Case of Turkey...  2021
  2  A new simulation modelling approach to continuous berth allocation...  2013
  3  Türkiye'de Lojistik Sektörü: Epistemolojik Doküman Tekniği ile Stratejik Bir Değerlendirme...  2013
  4  Greening Logistics Centers: The Evolution of Industrial Buying Criteria Towards Green...  2013
  5  Reverse Logistics Channels: An Exploratory Study for Household Waste Collection...  2012
  6  Achieving Sustainable Learning Through ERP Based Supply Chain in Vitro Laboratory...  2011
  7  A Simulation for Optimum Terminal Truck Number in a Turkish Port Based on Lean and Green Concept...  2010
  8  Global Supplier Selection Strategies and Implications for Supplier Performance: Turkish Suppliers' P...  2009
  9  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simülasyon Yönteminin Analizi...  2007
  10  Lojistik Değer ve Ek Değer: Bir Odak Grup Çalışması...  2007
  11  Problem Based Learning in Maritime Education...  2002
  12  Türkiye İçin Lojistik ve Denizcilik Stratejileri: Uluslararası ve Bölgesel Belirleyiciler...  2001
  13  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejileri...  2001
  14  Konteyner Taşımacılığı Hizmetlerinin Pazarlama Yönlü Olarak Sınıflandırılmas...  2000
  15  Taşımacılık Sektörü ve Kalite...  1996
  16  Düzenli Hat Taşımacılığında Pazarlama Karmasının Oluşturulması...  1995
  17  Türkiye'de Dışsatım Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Nakliye Müteahhitler...  1995
 • NO NAME DATE
  1  Ulaştırma Altyapısı, Büyüme ve Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği... 19/12/2019 -
  2  Environmental Innovation of Transportation Sector in OECD Countries... 14/09/2018 - 14/09/2018
  3  How Good are the Container Terminals at Digital Marketing Channels: An Exploratory Study... 01/12/2016 - 02/12/2016
  4  The Bibliometric Analysis of International Journal of Logistics Management and International Journal... 30/10/2014 - 31/10/2014
  5  Bir Lojistik Üs Olarak Tekirdağ Bölgesinin Havayolu Ulaştırması Yönlü Değerlendirilmesi: Ç... 29/11/2013 - 30/11/2013
  6  Sanatın Pazarlama Eğitiminde Kullanımı Üzerine Keşifsel Bir Çalışma... 18/10/2012 - 21/10/2012
  7  Promotion of Intermodal Transport as a Transportation Policy: A Model Proposed to Promote Prospects... 22/06/2011 - 24/06/2011
  8  Supply Chain Performance Measurement: A Literature Review... 04/11/2010 - 05/11/2010
  9  Pazarlama Araştırmalarında Benzetim Yönteminin Kullanımı... 26/10/2010 - 29/10/2010
  10  Reverse Logistics Channels: An Exploratory Study for Household Waste Collection... 08/09/2010 - 10/09/2010
  11  A Fuzzy Multi Criteria Approach for Transportation Mode Decisions Considering Environmental Issues... 08/09/2010 - 10/09/2010
  12  The Role of Lean and Green Ports in Global Supply Chains: A Simulation for a Turkish Port... 20/04/2010 - 23/04/2010
  13  Deciding Locations of Logistics Centres in Supply Chains Considering Both Quantitative and Qualitati... 09/09/2009 - 11/09/2009
  14  Games for Logistics Education... 19/01/2009 - 21/01/2009
  15  International Supplier Selection & Implications for Supplier Performance and Innovativeness... 10/09/2008 - 12/09/2008
  16  Modeling Ship Berthing at İzmir Port Container Terminal Through Simulation Method... 02/04/2008 - 04/04/2008
  17  Konteyner Terminallerinde Gemi-Rıhtım Bağlantısının Benzetim Yöntemi ile Modellenmesi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  18  A Proposition on Logistics Service Providers Organizational Structures for SCOR... 29/11/2006 - 01/12/2006
  19  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simulasyon Yönteminin Analizi... 07/11/2006 - 11/11/2006
  20  Legal Aspects of Multimodal Transport: Liabilities of Carriers in Turkish Law... 23/09/2006 - 26/09/2006
  21  Do Logistics Service Providers Improve the Supply Chain Efficiency by Using SCOR Model?... 06/09/2006 - 08/09/2006
  22  Ege Bölgesi'nde Uluslararası Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Seçim Ölçütlerinin Analizi... 16/11/2005 - 19/11/2005
  23  Development of a Logistics Provider Performance Measurement Model: An Application in the Electronics... 07/09/2005 - 09/09/2005
  24  Turkish Logistics Service Providers' European Expansion in the Era of EU Membership: A Model Develop... 03/09/2005 - 05/09/2005
  25  An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) On East Mediterranean Port Selection: A Perspecti... 01/09/2005 - 04/09/2005
  26  The Role of Maritime Transport in Logistics: A Conceptual Approach... 16/06/2005 - 19/06/2005
  27  Selection Criteria for Logistics Service Providers... 16/06/2005 - 19/05/2005
  28  Aktif Eğitim Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılmasında Kalite Hedef ve Politikalarının... 04/06/2005 - 05/06/2005
  29  Problem Based Learning in Logistics Education... 02/12/2004 - 03/12/2004
  30  The SWOT Analysis of North-South Transport Corridor of Turkey: Strategies of A Logistics Base... 02/12/2004 - 03/12/2004
  31  ISO 9000:2000 Quality Management System and Problem Based Learning in MET... 20/10/2004 - 22/10/2004
  32  PBL in MET: One Step Further in Quality Assessment... 14/09/2004 - 17/09/2004
  33  Problem Based Learning in Maritime Education: How to Design Curriculums... 04/07/2004 - 08/07/2004
  34  Impact of the Security Measures on the Logistics Strategies of the Companies... 04/07/2004 - 08/07/2004
  35  Information Seeking Behavior of Individuals in Logistics... 30/06/2004 - 02/07/2004
  36  Career Paths in Logistics Companies: A Survey Among Turkish Logistics Employees... 30/06/2004 - 02/07/2004
  37  Denizcilikte Aktif Eğitim ve Kalite Yönetimi... 29/05/2004 - 30/05/2004
  38  Development of Logistics and Supply Chain Management Strategies for Turkey... 10/09/2003 - 12/09/2003
  39  Impact of the Security Measures on Maritime Transportation: The Case for Turkey... 03/09/2003 - 05/09/2003
  40  Problem Based Learning in Maritime Education: Analysis of the Students' Perceptions... 03/09/2003 - 05/09/2003
  41  International Marketing and Global Supply Chain Management: Analysis of the Practices of Turkish Aut... 30/06/2003 - 01/07/2003
  42  Tedarik Zincirinde Etkinliğin Sağlanması: Erteleme Stratejisi... 16/05/2003 - 16/05/2003
  43  Freight Transportation Selection Criteria : An Empirical Investigation of Turkish Liner Shipping... 12/11/2002 - 15/11/2002
  44  Problem Based Learning in Maritime Education... 23/10/2002 - 25/10/2002
  45  Problem Based Learning in Maritime Education... 23/09/2002 - 26/09/2002
  46  University Students' Approach to Corporate Identity and Corporate Image: A Comparative Study... 10/07/2002 - 14/07/2002
  47  Pazarlama Faliyetlerinde Etkinliğin Sağlanmasında Üçüncü Taraf Lojistik Hizmetlerinin Rolü: ... 31/05/2002 - 02/06/2002
  48  AB Sürecinde Türkiye İçin Lojistik Stratejileri... 24/05/2002 - 24/05/2002
  49  Limanlar ve Lojistik Yönetimi... 03/05/2002 - 03/05/2002
  50  The Impact of Hub Ports on the Logistics Strategies of Turkey... 24/04/2002 - 26/04/2002
  51  Türkiye İçin Lojistik Stratejileri... 07/05/2001 - 07/05/2001
  52  Lojistik Yönetimi ve Türkiye... 11/05/2000 - 11/05/2000
  53  Service Quality and its Behavioral Consequences in Container Transportation: An Application for the ... 02/04/2000 - 06/04/2000
  54  Müşteri Yönlülük Aracı Olarak Akış Şeması Tekniğinin Kullanılması: Feribot Acenteleri i... 15/05/1998 - 15/05/1998
  55  Bir Turizm Aktivitesi Olarak Sportif Amaçlı Aletli Dalışlar: İzmir'de Dalış Yapan Kişilerin ... 15/05/1998 - 15/05/1998
  56  Siber Ortamlarda Karşılıklı Pazarlama ve Deniz İsletmeciliğinde Uygulama Olanakları... 07/11/1997 - 08/11/1997
  57  Ege Bölgesi Otomotiv Yan Sanayiinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerde Kal... 29/05/1997 - 30/05/1997
  58  Gümrük Birliği Sürecinde Ege Bölgesi Sanayiine Rekabet Gücü Açısından Stratejik Bir Yakla... 14/05/1997 - 16/05/1997
  59  Yachting Tourism Management as a Maritime Issue: A Strategic Approach for Turkey... 02/06/1996 - 07/06/1996
  60  Yat İşletmeleri, Marinalar ve Yat İnşa Sanayi Stratejik Pazarlama Planlaması: Türkiye Uygulama... 18/11/1995 - 20/11/1995
  61  Fiziksel Dağıtımda Toplam Kalite Yönetimi... 27/10/1995 - 29/10/1995
  62  Strategic Marketing Planning for the Yachting Companies, Marinas and Yacht Builders: An Application ... 03/10/1995 - 10/10/1995
 • NO NAME YEAR
  1  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
  2  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
  3  Lojistik Laboratuvarı: İlkeler ve Uygulamalar...  2009
  4  Entering International Markets: Logistics and Distribution Channel Approach...  2009
  5  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Türkiye için Ulaştırma Sektöründe Çevresel Yenilik Stratejilerinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma Türkiye için Denizcilik Stratejileri...  2019
  2  Intermodal Transport Based Supply Chain Developments in Turkish Automotive Supply Chain: The Case of Ford Otosan Supply Chain Design and Management for Emerging Markets - Learning from Countries and Regions...  2015
  3  Ünite 7: Uluslararası Pazarlamada Fiyatlandırma Uluslararası Pazarlama...  2013
  4  Ünite 6: Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Uluslararası Pazarlama...  2013
  5  Unite 12: Uluslararası Pazarlamada Lojistik Uluslararası Pazarlama...  2013
  6  Port Governance In Turkey Devolution, Port Governance and Port Performance...  2007
  7  Logistics Market in Turkey Business & Investment Location Turkey...  2007
  8  Third Party Logistics Services in Turkey: A Delphi Study New Trends in Maritime Transport Sector in Poland and Turkey...  2002
  9  Dimensions of Service Quality in Container Transportation: An Empirical Investigation Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey...  2001
  10  Freight Transport Service Buying Process: A General Model for Exporters Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey...  1999
  11  Siber Ortamlarda Karşılıklı Pazarlama ve Deniz İşletmeciliğinde Uygulama Olanakları Çağdaş Denizcilik Stratejileri: İşletme Yönetimi Yaklaşımı...  1998
  12  Lojistik Bir Hizmet Olarak Konteyner Taşımacılığı ve Dağıtım Kanalı Yapısının Analizi Çağdaş Denizcilik Stratejileri: İşletme Yönetimi Yaklaşımı...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  7/2016 - 9/2018
  2  Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 9/2010
  3  Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 7/2010
  4  Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli...  9/2006 - 9/2008
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Aktif Eğitimle Denizcilik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Etkinliğinin Arttırılması için Çok Kullanıcılı Veritabanı Yönetim Sistemi Projesi, 2004-2007...  1/2004 - 1/2007
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine ve Güverte Bölümünün AB ve IMO Standartlarına Uygun Teknik Ekipman Gereksinimlerinin Karşılanması Projesi, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, DPT ve AB Genel Sekreterliği...  1/2003 - 12/2005
  7  Çeşme Limanı İşletme Fizibilite Etüdü...  2/2000 - 5/2000
  8  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Körfez Vapurları Yolcu Beklentileri Araştırması...  4/2000 - 4/2000
 • NO NAME DATE
  1  Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye - Üçüncü...  1996
  2  Logistics Research Network Conference Best Poster Award...  2009
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Director of Science Branch, October 2021-Continues
  2 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Member of The Institute Council, October 2021-Continues
  3 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, October 2021-Continues
  4 Maritime Faculty Department of Logistics Management , Director of Department, June 2021-Continues
  5 Maritime Faculty Department of Logistics Management Supply Chain Management , Director of Science Branch, June 2021-Continues
  6 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, June 2021-Continues
  7 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2021-Continues
  8 Dokuz Eylül University , Member of University Senate, August 2020-Continues
  9 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Director of Science Branch, October 2018- October 2021
  10 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Member of The Institute Council, October 2018- October 2021
  11 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, October 2018- October 2021
  12 Maritime Faculty Department of Logistics Management , Director of Department, June 2018- June 2021
  13 Maritime Faculty Department of Logistics Management Supply Chain Management , Director of Science Branch, June 2018- June 2021
  14 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, June 2018- June 2021
  15 Dokuz Eylül University , Member of University Senate, August 2017- August 2020
  16 DEÜ Rectorate Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu Member, June 2017- November 2018
  17 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  18 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Director of Science Branch, October 2015- October 2018
  19 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, October 2015- October 2018
  20 Maritime Faculty Department of Logistics Management , Director of Department, June 2015- June 2018
  21 Maritime Faculty Department of Logistics Management Supply Chain Management , Director of Science Branch, June 2015- June 2018
  22 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, June 2015- June 2018
  23 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Director of Science Branch, September 2012- October 2012
  24 Maritime Faculty Department of Logistics Management , Director of Department, June 2011- October 2012
  25 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, June 2011- October 2012
  26 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2010- October 2012
  27 Maritime Faculty , Vice Dean, November 2009- April 2010
  28 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Director of Science Branch, September 2009- September 2012
  29 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Member of The Institute Council, September 2009- September 2012
  30 Maritime Faculty , Vice College Director, May 2008- November 2009
  31 Maritime Faculty , Vice College Director, June 2007- August 2007
  32 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Director of Science Branch, September 2006- September 2009
  33 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, December 2005- December 2008
  34 Maritime Faculty , Vice College Director, June 2004- June 2007
  35 Maritime Faculty , Vice College Director, September 2001- June 2004
  36 Presidency of Dokuz Eylul University Detto-Depark Tınaztepe Teknoparkı-Tgb-1 Koordinatörlüğü , Detto Koordinatörü, January 2017- November 2018