Tr

Professor Doctor BAŞAK OCAK BUCA FACULTY OF EDUCATION TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ HISTORY EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1991
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD  1994
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD  1999
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  2017
  Full Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi  2023
 • NO NAME YEAR
  1  Bir Osmanlı Tahsil Memuru: Abdullah Remzi Bey'in Tanıklığından İzmir'in İşgali...  2023
  2  Osmanlı Devleti'nde Çiçek Hastalığı ile Mücadele:Taşra Telkihhaneleri...  2023
  3  15-16 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da Yaşanan Olaylar...  2020
  4  Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Kurucusu İbrahim Paşa'nın Frengi Hakkındaki Layihası...  2019
  5  Osmanlı Dönemi'nde Faaliyetlerini Sürdüren İzmir'deki Gayrimüslim Hastaneleri...  2019
  6  Frenginin Tedavisinde Salvarsan İle Neosalvarsan'ın Keşfi ve Bazı Osmanlı Hekimlerinin Bu İla...  2019
  7  165 Yıllık Çınar İzmir Gureba-i Müslimin Hastanesi...  2016
  8  Emraz-ı Zühreviye Hastanesi'nden Eşrefpaşa Hastanesi'ne...  2016
  9  Ulus Gazetesinde 1946 Yılı Sovyet Notaları...  2016
  10  Demokrasiye Geçiş Sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Muhalifi Bir Gazete: Yeni Türkiye...  2011
  11  Türkçenin Sadeleştirilmesi Tartışmaları Etrafında İbrahim Hilmi Çığıraçan'ın Görüşl...  2008
  12  Arapça Ezana Dönüş ve Bunun Kıbrıs Türk Basını'ndaki Yankıları...  2006
  13  Bir Çeviri Eleştirisi: Maarifimiz ve Servet-i İlmiyyemiz...  2001
  14  1878 Cyprus Dispute and The Ottoman British Agreement Hand Over of the Island to England by Rıfat U...  2001
  15  Bir Yayınevi Tarihçesi Kitaphane-i İslam'dan Hilmi Kitabevi'ne...  2000
  16  Bir Babıali Yayıncısının Portresi Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan...  2000
  17  Ahmet Refik Altınay'ın Büyük Tarih-i Umumi'sinin Yayın Öyküsü ve İbrahim Hilmi Çığıraç...  2000
  18  Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan Üzerine...  1999
  19  Türkçe Namaz Meselesi 1920'lerin Cesur Bir Hocası...  1997
  20  İbadet Dilinin Türkçeleştirilmesi Aşamalarından Biri Türkçe Ezan ve Uygulamaları...  1997
 • NO NAME YEAR
  1  Halk Sağlığı Hizmetinde 107 Yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi...  2016
  2  İzmir Gureba-i Müslimin Hastanesi'nden İzmir Devlet Hastanesi'ne "Bir Hastane Öyküsü"...  2014
  3  Bir Yayıncının Portresi: Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Türkiye'de Partileşen Siyasal İslama Bir Örnek Milli Nizam Partisi...  6/1999 - 8/2001
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, November 2021-Continues
  2 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, January 2021- August 2021
  3 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Director of The Institute, January 2021- January 2021
  4 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Head of The Institute Council, January 2021- January 2021
  5 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Head of The Institute Council, January 2021- January 2021
  6 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Deputy Director of The Institute, June 2020- December 2020
  7 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Head of The Institute Council, June 2020- December 2020
  8 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Head of The Institute Council, June 2020- December 2020
  9 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Deputy Director of The Institute, March 2019- May 2020
  10 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Head of The Institute Council, March 2019- May 2020
  11 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Head of The Institute Council, March 2019- May 2020
  12 DEÜ Rectorate Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Member, March 2019- December 2020