Tr

Assistant Professor SEMA OĞLAK (Retirement Date : 16/08/2013 ) İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University SAGLIK IDARESI YUKSEKOKULU  1986
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Hastane ve Sağlık Kur.Yön.P.)  1996
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  2006
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İzmir Meslek Yüksekokulu  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Training Unemployment Women for Adult Day Care in İzmir, Turkey: A Program Evaluation...  2013
  2  Migrant Care in Turkey...  2012
  3  Türkiye'de Yaşlı Bireylerin Bakım Gereksinimlerine Yönelik Yaşadığı Ortamda Sunulacak Bakı...  2011
  4  Care allowance for people in need of care in Turkey: An ethical and social evaluation...  2010
  5  Türkiye'de Bakıma Muhtaç Bireylerin Bakım Hizmetlerinde Sosyal Bakım Elemanının Eğitimi ve ...  2008
  6  Yaşlının Evde Bakımında Danimarka-Skaevinge Modeli...  2007
  7  Uzun Süreli Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası...  2007
  8  Almanya ve Japonya'da Bakım Sigortası Uygulamaları (Mukayeseli Bir Değerlendirme)...  2006
  9  Euthanasia Education For Health Professionals in Turkey: Students Change Their Options...  2004
  10  Danimarka ve Hollanda Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Bakım Hizmetleri (Mukayeseli Bir Değerlendirm...  2004
  11  SA 8000 -Kuruluş Değerlerinin Kanıtlanmasının Yeni Evrensel Çözümü...  2003
  12  Değişimin Önündeki En Büyük Engel: Yaşlı Örgütler ve Haşlanmış Kurbağa Yaklaşımı...  2001
  13  Nasıl Algılanıyoruz; Bir Toplumsal İmaj Araştırması...  2001
  14  Bir Kamu Hastanesinde Kurumsal Kültür Araştırması...  2000
  15  Hastanelerin Teknolojik Verimliliğinde Yeni Bir Yaklaşım: Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri...  2000
  16  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri...  2000
  17  Hastanelerde Tıbbi Cihazların Verimliliğinde Umut Veren Bir Meslek: Biyomedikal Mühendislik...  1998
 • NO NAME DATE
  1  OLD PEOPLE VOLUNTEERING IN RESIDENTIAL CARE HOMES: AN EXAMPLE OF IZMIR-TURKEY... 23/06/2013 - 27/06/2013
  2  Older Turkish migrants' in the UK: role of distinct culture, immigration histories and unmet care... 07/12/2012 - 09/12/2012
  3  Uzun süreli bakımda işgücünün, istihdam sorunları ve gelecek fırsatları... 05/11/2012 - 05/11/2012
  4  Long-Term Care: Workforce Challenges, Employment and Future... 01/11/2012 - 02/11/2012
  5  "Older Turkish Migrants' Care Needs in the UK: Cultural Encounters and Unmet Care Needs"... 05/09/2012 - 08/09/2012
  6  Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Planlama süreci... 12/04/2012 - 14/04/2012
  7  Yaşlı Bireylerin Yaşama Aktif Katılımının En Güçlü Aracı Olan Gönüllülük Faaliyetleri... 25/05/2011 - 29/05/2011
  8  Importance of Adult Day Care Center in Terms of Quality of Life... 07/10/2010 - 09/10/2010
  9  Sosyal Bakım Elemanının İstihdam Fırsatları... 16/10/2009 - 17/10/2009
  10  Bir Avrupa Birliği Projesi: Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Eğitimi... 13/10/2009 - 16/10/2009
  11  Gündüz Bakım Merkezlerinde İstihdam Edilecek Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Yetiştirme Projesi... 19/03/2009 - 20/03/2009
  12  Avrupalıların Yaşlanması, Sağlık Turizmi Açısından Türkiye için Bir Fırsat Olabilir mi?... 27/02/2009 - 02/03/2009
  13  It is possible for similar cultures to have similar solutions to became alternatives? How can Greek ... 04/06/2008 - 06/06/2008
  14  Evde Bakım Hizmetlerinde Kalite ve Etik... 20/04/2008 - 23/04/2008
  15  İzmir Valiliği Yaşlı ve Özürlü Hizmet Sistemi Projesi (YÖHİM)... 20/03/2008 - 21/03/2008
  16  Bakıma Muhtaç Özürlüler İçin Bakım Ücreti Uygulamasının Etik ve Adli Tıp Yönünden Değ... 17/10/2007 - 20/10/2007
  17  Türkiye Evde Bakıma Hazır mı?... 01/06/2007 - 03/06/2007
  18  Yerel Yönetimlerde Evde Bakım Modelleri... 23/11/2006 - 26/11/2006
  19  Avrupa Birliğinde Evde Bakım Modelleri... 02/11/2006 - 04/11/2006
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimleri ve i... 11/05/2006 - 12/05/2006
  21  Meslek standartları ve meslek standartları doğrultusunda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mü... 11/05/2006 - 12/05/2006
  22  Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası... 13/04/2006 - 16/04/2006
  23  Sosyal Güvenlik Sistemimiz İçinde Evde Bakım Hizmetleri... 30/11/2005 - 01/12/2005
  24  Yaşlının Evde Bakımında Danimarka-Skaevinge Örneği... 02/05/2005 - 08/05/2005
  25  Sağlık Çalışanlarına Ötanazi Eğitimi: Görüşler Değişiyor... 25/06/2003 - 28/06/2003
  26  Nasıl Algılanıyoruz; Bir Toplumsal İmaj Araştırması... 28/10/2000 - 29/10/2000
  27  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri... 28/10/2000 - 29/10/2000
  28  Hastanelerin Teknolojik Verimliliğinde Yeni Bir Yaklaşım: Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri... 11/11/1999 - 13/11/1999
 • NO NAME YEAR
  1  Gündüz Bakım Merkezlerind İstihdam Edilecek Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Yetiştirme Projesi'...  2010
  2  EVDE BAKIM HİZMETLERİ VE BAKIM SİGORTASI (ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE)...  2007
  3  Hastane İnfeksiyon Kontrol El Kitabı...  1999
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  2011 Avrupa Gönüllülük Yılında Türkiye'de Gönüllülük ve Yaşlı Bireylerin Gönüllü Faaliyetlere Katılımı Çocuk Gelişimi ve Kadın İstihdamı...  2011
  2  Meslek Standartları ve Mesleki Eğitimin Yapılandırılmasındaki Önemi Geçmişten Geleceğe Sağlık Teknikerliği...  2008
  3  Almanya ve Japonya'da Bakım Sigortası Uygulamaları Özürlülere adanmış Sosyal Politika Yazıları...  2006
 • NO NAME DATE
  1  Gündüz Bakım Merkezlerinde İstihdam edilecek Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Yetiştirme Projesi...  12/2008 - 11/2009
 • NO NAME DATE
  1  3. Mazhar Zorlu Bilim-Kültür-Spor ve İzmir'e katkı Başarı Onur Ödülü...  2007
  2  IV. Türkiye Uluslararası Gerontoloji Ödülleri...  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)  2011