Tr

Professor Doctor ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ INTERNAL MEDICINE NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Hemşirelik Yüksekokulu  1989
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği  1998
  PhD (Doctorate)  Ege University Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2004
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Yüksekokulu  2005
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Hemşirelik-Dahili Hastalıklar  2012
  Full Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Prevalence of Physical Restraint: A Cross-Sectional Observational Study...  2020
  2  Quality of life and factors affecting it in patients with Alzheimer's disease: a cross-sectional stu...  2020
  3  Investigation of Factors Affecting Apathy in Three Major Types of Dementia...  2020
  4  An Analysis of Trends in Internet Searches about Dementia in Turkey...  2020
  5  Determining Middle-Aged and Older Adults? Health Beliefs to Change Lifestyle and Health Behavior for...  2020
  6  Turkish version of the Motivation for Changing Lifestyle and Health Behavior for Reducing the Risk o...  2019
  7  Turkish Family Decision Making Process for Placing a Loved One with Dementia in Long-Term Care...  2018
  8  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors...  2018
  9  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri...  2018
  10  Yaşlı Bireylerde Bilişsel İşlevlerin Korunmasında ve Geliştirilmesinde Bilişsel Eğitimin Ö...  2018
  11  The Relationship between Caregiver Burden and Psychological Resilience in Caregivers of Individuals ...  2018
  12  Nursing Homes Nurses' Attitudes Toward Older People and Affecting Factors...  2018
  13  Examining Nursing Students' Attitudes Towards the Elderly and Factors Affecting Attitudes Towards th...  2018
  14  Older people's views and expectations about the competences of health and social care professio...  2018
  15  Can an Elective Geriatric Nursing Course Change Nursing Students' Attitudes and Willingness in Carin...  2018
  16  Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Reaction Assestment Scale...  2017
  17  Sağlık ve Sosyal Çalışanların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler Konusunda Yaşlı Bireylerin...  2017
  18  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparison of Frontotemporal Dementia and Alzheimer'...  2017
  19  The effects of support groups on dementia caregivers: A mixed method study...  2017
  20  Alzheimer Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Sürecindeki Deneyimle...  2017
  21  Caring For Caregivers of Individuals With Dementia: From the Perspective of Watson's Theory of Human...  2017
  22  Demans ve Bakım...  2016
  23  Demans Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin, Hastalarını Bir Bakım Kurumuna Yerleştirdikten ...  2016
  24  Yaşlı Hastaların Oral Antikoagülan Kullanım Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi...  2016
  25  Application of the Progressively Lowered Stress Threshold Model with Community-Based Caregivers: A R...  2016
  26  Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi...  2015
  27  Aromaterapi Uygulamasının Demanslı Bireylerde Görülen Davranışsal Değişiklikler Üzerine Et...  2015
  28  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve De...  2013
  29  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
  30  The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Quality of Life Scale for Patients with A...  2012
  31  Demans Sendromu ile İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi....  2012
  32  Study of Validity and Reliability of the Scale Regarding the Expectations About Aging....  2012
  33  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
  34  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
  35  Effects of Gender on Burden Among Caregivers of Alzheimer's Patients...  2011
  36  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
  37  Demanslı Bireylerde Yaşam Kalitesi Ölçülebilir mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüks...  2011
  38  Demansı Olan Bireyde Davranışsal Problemleri Azaltmada Kanıta Dayalı Bir Model: Azalmış S...  2011
  39  Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Klinik Başarıları arasındaki ...  2011
  40  Investigating The Prevalence of Cognitive and Functional Impairment Which May Be Associated With Dem...  2010
  41  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
  42  Subkutan Antikoagulan Tedavi Uygulanan Hastalarda Cilde Buz Uygulamanın Ekimoz Ouşumu Üzerine Etk...  2010
  43  Yatağa Bağımlı Yaşlı Hasta Gereksinimleri, Hizmet Sunucuları ve Türkiye'de Hizmet Çeşitler...  2010
  44  The Reliability and Validity of The Caregiver Burden Inventory in Turkey...  2009
  45  Alzheimer Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Alzheimer Hastalığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalı... 12/02/2021 - 13/02/2021
  2  Effects of the Simulation Based Training Program on Attitutes of Nurses Towards Older People... 17/12/2020 - 19/12/2020
  3  Hemşirelik Öğrencilerinin Yoğun Bakım Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma... 19/12/2019 - 21/12/2019
  4  Hemşirelik öğrencilerinin Alzheimer hastalığı hakkındaki bilgi düzeyleri... 19/12/2019 - 21/12/2019
  5  YAŞLI MALİGNİTELİ HASTALARDA KIRILGANLIK VE SARKOPENİ İLİŞKİSİ... 27/09/2019 - 29/09/2019
  6  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmak İçin Yaşam Şekli ve Sağlık Davranışını Değ... 30/11/2018 - 06/12/2018
  7  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma ile İlgili Beklentileri... 25/11/2018 - 27/11/2018
  8  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors... 25/11/2018 - 27/11/2018
  9  Nursing Homes Nurses' Attitudes towards Elders and Affecting Factors... 22/03/2018 - 23/03/2018
  10  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmaya İlişkin Bilgi Düzeyi ve Motivasyon Durumlarına B... 21/03/2018 - 22/03/2018
  11  Geriatri Hemşireliği Seçmeli Dersi Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutum ve Yaşlılarla Çal... 11/10/2017 - 15/10/2017
  12  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi... 11/10/2017 - 15/10/2017
  13  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparioson of Frontotemporal Dementia and Alzheimer... 17/09/2017 - 21/09/2017
  14  Effects of a support group intervention on dementia caregivers: a mixed method study... 17/09/2017 - 21/09/2017
  15  Demansı Olan Bireylerde Aromaterapi Uygulaması Bilişsel Fonksiyonu Etkiler Mi?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  16  Alzheimer Hastalığı, Frontotemporal ve Vasküler Demansı Olan Bireylerde Apati Görülme Sıklı... 22/03/2017 - 23/03/2017
  17  Demanslı Bireylere Bakım Verenlerinin Bakım Veren Yükü ve Psikolojik Dayanıklılıkları Aras... 22/03/2017 - 23/03/2017
  18  Sağlık Okuryazarlığının Yaşlı Bireylerin Sağlık Sonuçlarına Etkisi... 11/03/2017 - 13/03/2017
  19  Yaşlıların Bazı Sosyodemografik Özellikleri ile Yaşlılığa İlişkin Beklentilerinin Sağlı... 20/10/2014 - 24/10/2014
  20  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma... 03/07/2013 - 06/07/2013
  21  Demanslı Bireylerde Hidrasyonun Önemi.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  22  Parkinson Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Bakım Ve... 17/11/2012 - 18/11/2012
  23  Nöroloji Hastaları için hayat zordur: Peki ya bakımverenler.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  24  Parkinson Hastalığında Görülen Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı... 17/11/2012 - 18/11/2012
  25  İnmeli bireylerin Hastaneye Başvurma Sürelerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 05/10/2011 - 09/10/2011
  26  Erasmus programı kapsamında Danimarkada staj Yapan bir hemşirelik öğrencisinin deneyimleri... 15/09/2011 - 17/09/2011
  27  Examination of use of complementary and alternative treatment methods by diabetic individuals living... 04/06/2008 - 06/06/2008
  28  The Experiences of Nursing Students regarding The Initial Clinical Practice... 23/05/2007 - 26/05/2007
  29  Hemşire Öğrencilerin Toplumsal Duyarlılık Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  30  Kanser Rehabilitasyonu... 03/11/1999 - 07/11/1999
  31  Kalite Yönetimi İçin Bası Yaralarının Değerlendirilmesi... 03/11/1993 - 05/11/1993
  32  Geriatrik Hastalarda Üriner İnkontinansın İncelenmesi... 26/11/1992 - 27/11/1992
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Yaşlılık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı...  2020
  2  Yaşlılık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı...  2019
  3  Bilişsel Bozukluğu Olan Yaşlı Bireye Yaklaşım: Alzheimer ve Demans Geriatri Hemşireliği...  2019
  4  Demans Hastalığında Davranışsal Sorunların Yönetimi Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  5  Bakım Veren Olarak Kendi Bakımınız Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  6  Kognitif ve Psikolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı...  2017
  7  Approach to the Elderly Patient with Delirium: Nursing Perspective Delirium in Elderly Patients...  2017
  8  Bağımsızlık ve Otonomi / Bakımın Temeli Yaşlı Bakımı Hemşireliği...  2015
  9  Zorlu Davranışların Değerlendirilmesi ve Bakımı Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2014
  10  Demanslı Hastalarda Bakım Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2014
  11  Solunum Yetmezlikleri Hemşirelik Bakım Planları...  2007
  12  Bakım Planı Örnekleri: Graves Hastalığı Hemşirelik Süreci...  2004
  13  Bakım Planı Örnekleri: Karaciğer Sirozu Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO NAME DATE
  1  İZLENEBİLİR YAŞLI BAKIM PROJESİ TAMAMLAMA VE İZLEM PROJESİ...  5/2020 - /
  2  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  3  Yeni Tanı Almış 65 Yaş Üzeri Maligniteli Hastalarda Kırılganlık ve Sarkopeni Oranlarının Belirlenmesi ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  9/2018 - 9/2019
  4  Kurumsal Bakım Alanında Çalışan Hemşirelere Yönelik Hazırlanan Eğitim Programının Yaşlılara Yönelik Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2018 - 10/2019
  5  European Later Life Active Network-ELLAN...  10/2013 - 9/2016
  6  Kademeli olarak azalmış stres eşiği modeline göre yapılan girişimlerin demanslı birey ve ailesinin bakım sonuçlarına etkisinin incelenmesi....  1/2012 - 10/2013
 • NO NAME DATE
  1  Prf. Dr. İnci Erefe Poster Bidiri Ödülü...  2005
  2  Proje ödülü...  2012
  3  Birincilik...  2011
  4  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2019
  5  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2015
  6  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2014
  7  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2013
  8  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2017
  9  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü...  2016
 • NO Responsibility
  1 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, December 2020-Continues
  2 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, December 2020-Continues
  3 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2020-Continues
  4 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, January 2020-Continues
  5 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, December 2019-Continues
  6 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Internal Medicine Nursing , Director of Science Branch, September 2018-Continues
  7 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Deputy Center Director, March 2018- December 2020
  8 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, March 2018- December 2020
  9 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2018- December 2020
  10 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Internal Medicine Nursing , Director of Science Branch, September 2015- September 2018
  11 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, July 2015- March 2018
  12 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Deputy Center Director, December 2014- December 2017
  13 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, September 2014- September 2017
  14 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, May 2014- May 2017
  15 Dokuz Eylül University , Member of University Senate, November 2013- November 2016
  16 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Internal Medicine Nursing , Director of Science Branch, September 2012- September 2015
  17 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, May 2011- May 2014