Tr

Professor Doctor ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ INTERNAL MEDICINE NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Hemşirelik Yüksekokulu  1989
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği  1998
  PhD (Doctorate)  Ege University Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2004
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Yüksekokulu  2005
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Hemşirelik-Dahili Hastalıklar  2012
  Full Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Bir Üniversite Hastanesinin Dâhili ve Cerrahi Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Bi...  2022
  2  Nursing Students' Knowledge Levels of Alzheimer's Disease and Related Factors...  2022
  3  Translation and Psychometric Evaluation of the Turkish Version of the Motivation to Change Lifestyle...  2022
  4  Willingness to Work with Elderly People Scale for Medical and Nursing Students: Cross Cultural Adapt...  2022
  5  Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutu...  2022
  6  Intensive care experiences of intern nurse students: A qualitative study...  2021
  7  The Relationship Between Frailty and Sarcopenia in Older Adults With Cancer...  2021
  8  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Scale for Positive Aspects of Caregiving Exper...  2021
  9  Effects of the Simulation Based Training Program on Attitudes of Nurses Towards Older Adults: A Quas...  2021
  10  Yaşlılarda Sarkopeni ve Hemşirelik...  2021
  11  Assessment of Dementia Knowledge Scale for the Nursing Profession and the General Population: Cross-...  2021
  12  COVID-19 Pandemi Sürecinde Demanslı Bireyler: Sağlık Profesyonelleri ve Bakım Verenler İçin ...  2021
  13  Clinical Decision Making, Problem Solving and Autonomy for Nursing Students Attending an Internship ...  2021
  14  A Mixed-Methods Study on Support Group Intervention Based on Watson's Theory of Human Caring...  2021
  15  Prevalence of Physical Restraint: A Cross-Sectional Observational Study...  2020
  16  Quality of Life and Factors Affecting it in Patients with Alzheimer's Disease: A Cross-sectional Stu...  2020
  17  Investigation of Factors Affecting Apathy in Three Major Types of Dementia...  2020
  18  Acute Stroke Nursing:Standards and Practical Applications...  2020
  19  An Analysis of Trends in Internet Searches about Dementia in Turkey...  2020
  20  Determining Middle-Aged and Older Adults? Health Beliefs to Change Lifestyle and Health Behavior for...  2020
  21  Turkish version of the Motivation for Changing Lifestyle and Health Behavior for Reducing the Risk o...  2019
  22  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors...  2018
  23  Turkish Family Decision Making Process for Placing a Loved One with Dementia in Long-Term Care...  2018
  24  Yaşlı Bireylerde Bilişsel İşlevlerin Korunmasında ve Geliştirilmesinde Bilişsel Eğitimin Ö...  2018
  25  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri...  2018
  26  The Relationship between Caregiver Burden and Psychological Resilience in Caregivers of Individuals ...  2018
  27  Nursing Homes Nurses' Attitudes Toward Older People and Affecting Factors...  2018
  28  Examining Nursing Students' Attitudes Towards the Elderly and Factors Affecting Attitudes Towards th...  2018
  29  Older people's views and expectations about the competences of health and social care professio...  2018
  30  Can an Elective Geriatric Nursing Course Change Nursing Students' Attitudes and Willingness in Carin...  2018
  31  Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Reaction Assestment Scale...  2017
  32  Sağlık ve Sosyal Çalışanların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler Konusunda Yaşlı Bireylerin...  2017
  33  The effects of support groups on dementia caregivers: A mixed method study...  2017
  34  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparison of Frontotemporal Dementia and Alzheimer'...  2017
  35  Alzheimer Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Sürecindeki Deneyimle...  2017
  36  Caring For Caregivers of Individuals With Dementia: From the Perspective of Watson's Theory of Human...  2017
  37  Demans ve Bakım...  2016
  38  Demans Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin, Hastalarını Bir Bakım Kurumuna Yerleştirdikten ...  2016
  39  Yaşlı Hastaların Oral Antikoagülan Kullanım Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi...  2016
  40  Application of the Progressively Lowered Stress Threshold Model with Community-Based Caregivers: A R...  2016
  41  Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi...  2015
  42  Aromaterapi Uygulamasının Demanslı Bireylerde Görülen Davranışsal Değişiklikler Üzerine Et...  2015
  43  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
  44  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve De...  2013
  45  The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Quality of Life Scale for Patients with A...  2012
  46  Demans Sendromu ile İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi....  2012
  47  Study of Validity and Reliability of the Scale Regarding the Expectations About Aging....  2012
  48  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
  49  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
  50  Effects of Gender on Burden Among Caregivers of Alzheimer's Patients...  2011
  51  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
  52  Demanslı Bireylerde Yaşam Kalitesi Ölçülebilir mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüks...  2011
  53  Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Klinik Başarıları arasındaki ...  2011
  54  Demansı Olan Bireyde Davranışsal Problemleri Azaltmada Kanıta Dayalı Bir Model: Azalmış S...  2011
  55  Investigating The Prevalence of Cognitive and Functional Impairment Which May Be Associated With Dem...  2010
  56  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
  57  Subkutan Antikoagulan Tedavi Uygulanan Hastalarda Cilde Buz Uygulamanın Ekimoz Ouşumu Üzerine Etk...  2010
  58  Yatağa Bağımlı Yaşlı Hasta Gereksinimleri, Hizmet Sunucuları ve Türkiye'de Hizmet Çeşitler...  2010
  59  The Reliability and Validity of The Caregiver Burden Inventory in Turkey...  2009
  60  Alzheimer Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı...  2003
 • NO NAME DATE
  1  COVİD-19 Pandemisinin İnmeli Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerine Etkisi... 27/11/2021 - 01/12/2021
  2  İnmeli Bireylerin COVİD-19 Pandemisi Döneminde Yaşadıkları Deneyimler: Kalitatif Bir Çalışm... 27/11/2021 - 01/12/2021
  3  Parkinson Hastalığı Olan Bireylerin COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hastalık Yönetimi Deneyimleri... 27/11/2021 - 01/12/2021
  4  Sağlıklı Yaşlı Bireylere Uygulanan Bilişsel Eğitim Programının Bilişsel Fonksiyonlara Etki... 27/11/2021 - 01/12/2021
  5  Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum... 27/09/2021 - 29/09/2021
  6  Bakım Verme Deneyiminin Olumlu Yönleri Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri... 21/09/2021 - 25/09/2021
  7  Demans Bilgi Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri... 21/09/2021 - 25/09/2021
  8  Erken ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığının Bakım Veren Yükü Üzerine Etkisi... 17/09/2021 - 17/09/2021
  9  Demanslı Bireylere Bakım Verenlerin COVID-19 Pandemi Sürecindeki Deneyimleri: Kalitatif Bir Çal... 24/06/2021 - 25/06/2021
  10  Alzheimer Hastalığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalı... 12/02/2021 - 13/02/2021
  11  Effects of the Simulation Based Training Program on Attitutes of Nurses Towards Older People... 17/12/2020 - 19/12/2020
  12  Hemşirelik öğrencilerinin Alzheimer hastalığı hakkındaki bilgi düzeyleri... 19/12/2019 - 21/12/2019
  13  Hemşirelik Öğrencilerinin Yoğun Bakım Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma... 19/12/2019 - 21/12/2019
  14  YAŞLI MALİGNİTELİ HASTALARDA KIRILGANLIK VE SARKOPENİ İLİŞKİSİ... 27/09/2019 - 29/09/2019
  15  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmak İçin Yaşam Şekli ve Sağlık Davranışını Değ... 30/11/2018 - 06/12/2018
  16  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors... 25/11/2018 - 27/11/2018
  17  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma ile İlgili Beklentileri... 25/11/2018 - 27/11/2018
  18  Nursing Homes Nurses' Attitudes towards Elders and Affecting Factors... 22/03/2018 - 23/03/2018
  19  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmaya İlişkin Bilgi Düzeyi ve Motivasyon Durumlarına B... 21/03/2018 - 22/03/2018
  20  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi... 11/10/2017 - 15/10/2017
  21  Geriatri Hemşireliği Seçmeli Dersi Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutum ve Yaşlılarla Çal... 11/10/2017 - 15/10/2017
  22  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparioson of Frontotemporal Dementia and Alzheimer... 17/09/2017 - 21/09/2017
  23  Effects of a support group intervention on dementia caregivers: a mixed method study... 17/09/2017 - 21/09/2017
  24  Demansı Olan Bireylerde Aromaterapi Uygulaması Bilişsel Fonksiyonu Etkiler Mi?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  25  Alzheimer Hastalığı, Frontotemporal ve Vasküler Demansı Olan Bireylerde Apati Görülme Sıklı... 22/03/2017 - 23/03/2017
  26  Demanslı Bireylere Bakım Verenlerinin Bakım Veren Yükü ve Psikolojik Dayanıklılıkları Aras... 22/03/2017 - 23/03/2017
  27  Sağlık Okuryazarlığının Yaşlı Bireylerin Sağlık Sonuçlarına Etkisi... 11/03/2017 - 13/03/2017
  28  Yaşlıların Bazı Sosyodemografik Özellikleri ile Yaşlılığa İlişkin Beklentilerinin Sağlı... 20/10/2014 - 24/10/2014
  29  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma... 03/07/2013 - 06/07/2013
  30  Demanslı Bireylerde Hidrasyonun Önemi.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  31  Parkinson Hastalığında Görülen Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı... 17/11/2012 - 18/11/2012
  32  Nöroloji Hastaları için hayat zordur: Peki ya bakımverenler.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  33  Parkinson Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Bakım Ve... 17/11/2012 - 18/11/2012
  34  İnmeli bireylerin Hastaneye Başvurma Sürelerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 05/10/2011 - 09/10/2011
  35  Erasmus programı kapsamında Danimarkada staj Yapan bir hemşirelik öğrencisinin deneyimleri... 15/09/2011 - 17/09/2011
  36  Examination of use of complementary and alternative treatment methods by diabetic individuals living... 04/06/2008 - 06/06/2008
  37  The Experiences of Nursing Students regarding The Initial Clinical Practice... 23/05/2007 - 26/05/2007
  38  Hemşire Öğrencilerin Toplumsal Duyarlılık Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  39  Kanser Rehabilitasyonu... 03/11/1999 - 07/11/1999
  40  Kalite Yönetimi İçin Bası Yaralarının Değerlendirilmesi... 03/11/1993 - 05/11/1993
  41  Geriatrik Hastalarda Üriner İnkontinansın İncelenmesi... 26/11/1992 - 27/11/1992
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Demans Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Algoritmalar ve Klinik Karar Verme İç Hastalıkları ...  2022
  2  Geriatrik Onkoloji Hemşireliği Geriatrik Onkoloji...  2021
  3  Yaşlılık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı...  2020
  4  Bakım Veren Olarak Kendi Bakımınız Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  5  Yaşlılık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı...  2019
  6  Bilişsel Bozukluğu Olan Yaşlı Bireye Yaklaşım: Alzheimer ve Demans Geriatri Hemşireliği...  2019
  7  Demans Hastalığında Davranışsal Sorunların Yönetimi Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  8  Kognitif ve Psikolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı...  2017
  9  Approach to the Elderly Patient with Delirium: Nursing Perspective Delirium in Elderly Patients...  2017
  10  Bağımsızlık ve Otonomi / Bakımın Temeli Yaşlı Bakımı Hemşireliği...  2015
  11  Zorlu Davranışların Değerlendirilmesi ve Bakımı Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2014
  12  Demanslı Hastalarda Bakım Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2014
  13  Solunum Yetmezlikleri Hemşirelik Bakım Planları...  2007
  14  Bakım Planı Örnekleri: Karaciğer Sirozu Hemşirelik Süreci...  2004
  15  Bakım Planı Örnekleri: Graves Hastalığı Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Sağlık Kampüsü Son Sınıf Öğrencilerinde Yaşlı Simülasyon Uygulamasının Yaşlılara Yönelik Tutum ve Empatik Yaklaşım Becerileri Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma...  11/2021 - /
  2  İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi Tamamlama ve İzlem Projesi...  5/2020 - /
  3  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - 1/2021
  4  Kurumsal Bakım Alanında Çalışan Hemşirelere Yönelik Hazırlanan Eğitim Programının Yaşlılara Yönelik Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2018 - 10/2019
  5  Yeni Tanı Almış 65 Yaş Üzeri Maligniteli Hastalarda Kırılganlık ve Sarkopeni Oranlarının Belirlenmesi ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  9/2018 - 9/2019
  6  European Later Life Active Network-ELLAN...  10/2013 - 9/2016
  7  Kademeli olarak azalmış stres eşiği modeline göre yapılan girişimlerin demanslı birey ve ailesinin bakım sonuçlarına etkisinin incelenmesi....  1/2012 - 10/2013
 • NO NAME DATE
  1  Prf. Dr. İnci Erefe Poster Bidiri Ödülü...  2005
  2  Proje ödülü...  2012
  3  Birincilik...  2011
  4  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2019
  5  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2015
  6  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2014
  7  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2013
  8  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2017
  9  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü...  2016
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Internal Medicine Nursing , Director of Science Branch, September 2021-Continues
  2 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, December 2020-Continues
  3 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, December 2020-Continues
  4 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2020-Continues
  5 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, January 2020-Continues
  6 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, December 2019-Continues
  7 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Internal Medicine Nursing , Director of Science Branch, September 2018- September 2021
  8 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Deputy Center Director, March 2018- December 2020
  9 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, March 2018- December 2020
  10 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2018- December 2020
  11 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Internal Medicine Nursing , Director of Science Branch, September 2015- September 2018
  12 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, July 2015- March 2018
  13 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Deputy Center Director, December 2014- December 2017
  14 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, September 2014- September 2017
  15 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, May 2014- May 2017
  16 Dokuz Eylül University , Member of University Senate, November 2013- November 2016
  17 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Internal Medicine Nursing , Director of Science Branch, September 2012- September 2015
  18 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, May 2011- May 2014