Tr

Professor Doctor VEDAT ARSLAN FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING MINERAL PROCESSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1986
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Cevher Hazırlama) Anabilim Dalı  1988
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Cevher Hazırlama) Anabilim Dalı  1994
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1996
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama  2000
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2007
 • NO NAME YEAR
  1  Characterization of feed coal and combustion by-products from Kemerkoy power plant in Turkey...  2019
  2  Effect of mineral matter doping on Soma coal parameters...  2019
  3  Characterization of Ash Deposits from the Boiler of Yenikoy Coal-fired Powerplant, Turkey...  2013
  4  Toz Kömürlerin Zenginleştirilmesinde Yağ Aglomerasyonu Yöntemi ve Yenilikler...  2010
  5  dry beneficiation of fine coals fro soma basin with pneumatic air table...  2009
  6  Investigation of Various Parameters for Synthetic Zeolite Production From Turkish Fly Ashes...  2009
  7  Relationship Between Ash Fusion Temperatures and Coal Mineral Matter in Some Turkish Coal Ashes...  2009
  8  Criteria For Use Of Iron Ores In Blast Furnaces, GEOSOUND Yerbilimleri dergisi,48-49, 1-10 (2006)...  2006
  9  Recovery of Unburned Carbon from Lime Calcination Process Using Statistical Technique, ,...  2006
  10  Kuru Kömür hazırlama yöntemleri...  2006
  11  Investigation Of The Bonding Mechanism Of Coking On Semicoke From Lignite With Pitch And Tar...  2006
  12  Farklı Kül Oranlarındaki Kömürlerin Yıkanabilme Özelliğinin Tesbitinde M-CM Metodunun Kullan...  2006
  13  The effects of inert matters and low volatile coal addition on the plasticity of high volatile Zongu...  2006
  14  Kömür Karışımlarının Koklaştırılmasında Bileşenler Arası Etkileşimler...  2004
  15  Evaluation of the collective washing of coals from the Soma region with different characteristics...  2004
  16  Investigation of Heavy Media Separation Conditions of Soma-Eynez Coal...  1998
  17  The Behavior of Sulphur During Combustion of Coal...  1996
  18  Tunçbilek Kömürlerinde Yıkama Sonucu Oluşan Ara Ürünün Kırılıp Tekrar Yıkanmasıyla Temi...  1995
 • NO NAME DATE
  1  Centrifugal Dewatering of Soma Eynez Coals... 31/10/2019 - 02/11/2019
  2  Optimization of Operation Parameters of Water Only Cyclone... 10/09/2019 - 12/09/2019
  3  İyonik Yüzey Aktif Maddelerin Tunçbilek Linyit Kömürünün Aglomerasyon-Flotasyonuna Etkisi... 11/04/2017 - 14/04/2017
  4  Characterization of the ash deposits from fouling zone of Kemerkoy PC power plant... 15/10/2014 - 17/10/2014
  5  coal status of turkey... 01/10/2013 - 06/10/2013
  6  The Effect of Coal Washing and Hand Sorting Methods on the Slagging Tendecy of Hüsamlar Coal... 01/10/2013 - 06/10/2013
  7  Kömüre Dayalı Termik Santrallerdeki Yeni Gelişmeler Ve Araştırma-Geliştirme Çalışmaları... 01/12/2010 - 05/12/2010
  8  Kömüre Dayalı Termik Santrallerdeki Yeni Gelişmeler Ve Araştırma-Geliştirme Çalışmaları... 01/12/2010 - 05/12/2010
  9  Slag Formation in the Pulverized Burning Systems and the Relationship with the Components of Coal As... 06/10/2010 - 08/10/2010
  10  Agglomeration-Flotation of Fine Lignite Coal Using Pure Hydrocarbons... 06/10/2010 - 08/10/2010
  11  Acid-Base Production Potentials of Ash-Bearing Samples from Soma and Yatagan Power Plants in Turkey... 25/04/2010 - 29/04/2010
  12  Türkiyede Kömür Hazırlama Tesisleri, Performans Ölçümünün Önemi ve Bir Örnek Uygulama... 06/05/2009 - 08/05/2009
  13  enerji kaynaklarında güvenilirlik ve kömürün yeri... 08/01/2009 - 10/01/2009
  14  Synthesis of Zeolites from Soma and Yatağan Power Plant Ashes... 21/10/2008 - 23/10/2008
  15  An Investigation for the Reduction of CaCO3 Content which Causes an Increase of Deposition Problem ... 21/10/2008 - 23/10/2008
  16  Kuru yöntemle zenginleştirme ve linyit zenginleştirmede uygulanması... 07/06/2006 - 09/06/2006
  17  Yatağan Termik Santralına Beslenen Kömürlerin Yıkanabilme Özelliklerinin Araştırılması... 07/06/2006 - 09/06/2006
  18  Yatağan Termik Santralına Beslenen Kömürlerin Cüruf Oluşturma Potansiyeli Açısından İncele... 07/06/2006 - 09/06/2006
  19  the Effect of Raw Coal Characteristics That Have Different Quality on Washing Plant Performance... 05/10/2004 - 07/10/2004
  20  Kömür Hazırlama ve Türkiye'deki Uygulamalar... 02/06/2004 - 04/06/2004
  21  Kömür Özelliği Değişiminin Termik Santral Verimine Etkisi... 02/06/2004 - 04/06/2004
  22  Enerji Üretiminde Doğal Gazın Stratejik Durumu Ve Türkiye İçin Bir Alternatif?Kömüre Dayalı... 05/03/2004 - 06/03/2004
  23  Geleceğin Enerji Senaryolarında Kömürün Yeri Ne Olmalıdır... 03/09/2003 - 06/09/2003
  24  Toz Kömürün Değerlendirilmesinde Yeni Gelişmeler... 14/04/2000 - 15/04/2000
  25  Linyit Kömürlerimizin Biriketlenme Olanakları... 21/10/1999 - 22/10/1999
  26  Investigation of Moisture Ratio Changes of Lignites in Washing and Atmospheric Condition... 13/09/1999 - 18/09/1999
  27  Desulfurization of Tunçbilek Lignitic Coals by Washing... 15/09/1998 - 17/09/1998
  28  The Effect of Components on the Blend Coal Plasticity... 15/09/1998 - 17/09/1998
  29  Ekolojik Kömür üretiminde Kullanılan Bağlayıcılar... 14/11/1997 - 05/11/1997
  30  Kömür Kullanımı ve Çevre... 10/07/1997 - 10/07/1997
  31  Investigation of the Coke Structure of Blended Coal of Various Coal With Zonguldak Coal... 05/05/1997 - 10/05/1997
  32  Bazı Şehirlerimizin Elektrik + Isı Kombineli Kömür Santralları ile Isıtılabilme Olanakları... 13/10/1995 - 14/10/1995
  33  Some Factors Affecting Sulphur Emission During Coal Combustion... 06/09/1994 - 08/09/1994
  34  Ülkemiz Kömürlerinin Teshin Yakıtı Olarak Kullanımı... 12/12/1993 - 14/12/1993
  35  Kömür Kalitesi Ve Yakma Şeklinin Çevre ve Hava Kirliliği İle İlişkisi... 11/11/1993 - 13/11/1993
  36  Klasik Sobalarda Yakma Şartlarının Çevre ve Hava Kirliliğine Etkileri... 19/07/1993 - 21/07/1993
  37  Yüksek ve Düşük Uçuculu Kömürlerin Sobalarda Yanmasının Tunçbilek ve İthal Kömürler Ör... 10/05/1993 - 14/05/1993
  38  Ege Bölgesi Kömürlerinin Özellikleri ve Kömür Üretimi İle Tüketiminden Kaynaklanan Çevre K... 09/11/1992 - 12/11/1992
  39  Ege Bölgesi Kömürlerinin Özellikleri ve Kömür Üretimi İle Tüketiminden Kaynaklanan Çevre K... 09/11/1992 - 10/11/1992
  40  Demir Cevherlerinin Sinterlererek Kullanımının Yüksek Fırın Bazında Etüdü... 20/10/1992 - 22/10/1992
  41  Tunçbilek Kömürü Kükürt İçeriğinin Mevcut Yıkama Sisteminde İncelenmesi... 04/05/1992 - 08/05/1992
  42  Zonguldak Havzası Kömürlerındeki Empüritelerin Kok üretimi Açısından İrdelenmesi... 04/05/1992 - 06/05/1992
  43  Seyitömer Bölgesi Kömürlerinin Yıkama Yoluyla Değerlendirilebilirliklerinin Etüdü... 13/05/1991 - 16/05/1991
  44  Demir Cevherlerimizin Yüksek Fırın Bazında Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi... 13/05/1991 - 16/05/1991
  45  Zonguldak Kömürleri İçin Kok Sağlamlığı ve Yüksek Fırın Verimi Açısından Uygun Kül Or... 03/10/1990 - 05/10/1990
  46  Zonguldak Kömürlerinin Koklaşma Özelliklerinin İncelenmesi... 17/05/1990 - 19/05/1990
  47  Kömür Tane Boyutunun Su Siklonu Performansına Etkisi... 04/10/1988 - 06/10/1988
  48  Zonguldak'ta Üretilmekte Olan Temiz Kömür İçin Optimal Kül Oranının Saptanması... 23/05/1988 - 27/05/1988
 • NO NAME YEAR
  1  Kömür Teknolojisi...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Kömürdeki Major ve İz Elementlerin Kimyasal Analizi İçin Alternatif Analiz Yönteminin Geliştirilmesi...  10/2019 - /
  2  TAŞZEMİN İNŞAAT MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.'ne AİT ÇANAKKALE İLİ , YENİCE İLÇESİ , ÇIRPILAR KÖYÜ BÖLGESİNDEKİ KÖMÜRÜN TERMİK SANTRAL YATIRIMI KAPSAMINDA YIKANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI...  10/2017 - 12/2017
  3  Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-B Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi...  6/2016 - 8/2017
  4  Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-E Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi...  6/2016 - 6/2017
  5  Oltu/Erzurum Tüvenan Kömürünün Yıkanabilme özelliklerinin Araştırılması...  2/2014 - 3/2014
  6  Erdoğanlar İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İşletmesi Kömürlerinin Yıkanabilme Özelliğinin Belirlenmesi...  3/2012 - 5/2012
  7  Kömür Yakan Termik Santrallerde Kazan İçi Curuflanma Mekanizmasının Belirlenmesi...  3/2011 - 9/2012
  8  G-Enerji Yatırımları İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait Yurtdışı Menşeili Tüvenan Kömür Özelliklerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi...  6/2007 - 7/2007
  9  Ege Uyarlar Madencilik Tüvenan kömürleri Yıkanabilirlik Etüdü ve Kömür Yıkama Tesisi performansının Tesbiti...  9/2006 - 12/2006
  10  Buruyar Madencilik Limited Şti. Tarafından İşletilmekte Olan Yeraltı Kömür İşletmesinin Teknik Değerlendirilmesi Ve Ekonomik Olarak İşletilebilirlik Koşullarının Araştırılması Projesi...  1/2006 - 4/2006
  11  Çiftay İnşaat Şirketine ait tesiste yıkanmakta olan TKİ ELİ Müessesesi tüvenan kömürlerinin tesis performansına etki eden parametrelerin belirlenmesi...  8/2006 - 5/2007
  12  TKİ GELİ Bağyaka Ocağı kömürlerinde Yıkanabilirlik Etüdleri...  3/2006 - 8/2006
  13  Çiftay İnşaat Şirketine ait tesiste yıkanmakta olan TKİ ELİ Müessesesi tüvenan kömürlerinin tesis performansına etki eden parametrelerin belirlenmesi...  8/2006 - 5/2007
  14  TKİ GELİ Tınaz Ocağı Kömürlerini Yıkamak Üzere Kurulacak Olan Kömür Yıkama Tesisi Etüdü...  3/2006 - 9/2006
  15  TKİ GELİ İkizköy ve Sekköy Ocakları Kömürlerinde Yıkama Yoluyla Kömür İyileştirme Etüdü...  8/2005 - 2/2006
  16  TKİ-GELİ Eskihisar ve Tınaz Ocakları Kömürlerinde Yıkanabilirlik Etüdleri...  10/2004 - 7/2005
  17  Uyar Madencilik Limited Şti.ne Ait Darkale Yeraltı Kömür İşletmesinin Teknik Değerlendirilmesi Ve Ekonomik Olarak İşletilebilirlik Koşullarının Araştırılması Projesi...  10/2004 - 12/2004
  18  GELİ Hüssamlar Ocağı Kömürlerinde CaCO3 İçeriğinin Yıkama Yoluyla Azaltılabilirliğinin Etüdü...  2/2004 - 12/2004
  19  Park Enerji Soma kömür yıkama tesisi performans etüdü ve tüvenan kömür özelliklerinin tespiti-2...  1/2002 - 2/2002
  20  Park Enerji Soma kömür yıkama tesisi performans etüdü ve tüvenan kömür özelliklerinin tespiti-1...  1/2002 - 2/2002
  21  Aydın Linyit San.ve.Tic. A.Ş.'ne Ait Kömür Yıkama Tesisinin Optimizasyonu ve Personel Eğitimi...  2/2000 - 8/2000
  22  Toz Kömürlerin Yağ Aglomerasyonu ile Zenginleştirilmesi...  6/1998 - 12/2000
  23  Aydın Linyit Kömürlerinin Piyasaya Verilecek Ürün Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi...  2/1998 - 8/1998
  24  Hüstaş A. Ş. Ait Eynez Köyündeki Kömür Yıkama Tesisinde Ortaya Çıkan Kaba Şlamdan Humprey Spirali İle Kömür Kazanım İmkanlarının Etüdü...  2/1996 - 10/1996
  25  ÖZTÜRE HOLDİNG A.Ş. ne ait sönmüş toz kirecin aglomerasyonu üzerine araştırmalar...  6/1996 - 11/1996
  26  Linyit Kömüründen çevre koşullarına uygun biriket üretimi, DEÜ-AFS projesi No: 0908.95.05.01, 1998...  6/1996 - 12/1998
  27  Çimentaş/Gazbeton Ufalama Ünitesinin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Yeni Sert Kuvarsit Cevherinin İşlenmesine Yönelik araştırmalar...  5/1995 - 8/1995
  28  Soma Kömürleri Biriketleme Testleri...  11/1995 - 12/1995
  29  T.K.İ. Ege Linyitleri İşletmesi Kömürlerinin Klasik Yakma Sistemlerinde Yanma Sonucu Oluşturdukları Emisyonların Etüdü...  10/1993 - 8/1994
  30  Tunçbilek Kömürünün Çevre ve Hava Kirliliğine Olan Etkilerinin Etüdü...  10/1990 - 2/1992
  31  Seyitömer Havzası Kriblaj Tesislerinin Optimizasyonu ve Kapasite Arttırabilme İmkanlarının Etüdü, Proje Araştırıcısı...  10/1989 - 12/1990
  32  Demir-Çelik Üretiminde Kok Özellikleri ve Sıvı Demir üretiminin Optimizasyonu...  8/1988 - 10/1990
  33  Aydın Şahinali Kömürünün Yıkanabilme Olanaklarının Araştırılması, Proje araştırıcısı, D.E.Ü. Müh.Mim. Fak., İzmir,1987....  10/1986 - 12/1987
 • NO NAME DATE
  1  Dedeman Vakfı Madencilik Ödülü...  2007
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering Department of Mining Engineering Mineral Processing , Director of Science Branch, December 2020-Continues
  2 Faculty of Engineering Department of Mining Engineering , Director of Department, November 2017- November 2020
  3 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, November 2017- November 2020
  4 Üniversite-Sanayi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2016- March 2019
  5 Enerji Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  6 Faculty of Engineering Department of Mining Engineering , Director of Department, November 2014- November 2017
  7 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, November 2014- November 2017
  8 Faculty of Engineering Department of Mining Engineering Mineral Processing , Director of Science Branch, December 2013- November 2014
  9 Üniversite-Sanayi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, January 2013- January 2016
  10 Üniversite-Sanayi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, June 2011- June 2012
  11 Faculty of Engineering Department of Mining Engineering Mineral Processing , Director of Science Branch, December 2010- December 2013
  12 Faculty of Engineering Department of Mining Engineering Mineral Processing , Director of Science Branch, November 2010- November 2010
  13 Faculty of Engineering Department of Mining Engineering Mineral Processing , Deputy Director of Science Branch, November 2010- December 2010
  14 Faculty of Engineering Department of Mining Engineering , Vice Director of Department, December 2005- December 2008