Tr

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Fıkıh-Kelam Bölümü  1979
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam ve İslam Felsefesi ABD.  1985
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir-Hadis ABD.  1990
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İlahiyat Fakültesi  1991
  Associate Professor  Dokuz Eylül University İlahiyat Fakültesi Tefsir  1994
  Full Professor  Dokuz Eylül University İlahiyat Fakültesi  2000
 • NO NAME YEAR
  1  Kuran Fihristi...  2019
  2  Tefsir Usulü...  2019
  3  Tefsire Giriş...  2018
  4  kuran-ı kerim'i okuma kaideleri tecvid...  2012
  5  Kuran'da Salah Meselesi...  2012
  6  Kuran Atlası...  2007
  7  Ana Konularıyla Kuran...  2007
  8  Kuran-ı Kerim'de İyi İnsan ve Yararlı İş...  2000
  9  Kuran'ı Kerim'de Maruf ve Mümker...  1999
  10  Kuran'da Bazı Kavramlara Bakış...  1999
  11  Kuran'ı Kerim'de Maruf ve Mümker...  1999
  12  Kuran'ı Kerim'de Maruf ve Mümker...  1999
  13  İbn Teymiyye ve Konulu Tefsir...  1999
  14  Kur'anTefsirinde Yöntem...  1998
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  KUR'AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ, HAFIZLIK VE TECVİD İLMİ KUR'AN-I KERİM 1...  2019
  2  Kuran'da İman ve Salih Amel Tefsir...  2016
  3  Kuran'da Maruf ve Münker Tefsir...  2016
  4  Ezberlenecek ve Yüzünden Okunacak Ayet ve Sureler Kuran-ı Kerim 4...  2015
  5  Kur'an-ı Kerim'de İnsan Ana Konularıyla Kuran...  2012
  6  Kur'an-ı Kerim'de Alem Ana Konularıyla Kuran...  2012
  7  Kur'an-ı Kerim'de Kur'an Ana Konularıyla Kuran...  2012
  8  Yüzünde Okunacak ve Ezberlenecek ayet ve Sureler Kur'an-ı Kerim 3...  2012
  9  Tenvin ve Sakin Nun'un Halleri Kur'an-ı Kerim 2...  2012
  10  Kuran-ı Kerim'de Allah Ana Konularıyla Kuran...  2012
  11  Tefsir Problemleri Tefsir ve Tefsir Metinler...  2011
  12  Tefsirin Başlangıcı Tefsir ve Tefsir Metinler...  2011
  13  Kur'an-ı Kerim'e Geleneksel, Çağdaş ve Bilimsel Yaklaşımlar İslam Bilimlerinde Yöntem...  2011
  14  Konulu Tefsir Tefsir ve Tefsir Metinler...  2011
 • NO NAME DATE
  1  "Kur'an'ın Metinleşme Sürecinde Ortaya Çıkan Problemler"...  5/2003 - 5/2006
  2  Kur'an'ın Mtinleşme Sürecinde Ortaya Çıkan Problemler...  5/2003 - 5/2006
  3  Elmalılı ile Mevdudi'nin Tefsirlerinde Günümüz Problemlerine Yaklaşımları -Karşılaştırmalı Bir İnceleme...  5/1996 - 4/1999
 • NO Responsibility
  1 Ege University Birgivi İslami İlimler Fakültesi , Dean, September 2019-Continues
  2 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) , Director of Science Branch, August 2016- August 2019
  3 Institute For Theological Research , Deputy Director of The Institute, August 2016- September 2016
  4 Institute For Theological Research , Head of The Institute Council, August 2016- September 2016
  5 Institute For Theological Research , Head of The Institute Council, August 2016- September 2016
  6 Uzaktan Eğitim Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  7 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Kur'An-I Kerim Okuma Ve Kiraat İlmi Anabilim Dali , Director of Science Branch, October 2015- July 2016
  8 Faculty of Theology , Deputy Dean, February 2015- March 2015
  9 Faculty of Theology , Head of The Faculty Council, February 2015- March 2015
  10 Faculty of Theology , Head of The Faculty Council, February 2015- March 2015
  11 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences , Deputy Director of Department, July 2013- September 2013
  12 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Tradition of The Prophet , Deputy Director of Science Branch, April 2013- June 2013
  13 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Tradition of The Prophet , Deputy Director of Science Branch, January 2013- April 2013
  14 Uzaktan Eğitim Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  15 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) , Director of Science Branch, September 2012- September 2015
  16 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences , Deputy Director of Department, September 2012- October 2012
  17 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences , Deputy Director of Department, June 2012- September 2012
  18 Faculty of Theology Department of Philosophy and Religious Sciences Department of History of Religions , Deputy Director of Science Branch, June 2012- July 2012
  19 Vocational School of Religious Services , Deputy College Director, March 2012- February 2013
  20 Vocational School of Religious Services , Head of College Board, March 2012- February 2013
  21 Vocational School of Religious Services , Head of College Council, March 2012- February 2013
  22 Faculty of Theology , Dean, February 2012- February 2015
  23 Faculty of Theology , Head of The Faculty Council, February 2012- February 2015
  24 Faculty of Theology , Head of The Faculty Council, February 2012- February 2015
  25 Graduate School of Social Sciences , Member of The Institute Council, January 2012- January 2015
  26 Faculty of Theology , Deputy Dean, November 2011- February 2012
  27 Faculty of Theology , Head of The Faculty Council, November 2011- February 2012
  28 Faculty of Theology , Head of The Faculty Council, November 2011- February 2012
  29 Vocational School of Religious Services , Deputy College Director, May 2010- November 2010
  30 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) Hermeneutics , Director of Science Branch, November 2009- November 2012
  31 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) , Director of Science Branch, September 2009- September 2012
  32 Vocational School of Religious Services , Member of College Council, November 2008- May 2010
  33 Faculty of Theology , Dean, November 2008- November 2011
  34 Faculty of Theology , Head of The Faculty Council, November 2008- November 2011
  35 Faculty of Theology , Head of The Faculty Council, November 2008- November 2011
  36 Faculty of Theology , Deputy Dean, November 2008- November 2008
  37 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) Hermeneutics , Director of Science Branch, November 2006- November 2009
  38 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) Kiraat Bilim Dali , Director of Science Branch, November 2006- November 2009
  39 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) , Director of Science Branch, September 2006- September 2009
  40 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) Tefsir Usülu Ve Tarihi Bilim Dali , Director of Science Branch, September 2006- September 2009
  41 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) Hermeneutics , Director of Science Branch, November 2003- November 2006
  42 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) Hermeneutics (Interpretation of The Quran) , Director of Science Branch, November 2003- November 2006
  43 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) Kiraat Bilim Dali , Director of Science Branch, November 2003- November 2006
  44 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) , Director of Science Branch, September 2003- September 2006
  45 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) , Director of Science Branch, September 2000- September 2003
  46 Faculty of Theology Department of Basic Islamic Sciences Hermeneutics (Interpretation of The Quran) Tefsir Usülu Ve Tarihi Bilim Dali , Director of Science Branch, September 2000- September 2003