Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor HATİCE MİRAÇ BİNNAZ DEMİRKAN FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1989
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1995
  Specialization in Minor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji  1998
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2001
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  Nine weeks versus 1 year adjuvant trastuzumab in patients with early breast cancer: an observational...  2015
  2  Transforming Growth Factor Beta (TGF-b), Mesenchymal-Epithelial Transition (MET) and Breast Cancer M...  2014
  3  A cross-sectional survey of the diagnosis and management of bone metastasis in breast cancer patient...  2014
  4  Synchronous tumors of the female genital tract: a 20-year experience in a single center...  2014
  5  Evaluation of Neoadjuvant Chemotherapy Response with Dynamic Contrast Enhanced Breast Magnetic Reso...  2014
  6  The Roles of Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT) and Mesenchymal-to-Epithelial Transition (ME...  2013
  7  Invasive Micropapillary Carcinoma of the Breast: A Clinicopathologic Study of 103 Cases of an Unusua...  2013
  8  Systemic treatment of neuroendocrine tumors with hepatic metastases...  2012
  9  The correlates of benefit from neoadjuvant chemotherapy before surgery in non-small-cell lung cancer...  2012
  10  The Access Rate to Diagnosis and Treatment Modalities in Breast Cancer Patients in Turkey; Multicent...  2011
  11  Kadın Genital Sistem Kanserlerinde Hedefe Yönelik Tedaviler (Vulva, Vagina, Serviks, Endometrium, ...  2011
  12  A patient with nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumor and incidental metachronous colon carci...  2009
  13  Human Papilloma Virüs ve Helicobacter Pylori'ye Karşı Geliştirilen Yeni Prevantif Kanser Aşıla...  2009
  14  Hypoglycemia induced by long-acting somatostatin analogues in a patient with nonfunctional neuroendo...  2009
  15  A pilot study for human tumor/DNA banking:returned more questions than answers...  2008
  16  Relation of body mass index (BMI) to disease free (DFS) and distant disease free survivals (DDFS) am...  2007
  17  Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case....  2007
  18  Dokuz Eylul University Breast Tumor/DNA banking: A pilot study....  2007
  19  Safety and efficacy of transdermal fentanyl in patients with cancer pain: phase IV, Turkish oncology...  2007
  20  Short Term Health Related Quality of Life with Epirubicin and Cyclophosphamide (EC) Versus 5-Fluorou...  2006
  21  The effect of anthracycline-based (epirubicin) adjuvant chemotherapy on plasma TAFI and PAI-1 levels...  2006
  22  Adjuvant systemic therapies in women with operable breast cancer: A daily medical practice in a sing...  2005
  23  Toxicity induced by the chemical carcinogen 7,12 dimethyl benz(A)anthracene and the protective effec...  2005
  24  Primary non-hodgkin lymphoma of breast in a patient with rectal carcinoma and magnetic resonance spe...  2005
  25  Treatment approaches for metastatic breast cancer in Turkey...  2005
  26  False negative bone scintigraphy in a patient with primary breast cancer: a possible transient pheno...  2005
  27  İleri evre kanserde tedaviye yanıt ve prognozun değerlendirilmesi...  2005
  28  Rapid tumor lysis syndrome (TLS) in a patient with metastatic colon cancer as a complication of trea...  2004
  29  1990-2002 yılları arasında izlediğimiz yumuşak doku sarkomlu hastalara ilişkin deneyimimiz...  2003
  30  İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sisplatin/Gemsitabin Kemoterapisinin Etkil...  2002
  31  Memenin invaziz lobuler karsinomunda batın içi metastazlar...  2000
  32  Tc-99m sestamibi imaging as an indicator of P-glycoprotein expression in metastatic pheochromocytoma...  1998
  33  Non-Hodgkin Lenfomada Dilde Aktinomikoz...  1998
  34  Sympomatic hypocalcemia in apatient with latent hypoparathyroidism and breast carcinoma with bone me...  1998
  35  Ekstrahepatik maligniteli hastalarda HbsAg/anti-HCV seropozitifliği ve risk faktörleri ile ilişki...  1998
  36  Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-glikoproteini ve p53 Metastaz Gelişimini Yansıtabilir mi?...  1997
  37  Tc-99m MIBI Scintigraphy in the Evaluation of Inflamatory Breast Cancer...  1997
  38  Relation of Bone and Visceral Metastases with Estrogen Receptor Status in Patients with Breast Carci...  1997
  39  Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Kemoterapi Maliyetinin Araştırılması...  1996
  40  Türkiye'deki Serviks Kanseri Sıklığı Az Gelişmiş Ülkelerle Benzerlik Göstermekte midir?...  1996
  41  Lactic Acidosis Complicating Disseminated non-Hodgkins Lymphoma...  1994
 • NO NAME DATE
  1  radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli hastalarda prognostik faktörler ve uzun dönem sa... 26/11/2021 - 30/11/2021
  2  ADJUVAN RADYOTERAPİ (ART) UYGULANAN İNVAZİV MEME KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK BELİRTEÇLERİ... 20/11/2020 - 22/11/2020
  3  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Pr... 21/10/2015 - 25/10/2015
  4  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 35 yaş ve altı invaziv meme kanserli hastalarda prog... 22/04/2015 - 26/04/2015
  5  Mide Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi ve Sağka... 22/04/2015 - 26/04/2015
  6  Kolonun Nadir Görülen ve Hızlı Progresyon İzlenen Mikst Adenonöroendokrin Karsinomu (MANEK): O... 27/02/2015 - 01/03/2015
  7  Nadir Bir Tümörün Nadir Bir Prezentasyonu: Batın İçi Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümör... 27/02/2015 - 01/03/2015
  8  Synchronous tumors of the female genital tract: 20-year experience of a single center... 19/11/2014 - 23/11/2014
  9  Serviks kanserinde PET-BT nin lenf nodu evrelemesine ve prognoza katkısı... 19/04/2013 - 23/04/2013
  10  Meme cerrahisi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan invazif meme kanserli hastalarda prognostik be... 19/04/2012 - 23/04/2012
  11  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş Ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Pr... 19/04/2012 - 23/04/2012
  12  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 40 yaş ve altı invazif meme kanserli hastalarda prog... 19/04/2012 - 23/04/2012
  13  over ca'lı hastakarın takibinde F-18 FDG PET/BT... 27/04/2011 - 01/05/2011
  14  Kanser Korunma: Tarama Programları ve Prevantif Aşılar... 20/04/2011 - 24/04/2011
  15  Türkiye'de meme kanserli hastaların tanı ve tedavi yöntemlerine ulaşım hızı; çok merkezli g... 20/04/2011 - 24/04/2011
  16  Kanserden Korunma: Tarama Programları ve Prevantif Aşılar... 24/09/2010 - 24/09/2010
  17  Intrapelvic low grade leiomyosarcoma with good prognosis... 31/08/2010 - 03/09/2010
  18  Cancer Prevention... 03/04/2010 - 07/04/2010
  19  Adjuvan radyoterapi uygulanan invaziv meme karsinomu tanılı hastalarda patolojik prognostik fakt... 30/09/2009 - 04/10/2009
  20  Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) testing in operable breast cancer: comparison of imm... 20/09/2009 - 24/09/2009
  21  Erken evre meme kanserinde HER-2 saptanması: immunhistokimya(IHC), floresan in situ hibridizasyon (... 21/04/2009 - 26/04/2009
  22  OVERDE SEYREK GÖRÜLEN ENDOSERVİKAL BENZERİ ( MULLERİAN ) MÜSİNÖZ KARSİNOMA OLGUSU... 30/04/2008 - 04/05/2008
  23  Adjuvan radyoterapi uygulanan endometrium karsinomunda tedavi sonuçlarımız.... 19/04/2008 - 23/04/2008
  24  Adjuvan radyoterapi uygulanan invaziv meme karsinomu tanılı hastalarda patolojik prognostik faktö... 19/04/2008 - 23/04/2008
  25  Adjuvan tamoksifen uygulanan (2-5 yıl ) invaziv meme karsinomu tanılı hastalarda prognostik fakt... 19/04/2008 - 23/04/2008
  26  Meme Kanserinde HER2 Ekspresyonunun Saptanmasında Immunhistokimya (IHC), Floresan In situ Hibridiza... 05/09/2007 - 09/09/2007
  27  Temozolomide Bağlı Toxidermi Gelişen Bir Olgu... 05/09/2007 - 09/09/2007
  28  Platine Duyarlı ve Dirençli Epitelyal Over Kanserli (EOK) Hastalarımızın Sağkalım Sonuçları... 05/09/2007 - 09/09/2007
  29  Deneysel meme neoplazileri modelleri oluşturulan spraque-dawley ratlarda parsiyel hepatektominin do... 19/04/2007 - 23/04/2007
  30  Evaluation of radical radiotherapy results and prognostic factors in cervix carcinoma- experience of... 08/10/2006 - 12/10/2006
  31  Serum levels of inflamatuar cytokine and acute phase reactans,hematological parameters,bioelectiric ... 29/09/2006 - 03/10/2006
  32  Dural metastases associated with breast cancer: Case report.... 13/09/2006 - 16/09/2006
  33  Hypoglycemia Induced by Long-Acting Somatostatin Analogues in a Patient with Nonfunctional Neuroendo... 13/09/2006 - 16/09/2006
  34  Pregnancy associated with gastric carcinoma: case report... 13/09/2006 - 16/09/2006
  35  Synchronous Appearance of Male Breast Cancer and Pancreatic Cancer 15 Years After The Diagnosis of T... 13/09/2006 - 16/09/2006
  36  Kemoterapi alan kanser hastalarında anksiyete düzeylerindeki değişiklikler: Pilot çalışma.... 06/09/2006 - 10/09/2006
  37  Metastatik Meme Kanserli Hastalarda İnflamatuar Sitokin, Akut Faz Reaktanlar, Hematolojik Parametre... 06/09/2006 - 10/09/2006
  38  Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularımızda tedavi sonuçları ve prognostik f... 19/04/2006 - 23/06/2006
  39  St. Gallen- 05 prognostik faktörlerinin aksilla tutulumu olmayan hastalarımıza uyarlanımı.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  40  İnvaziv meme karsinomu (İMK) tanısı ile adjuvan radyoterapi (ART) uygulanan olgularda AJC-02 evr... 19/04/2006 - 23/04/2006
  41  Sağ memede eş zamanlı skuamöz hücreli deri karsinomu ve invaziv duktal karsinom tanısı alan m... 29/03/2006 - 02/04/2006
  42  Deneysel meme neoplazileri modelleri oluşturulan Sprague-Dawley ratlarda parsiyel hepatektominin do... 29/03/2006 - 02/04/2006
  43  Multimodel systemic treatment of a patient with non-functional pancreatic neuroendocrine tumor (PNET... 10/11/2005 - 12/11/2005
  44  Postmastektomi radyoterapi (PMRT) uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik faktörlerin değerl... 21/09/2005 - 24/09/2005
  45  Meme kanseri gen bankası oluşturulması.... 21/09/2005 - 24/09/2005
  46  Neoadjuvan ve/veya adjuvan sistemik tedavi alan meme kanserli olgularda hormon reseptör ekspresyonu... 21/09/2005 - 24/09/2005
  47  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik faktörleri... 21/09/2005 - 24/09/2005
  48  Metaplastik meme karsinomu: radyolojik bulgular ve histopatolojik korelasyon.... 21/09/2005 - 24/09/2005
  49  Multiple primer kanserlerin yeni bir kombinasyonu: Testis kanseri, meme kanseri ve pankreas kanseri.... 07/09/2005 - 11/09/2005
  50  Operabl meme kanserli olgularda vücut kitle indeksinin hastalıksız ve uzak hastalıksız sağ kal... 07/09/2005 - 11/09/2005
  51  Short-Term Health-Related Quality of Life with Epirubicin and Cyclophosphamide Versus 5-Fluorouracil... 13/05/2005 - 17/05/2005
  52  2000-2004 yılları arasında relaps olan antrasiklin duyarlı ve dirençli meme kanserli hastaları... 20/04/2005 - 24/04/2005
  53  İleri evre kanserlerde IL-6, IL-6R, CRP, prealbumin, BEE ve beslenme durumunun tedaviye yanıt ve p... 20/04/2005 - 24/04/2005
  54  Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularımızda tedavi sonuçları ve prognostik f... 20/04/2005 - 24/04/2005
  55  Kanserli olgularda metastazı taklit eden hepatik psödotümörler... 20/04/2005 - 24/04/2005
  56  St. Gallen prognostik gruplarının aksilla negatif olgularımıza uyarlanımı.... 21/04/2004 - 25/04/2004
  57  Operabl meme kanserinde antrasiklin bazlı (epirubisin) adjuvan kemoterapinin plazma TAFI ve PAI-I d... 15/04/2004 - 18/04/2004
  58  SELENYUM WİSTAR RATLARDA DİMETİL-BENZ-ANTRASEN (DMBA)UYARIMLI DENEYSEL MEME KANSERİNDE KEMOPREVA... 16/10/2003 - 19/10/2003
  59  Lokal ileri evre meme karsinomlu olgularda (AJCC-2002) uzak ve yerel yinelemeyi etkileyen faktörler... 16/10/2003 - 19/10/2003
  60  Fenretinid, tiazolidindion kombinasyonunun sprague-dawley ratlarda Dimetil benz antrasen (DMBA) uyar... 16/10/2003 - 19/10/2003
  61  Erken evre meme kanserli (EEMK) hastalarda (AJCC-2002) uzak ve yerel yineleme açısından prognosti... 16/10/2003 - 19/10/2003
  62  Meme kanserli kadın hastalarda adjuvan sistemik tedavi sonuçları:Dokuz Eylül Üniversitesi Meme ... 16/10/2003 - 19/10/2003
  63  Evre IV meme kanserli hastalarda sistemik tedavi sonuçları.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  64  Chemoprevention of DMBA-induced mammary carcinogenesis in wistar rats by selenium... 14/10/2003 - 16/10/2003
  65  Kolorektal karsinom rekürrenslerinde radyolojik bulgular.... 08/10/2003 - 11/10/2003
  66  İnfüzyonel 5-FU ve CPT-11 tedavisi sonrası tümör lizis sendromu gözlenen metastatik kolon kans... 08/05/2003 - 09/05/2003
  67  DİMETİLBENZANTRASEN İLE İNDÜKLENMİŞ DENEYSEL MEME KANSERİ MODELİNE SİSTEMİK HİSTOPATOLOJ... 01/05/2003 - 01/05/2003
  68  1991-2002 Tarihleri Arasındaki Over Kanseri Hastalarımızın Değerlendirilmesi... 23/04/2003 - 27/04/2003
  69  Pankreas Kanseri Tanısı ile İzlediğimiz Hastalarımızın Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  70  Kolorektal Kanserli Yaşlı Hastalarda 5-FU Temelli Tedavilerin Etkinliğinin ve Tolerabilitesinin D... 23/04/2003 - 27/04/2003
  71  Adjuvan Kemoterapi Almak İçin Başvuran Kolorektal Kanserli Hastaların Değerlendirilmesi... 23/04/2003 - 27/04/2003
  72  Kanserli Hastalarda Uzun Süreli Kalıcı Santral Venöz Giriş Yolu Komplikasyonları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  73  Kanserli hastalarda uzun sureli kalıcı santral venöz giriş yolu komplikasyonları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  74  Nadir gözlenen bir durum olarak Job's Sendromlu bir olguda akciğer adenokarsinomu gelişimi... 23/04/2003 - 27/04/2003
  75  WİSTAR RATTA 7,12 DIMETHYL BENZATHRACENE(DMBA) İLE LENFOMA GELİŞİMİ(OLGU SUNUMU)... 23/04/2003 - 27/04/2003
  76  İnfüzyonel 5-FU ve CPT 11 tedavisi sonrası tümör lizis sendromu gözlenen metastatik kolon kans... 23/04/2003 - 27/04/2003
  77  Kolorektal kanserli yaşlı hastalarda 5-FU temelli tedavilerin etkinliğinin değerlendirilmesi.... 23/04/2003 - 27/04/2003
  78  Nadir gözlenen bir durum olarak Job?s sendromlu bir olguda akciğer adenokarsinomu gelişimi... 23/04/2003 - 27/04/2003
  79  1990-2002 yılları arasında izlediğimiz yumuşak doku sarkomlu hastalara ilişkin deneyimimiz... 23/04/2003 - 27/04/2003
  80  TEK DOZ KARSİNOJEN GAVAJI İLE UTERİN LEIOMYOSARKOM GELİŞİMİ (OLGU SUNUMU)... 23/04/2003 - 27/04/2003
  81  Kanserli Hastalarda Venöz Tromboemboli... 25/09/2002 - 29/09/2002
  82  Kanserli Hastalarda Konvansiyonel Kemoterapi Sonrası Febril Nötropeni... 25/09/2002 - 29/09/2002
  83  Malign over tümörlerinde PS2 ve ER ekspresyonunun araştırılması... 01/05/2002 - 05/05/2002
  84  The Role of Bone Scan At Basaline Staging of Operable Breast Cancer Patients... 01/05/2002 - 05/05/2002
  85  Meme karsinomlarının aksiller lenf nodu metastazlarında perikapsüler invazyonun önemi.... 20/04/2002 - 23/04/2002
  86  The role of bone scan at the baseline staging of operable breast cancer patients.... 01/01/2002 -
  87  Over Kanserli Hastalarda Cisplatine Bağlı Hematoksisite: 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi De... 27/04/1999 - 01/05/1999
  88  ADJUVAN KEMOTERAPİ UYGULANAN MEME KANSERLİ HASTALARIMIZIN ERKEN TAKİP SONUÇLARI... 07/04/1999 - 10/04/1999
  89  Acute febrile neutropenia secondary to cytotoxic chemotherapy or bone marrow involvement... 10/12/1997 - 13/12/1997
  90  Impact of use of C-CSF in acute febrile neutropenia episodes... 10/12/1997 - 13/12/1997
  91  HBsAg/anti-HCV prevalance and its relationship with risk factors in extrahepatic malignacies.... 15/10/1997 - 18/10/1997
  92  Tekrarlayan over kanseinde ikinci seri kemoterapi sonuçları DEÜ deneyimi... 01/09/1997 - 05/09/1997
  93  Refractory Thrombocytopenia with bone marrow dysplasia: MDS or another entity?... 24/04/1997 - 27/04/1997
  94  Erken evre serviks karsinomunda bilgisayarlı tomografinin yeri.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  95  Memenin invaziv lobuler karsinomunda batın içi metastazlar.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  96  Bilateral meme kanserleri... 05/03/1997 - 09/03/1997
  97  Meme cerrahisi sonrası görülen lokal yinelemelerde tedavi yaklaşımımız.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  98  Meme karsinomu tanısıyla cerrahi ve/veya radyoterapi uygulanan olgularda üst kol ödemi.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  99  Memenin Paget hastalığı... 05/03/1997 - 09/03/1997
  100  Karsinosarkomlar... 05/03/1997 - 09/03/1997
  101  Metastatik kemik lezyonları nedeniyle parental pamidronat uygulaması sonrası semptomatik hipokals... 28/05/1996 - 31/05/1996
  102  Kronik lenfositer lösemi (KLL)'li bir vakada granülosit-makrofaj- koloni stimüle edici faktör (G... 11/04/1996 - 14/04/1996
  103  AML blastlarının çoğalmasında interleukin-1 (IL-1)'in otokrin faktör olarak etkisi:pilot çal... 11/04/1996 - 14/04/1996
 • NO NAME YEAR
  1  Cancer Imaging Lung and Breast Carcinomas Vol.1...  2008
  2  Onkoloji El Kitabı...  2006
  3  Jinekolojik Onkoloji...  1998
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Jinekolojik Tümörler Jinekolojik Tümörler...  2016
  2  Jinekolojik Tümörler Jinekolojik Tümörler El kitabı...  2016
  3  Kanser Tedavisine bağlı Osteoporoz Yönetimi ESMO Course Essentials of Medical Oncology, 3.Tıbbi Onkoloji Güncelleme Kursu...  2010
  4  Primary Breast Cancer: False-negative and False-positive Bone Scintigraphy. Cancer Imaging- Lung and Breast Carcinomas Vol.1...  2008
  5  Ürolojik ve Nefrolojik Komplikasyonlar Onkoloji El Kitabı...  2006
  6  Epitelial Over Tümörlerinde Tedavi Jinekolojik Onkoloji...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Metaplastik Meme Karsinomlarında Klinikopatolojik Korelasyon ve İmmunhistokimyasal Analiz ile Patogenezin Aydınlatılması...  3/2015 - 9/2016
  2  Primer meme kanserinde HER-2/neu saptanmasında kullanılan farklı metodların değerlendirilmesi: İmmmunhistokimya, Floresan İnsitu Hibridizasyon ve Reverz Transkriptaz-Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Doğrudan Karşılaştırılması...  4/2005 - 4/2009
  3  Deneysel meme kanseri oluşturulan ratlarda parsiyel hepatektomi sonrası dosetaksel uygulanmasının hepatosit ve meme tümör hücresi apoptozu üzerine etkisi...  1/2003 - 12/2006