Tr

Professor Doctor EGEMEN İDİMAN (Retirement Date : 23/04/2017 ) FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF NEUROLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1973
  Specialization in Medicine  Ege University Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1976
  Associate Professor  Ege University Tıp Fakültesi Nöroloji  1981
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1988
 • NO NAME YEAR
  1  'Is RLS a harbinger and consequence of MS?: Striking results of the 'RELOMS-T' study'...  2020
  2  In Vıtro Maturatıon Is A Safer And Succesfull Treatment Optıon In Infertıle Women Wıth Multıpl...  2020
  3  Effects of combined Pilates and aquaplyometric exercises on postural control and physical functions ...  2020
  4  A Novel Biomarker in Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment: Serum Chitinase-3-Like P...  2019
  5  Effects of textured insoles on static balance tests in patients with multiple sclerosis...  2017
  6  Corticosteroid-associated atypical central serous chorioretinopathy in a patient with multiple scler...  2017
  7  Different types of exercise in multiple sclerosis: Aerobic exercise or Pilates, a single-blind clini...  2017
  8  Effects of Pilates exercises on sensory interaction, postural control and fatique in patients with ...  2016
  9  Improvement in cognition, quality of life, and physical performance with clinical Pilates in multipl...  2016
  10  Utilization of the Expanded Disability Status Scale as a distinctive instrument for walking impairme...  2016
  11  Tau protein levels in the cerebrospinal fluid of the patients with multiple sclerosis in an attack p...  2015
  12  What does an isolated cerebrospinal fluid band mean: a tertiary centre experience...  2015
  13  Determinants of physical activity in minimally impaired people with multiple sclerosis...  2015
  14  Uveitis associated with multiple sclerosis:complications and visual prognosis...  2014
  15  Contingent negative variation is associated with cognitive dysfunction and secondary progressive dis...  2014
  16  Caregiver burden, quality of life and walking ability in different disability levels of multiple scl...  2014
  17  Early Deterioration In Quality Of Life And Physical Functioning Of Multiple Sclerosis Patients....  2014
  18  Anti-John Cunningham virus antibody prevalance in Multiple Sclerosis patients in Turkey...  2014
  19  An Unusual Presenting Symptom of Transverse Sinus Thrombosis: Gyratory/ Rotatory Seizure...  2014
  20  Evaluation of clinical parameters during and after treatment of attack in patients with clinically i...  2013
  21  Responsiveness of the Multiple Sclerosis International Quality of Life questionnaire to disability c...  2013
  22  Klinik İzole Sendrom ve Multipl Skleroz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Egzersiz Algısı ...  2013
  23  Health-related quality of life as an independent predictor of long-term disability for patients with...  2013
  24  The cooling effect on proinflammatory cytokines interferon-gamma, tumor necrosis factor-alpha, and n...  2013
  25  Klinik İzole Sendrom ve Multipl Skleroz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Egzersiz Algısı ...  2013
  26  Multipl Skleroz Hastalarında Hafif ve Şiddetli Yeti Yitiminin Yürüme Yeteneği ve Yaşam Kalites...  2013
  27  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: Gender differences...  2013
  28  Multipl Skleroz Hastalarında Hafif ve Şiddetli Yeti Yitiminin Yürüme Yeteneği ve Yaşam Kalites...  2013
  29  Inflammatory demyelinating central nervous system diseases in childhood: clinical and paraclinical p...  2012
  30  Early Onset Multiple Sclerosis Has Worse Prognosis Than Adult Onset Multiple Sclerosis Based on Cogn...  2012
  31  Quality Of Life, Fatigue and Balance Improvements after Home-Based Exercise Programme in Multiple Sc...  2012
  32  Quality of Life, Fatigue and Balance Improvements after Home-Based Exercise Program in Multiple Scle...  2012
  33  The limited demyelinating diseases: the voyage of optic neuritis and transverse myelitis to multiple...  2011
  34  The significance of oligoclonal bands in multiple sclerosis: Relevance of demographic and clinical f...  2009
  35  Difference between generic and multiple sclerosis-specific quality of life instruments regarding the...  2007
  36  Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a study based on human leuc...  2006
  37  Motor assessment of upper extremity function and its relation with fatigue, cognitive function and q...  2006
  38  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...  2006
  39  Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phe...  2005
  40  Intrathecal sICAM-1 production in multiple sclerosis Correlation with triple dose Gd-DTPA MRI enhanc...  2005
  41  Utilization of the auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients wi...  2004
  42  Ultrastructural and immunohistochemical similarities of two distinct entities; multiple sclerosis an...  2004
  43  Visual evoked potential is superior to triple dose magnetic resonance imaging in the diagnosis of op...  2004
  44  HLA genotypes in Turkish patients with myasthenia gravis: Comparison with multiple sclerosis patient...  2004
  45  Multipl sklerozlu hastalarda yorgunluk ve yorgunluğun etkisinin değerlendirilmesi...  2004
  46  Cortical relay time for long latency reflexes in patients with definite multiple sclerosis...  2004
  47  Expanded disability status scale'in işlevsel sistemleri ile sağlıkla ilişkili yaşlam kalitesini...  2004
  48  Multipl Sklerozda "Multiple Sclerosis Functional Composite"in Kullanımı...  2004
  49  Hafif özürlülüğe sahip multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesi ölçümünde multiple scle...  2004
  50  Sneddon sendromlu bir olgu...  2004
  51  Progresif seyirli multipl skleroz olgularında serebellar tutuluşun prognozu belirlemedeki önemi...  2004
  52  Correlations between multiple sclerosis functional composite, expanded disability status scale and h...  2004
  53  Tümör nekrozis faktör-alfa tek başına multipl sklerozda relapsın habercisi değildir...  2004
  54  Multipl sklerozda seyir özellikleri: 420 olgunun klinik analizi...  2003
  55  Nitric oxide as an activity marker in multiple sclerosis...  2003
  56  Cortical silent period and motor evoked potentials in patients with multiple sclerosis...  2003
  57  Childhood and juvenile onset multiple sclerosis: clinical and paraclinical features...  2003
  58  Primer progresif multipl sklerozda demografik ve klinik özellikler...  2003
  59  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile k...  2003
  60  Myastenia Graviste Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştır...  2003
  61  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi...  2003
  62  Antifosfolipid Antikor (APLA) Sendromu: Olgu Sunumu...  2003
  63  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi...  2002
  64  Multiple sclerosis and parkinsonism: a case report...  2002
  65  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
  66  İnterferon beta-1b sağaltımında 5 yıllık deneyim...  2002
  67  Coexistence of myasthenia gravis and multiple sclerosis in two cases; a coincidence?...  2002
  68  Multipl sklerozda interferon beta-1A sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyelle...  2001
  69  Distribution of some extracellular matrix proteins and ultrastructural findings in sural nerve biop...  2001
  70  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta-1b sağaltımı: klinik ve manyetik rezonans g...  2001
  71  Nöromyotoni ve epilepsi. Olgu sunumu....  2000
  72  Multipl sklerozda interferon beta 1a ve kognitif testler...  2000
  73  Uyku ve Epilepsi İlişkisi (Nokturnal Nöbetli 119 olgunun incelenmesi)...  2000
  74  Beta interferon sağaltımı alan multipl sklerozlu hastalarda seri P300 ve "Contingent Negative Var...  2000
  75  Pseudotumor cerebri as a presenting sign in Behçet's Disease. Case report....  1999
  76  The co- occurrence of bipolar disorder and multiple sclerosis....  1999
  77  Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: Clinical and magnetic resonance imaging...  1997
  78  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri...  1997
  79  Essential palatal tremor successfully treated with flunarizine...  1997
  80  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: ulegyria....  1997
  81  Viral ansafalite bağlı bilingual afazi...  1996
  82  Migrenli Olgularda İnteriktal ve İktal Tc99m HMPAO SPECT ve EEG Brain Mapping....  1995
  83  Multipl sklerozda kognitif fonksiyon bozuklukları ve magnetik resonans bulgularını kantitatif ana...  1995
  84  Multipl skleroz'da antikardiyolipin antikorları...  1995
  85  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....  1995
  86  Magnetik Rezonans Görüntülemede Multipl Skleroz Plakları Için Alışılmamış Bir Görüntü "...  1994
  87  Multipl Sklerozda Kan Prolaktin Düzeylerinin Klinik Dönemlerle İlişkileri....  1994
  88  Epilepsi tanılı 500 olgunun değerlendirilmesi....  1994
  89  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
  90  Multipl Sklerozda Yüksek Doz Metil Prednizolon Tedavisinin Klinik Tablo Üzerine Etkileri...  1993
  91  KİD Sendromu (Keratitis, Ichthyosis, Deafness)...  1990
  92  Multipl Sklerozda Akkiz Monoküler Pendüler Nistagmus...  1990
  93  Hallervorden-Spatz Hastalığı...  1990
  94  beckwith-wiedemann sendromu...  1990
 • NO NAME DATE
  1  Serum IL-27, IL-23 and IL-35 Levels in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders with Aquaporin-4 and ... 21/04/2018 - 24/04/2018
  2  Nöromiyelitis optika spektrum hastaliklari ve multipl sklerozda aqp-4(nmo-igg) ve mog antikorlarini... 24/11/2017 - 30/11/2017
  3  Multipl Skleroz artık HBS sekonder nedenleri arasında yerini almalı: Bu alanda şimdiye kadar yap... 24/11/2017 - 30/11/2017
  4  Nöromiyelitis Optika (NMO) Ve Multipl Skleroz (MS) Patogenezinde Serum IL-12 Ailesi (IL-27, IL-23 V... 24/11/2017 - 30/11/2017
  5  Effects Aquatic Exercises on balance and Hand Function in Multiple Sclerosis: Halliwick versus Aqaut... 10/11/2017 - 12/11/2017
  6  Effects of Pilates exercises on limits of stability and upper extremity functions in patients with m... 27/10/2017 - 30/10/2017
  7  Neuromyelitis optica spectrum disorders with aquaporin-4 and myelin-oligodendrocyte glycoprotein ant... 25/10/2017 - 28/10/2017
  8  Relationship between core stabilizer muscle strength and endurance to respiratory parameters in mult... 09/09/2017 - 13/09/2017
  9  Dokulu Tabanlıkların Multipl Sklerozlu Bireylerde Denge ve Süreli Performans Parametreleri Üzeri... 29/06/2017 - 01/07/2017
  10  Multipl Skleroz Hastalarında Yoganın Dominant ve Non-Dominant Elin Kavrama Kuvvetleri Üzerine Et... 10/05/2017 - 12/05/2017
  11  El Becerileri Ölçeği'nin Türkçe Geçerlilik -Güvenirliliğinin MS Hastaraında Ön Değerlend... 10/05/2017 - 12/05/2017
  12  The differences of microRNA expressions profiles in peripheral blood cells in familial and sporadic ... 22/04/2017 - 28/04/2017
  13  Multiple skleroz hastalarında gövde stabilizatör kas kuvveti ve enduransının solunum parametrel... 05/04/2017 - 09/04/2017
  14  Multipl skleroz optik nevriti ve nöromiyelitis optika optik nevriti ile anti mog antikorlarının i... 22/11/2016 - 01/12/2016
  15  Multipl Skleroz 'da Postural Kontrol Egzersizlerinin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi... 11/11/2016 - 12/11/2016
  16  What is the relationship of Anti-MOG antibodies with optic neuritis of multiple sclerosis and neurom... 14/09/2016 - 17/09/2016
  17  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  18  Ailesel ve Sporadik Multipl Skleroz Hastalarında Periferik Kan Hücrelerinde MikroRNA Ekspresyonund... 02/06/2016 - 05/06/2016
  19  AQP Antikor Pozitif ve Negatif Farkli Demiyelinizan Hastalikli Hastalarda Anti-Mog Antikor Varliği... 02/06/2016 - 05/06/2016
  20  What are the differences determined by optic coherence tomography and neuroophthalmological paramete... 07/10/2015 - 10/10/2015
  21  serum chitinase 3 like 1 levels in patient with multiple sklerosis and neuromyelitis optica... 07/10/2015 - 10/10/2015
  22  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with clinically isolated syndrome, mult... 07/10/2015 - 10/10/2015
  23  Multipl Sklerozlu Hastalarda Klinik Pilates ve Egzersiz Tedavisinin Etkilerinin Karşılaştırılma... 20/05/2015 - 24/05/2015
  24  Multipl Sklerozlu Hastalarda Egzersiz İnanışları ve Dvaranışlarının İncelenmesi. pilot çal... 20/05/2015 - 24/05/2015
  25  Demyelizan Hastalıklarda Reibergramlar ile Hazırlanan Entegre Beyin Omurilik Sıvısı Raporu... 23/04/2015 - 26/04/2015
  26  Demiyelinizan Hastalarda Reibergramlar ile Beyin Omurilik Sıvısı Immunglobulin M (IgM) Analizi... 23/04/2015 - 26/04/2015
  27  Existence and significance of antibody against the inward rectifying potassium channel KIR4.1 in pat... 18/04/2015 - 25/04/2015
  28  Serum chitinase 3-like 1 levels in patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica... 18/04/2015 - 25/04/2015
  29  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye... 18/04/2015 - 23/04/2015
  30  Multipl sklerozlu kadın hastalarda fiziksel performans, denge ve yorgunluk değerlendirmeleri... 05/03/2015 - 07/03/2015
  31  Ben 'EMES' miyim? Uyku paralizisi ile başlayan bir radyolojik izole sendrom... 21/11/2014 - 27/11/2014
  32  OPTİK NEVRİTLERDE GÖRME İŞLEVİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ?... 21/11/2014 - 27/11/2014
  33  Beyinomurilik sıvısında izole oligoklonal bandın anlamı: 3524 örnek Analizi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  34  Familyal otoimmun miyastenia gravis: Bir ailede iki olgu... 21/11/2014 - 27/11/2014
  35  Narkolepsi ve multipl skleroz: Bir olgu sunumu... 21/11/2014 - 27/11/2014
  36  Serum antiaquaporin antikoru ile nöromiyelitis optika ve nöromiyelitis optika spektrum hastalıkla... 21/11/2014 - 27/11/2014
  37  94 Optik Nevrit Olgusunun Analizi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  38  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye... 10/09/2014 - 13/09/2014
  39  What does an isolated cerebrospinal fluid monoclonal band mean: a tertiary centre experience... 10/09/2014 - 13/09/2014
  40  Physical activity and walking differences between working and unemployed women with multiple scleros... 31/05/2014 - 03/06/2014
  41  Analysis of Optic Neuritis Cases and Correlation of Demographic Features in Turkish patients... 26/04/2014 - 03/05/2014
  42  İlk Trimestrda Ağır Atakla Başvuran Tümefaktif Lezyonları Olan RRMS Tanılı Gebe... 03/04/2014 -
  43  Üveit Atakları İle Seyreden Behçet Hastalığı Tanısı İle Anti-TNF Tedavisi Uygulanan Bir Ç... 19/12/2013 -
  44  Demiyelinizan Optik Nevrit'İN Maküler Hastalıktan Ayırımında Elektrofizyolojik Fotostres Geri ... 15/11/2013 - 21/11/2013
  45  Six Spot Step Testinin Hafif Multipl Skleroz Hastalarında Kullanımı... 15/11/2013 - 21/11/2013
  46  ansefolopati tablosuyla başvuran balo'nun konsantrik sklerozu... 02/11/2013 - 03/01/2013
  47  Multipl Sklerozlu Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi... 30/10/2013 - 03/11/2013
  48  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with acute demiyelinating diseases... 03/10/2013 - 05/10/2013
  49  The relationship between low expanded disability status scale (EDSS) scores and walking tests in mul... 02/10/2013 - 05/10/2013
  50  Using the six spot step test (SSST) in mild multiple sclerosis patients... 02/10/2013 - 05/10/2013
  51  The Effect of Walking Impairment of Multiple Sclerosis Patients on Caregiver Burden... 31/05/2013 - 01/06/2013
  52  RELAPSİNG PROGRESSİF SEYİRLİ, SANTRAL SİNİR SİSTEMİ BEYAZ CEVHER TUTULUMU GÖSTEREN, FARKLI ... 16/11/2012 - 22/11/2010
  53  Gebelikte NMDA reseptör (NMDAR) ensefaliti... 25/11/2011 - 01/12/2011
  54  Multipl skleroz ve klinik izole sendromda faces symbol testin kullanımı: PASAT ile karşılaştır... 25/11/2011 - 01/12/2011
  55  Klinik izole sendromda mikro-RNA ifade profili... 25/11/2011 - 01/12/2011
  56  MicroRNAs in slinically isolated syndrome... 19/10/2011 - 22/10/2011
  57  The faces symbol test is a reliable surrogate for the Paced Auditory Serial Adition Test in both cli... 19/10/2011 - 22/10/2011
  58  The relationship between blood cytokine level and physical-mental fatigue in patients with myastheni... 10/09/2011 - 13/09/2011
  59  The Relationship between Blood Cytokine Level and Physical-Mental Fatigue in Patients with Myastheni... 03/06/2011 - 05/06/2011
  60  Fatigue in Clinically Isolated Syndrom: Affecting Factors and Comparison with Multiple Sclerosis... 09/04/2011 - 16/04/2011
  61  Optical Coherence Tomography in Clinically Isolated Syndrome and Multiple Sclerosis as a Measure of ... 06/04/2011 - 16/04/2011
  62  The Effects of Supervised Exercise Programme on Functional Status, Fatigue and Quality of Life in Pa... 13/10/2010 - 16/10/2010
  63  Anti-uhthoff effect of hypothermia on multiple sclerosis patients previously affected by opic neuri... 13/10/2010 - 16/10/2010
  64  Correlation between magnetic resonance imaging lesions and intrathecal immunoglobulin synthesis in p... 19/06/2010 - 23/06/2010
  65  Do neutralizing antibodies affect interferon beta treatment based on multiple sclerosis functional c... 19/06/2010 - 23/06/2010
  66  Premenstrual worsening in multiple sclerosis: physical disability and cognitive decline... 19/06/2010 - 23/06/2010
  67  Possible predictive parameters to converse multiple sclerosis in patients with clinically isolated s... 19/06/2010 - 23/06/2010
  68  Fatigue in multiple sclerosis: comparison of premenstrual period and ovulation phase in patients wit... 19/06/2010 - 23/06/2010
  69  The neuro-opthalmologic and electrophsysiologic evaluation of hypothermia in multiple sclerosis pat... 13/05/2010 - 16/05/2010
  70  Klinik izole sendromun multipl skleroza dönüşümünü etkileyen immunolojik etmenler... 10/11/2009 - 15/11/2009
  71  Multipl sklerozda intratekal immunoglobulin sentezi ile manyetik rezonans görüntüleme lezyonları... 10/11/2009 - 15/11/2009
  72  Multipl sklerozda interferon-betaya karşı gelişen nötralizan antikorların "Multiple Sclerosis F... 10/11/2009 - 15/11/2009
  73  Multipl sklerozlu hastalarda ev egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi, yorgunluk ve denge fonksiyonla... 10/11/2009 - 15/11/2009
  74  Nörolojik Tutulumu Olan Wilson Hastalarında ATP7B Genini 8,9,12,13,14,16 ve 18 nolu Ekzonlarındak... 10/11/2009 - 15/11/2009
  75  Menstruel siklusta yorgunluk: multipl skleroz hastalarında premenstruel periyot ve ovulasyon fazın... 10/11/2009 - 15/11/2009
  76  Multipl sklerozda premestruel kötüleşmenin fiziksel özürlülük ve bilişsel bozulma ile ilişk... 10/11/2009 - 15/11/2009
  77  The correlations between the cerebrospinal fluid tau levels,immunological parameters of the cerebros... 09/09/2009 - 12/09/2009
  78  The clinical and immunological comparison of limited disseminated demyelinating diseases and convent... 25/04/2009 - 02/05/2009
  79  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: gender basis differences... 25/04/2009 - 02/05/2009
  80  Fatigue in myasthenia Gravis and multiple sclerosis: cross-sectional, controlled comparison study... 25/04/2009 - 02/05/2009
  81  Cognitive impairment and mental fatigue in multiple sclerosis and myasthenia gravis... 25/04/2009 - 02/05/2009
  82  Multipl sklerozda interferon betaya karşı gelişen blokan ve nötralizan antikorların klinik üze... 11/11/2008 - 16/11/2008
  83  Dağılımı sınırlı demyelinizan hastalıkların klisik multipl skleroz olgularından klinik ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  84  Myastenia gravis ve multipl sklerozda yorgunluk: Kesitsel kontrollü karşılaştırma... 11/11/2008 - 16/11/2008
  85  Multipl skleroz ve myastenia gravisli hastalarda mental yorgunluk olur mu? kognitif etkilenmenin ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  86  Multipl skleroz hastalarında cinsel disfonksiyon... 11/11/2008 - 16/11/2008
  87  Multipl sklerozda premenstrüel dönemin hastalık üzerine etkisi... 11/11/2008 - 16/11/2008
  88  Comparison of optic-spinal multiple sclerosis with conventional multiple sclerosis: clinical and lab... 17/09/2008 - 20/09/2008
  89  Oligoclonal bands in multiple sclerosis: differences in repeated cerebrospinal fluid examinations... 17/09/2008 - 20/09/2008
  90  Optic coherence tomography in cases with optic neuritis... 17/09/2008 - 20/09/2008
  91  Exercise perception in patients with multiple sclerosis based on disability level... 23/08/2008 - 26/08/2008
  92  The physiotherapy outcomes applied during an acute attack... 23/08/2008 - 26/08/2008
  93  Tau protein concentrations in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis:relationship w... 12/04/2008 - 19/04/2008
  94  Lhermitte's sign in multiple sclerosis: neuroradiological correlation... 12/04/2008 - 19/04/2008
  95  Childhood onset multiple sclerosis has worse prognosis than adult onset MS on the basis of cognition... 12/04/2008 - 19/04/2008
  96  Effects of mitoxantrone treatment on cognitive and physical disability in patients with multiple scl... 12/04/2008 - 19/04/2008
  97  Correlations between auditory consonant trigram test, paced auditory serial addition test health-rel... 12/04/2008 - 19/04/2008
  98  Multipl skleroz hastalarında egzersiz algısının değerlendirmesi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  99  Multipl sklerozda L'hermitte belirtisi: nöroradyolojik bağıntı... 10/11/2007 - 15/11/2007
  100  Optik nöritiste optik koherans tomografinin yeri ve önemi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  101  Multipl sklerozda akut atak döneminde uygulanan fizyoterapi programının sonuçları... 10/11/2007 - 15/11/2007
  102  Multipl sklerozda mitoksantron tedavisinin bilişsel işlevler ve fiziksel özürlülük üzerine et... 10/11/2007 - 15/11/2007
  103  Multipl sklerozda artmış beyin omurilik sıvısı tau düzeylerinin anlamı: hastalık gidişi ve ... 10/11/2007 - 15/11/2007
  104  Multiple skleroz hastalarında atak döneminde uygulanan fizyoterapi programının etkilerinin değe... 04/05/2007 - 06/05/2007
  105  Hepatit B aşılaması sonrası gelişen MS ile aşılamadan bağımsız gelişen MS olgularının k... 12/11/2006 - 17/11/2006
  106  Multipl skleroz atak tedavisinin izleminde auditory consonant trigram (ACT) testinin kullanımı: ya... 12/11/2006 - 17/11/2006
  107  Çocukluk çağı ve erişkin başlangıçlı multipl sklerozun klinik ve manyetik rezonans görünt... 12/11/2006 - 17/11/2006
  108  Multipl sklerozda hareket bozuklukları... 12/11/2006 - 17/11/2006
  109  Yürüme bozukluğunun multipl sklerozlu hastalarda nesnel değerlendirilmesi... 12/11/2006 - 17/11/2006
  110  Importance of oligoclonal banding in multiple sclerosis: relation with demographic, clinical feature... 27/09/2006 - 30/09/2006
  111  Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a prospective study based o... 27/09/2006 - 30/09/2006
  112  The concurrence of trigeminal and glossopharyngeal neuralgia in multiple sclerosis... 27/09/2006 - 30/09/2006
  113  Two cases with clinically isolated conus medullaris syndrome... 27/09/2006 - 30/09/2006
  114  The association of human leukocyte antigens with disease severity and prognosis in patients with mul... 27/09/2006 - 30/09/2006
  115  Clinic neuroophtalmologic, electrophysiologic and imaging methods in optic neuritis diagnosis... 27/09/2006 - 30/09/2006
  116  Utilization of multiple sclerosis functional composite in multiple sclerosis: 5-year follow-up... 27/09/2006 - 30/09/2006
  117  Laküner enfarkt nedeni olarak intrakranial venöz hipertansiyon... 25/05/2006 - 27/05/2006
  118  Optik nevrit tanısında klinik nörooftalmolojik, elektrofizyolojik ve görüntüleme yöntemlerini... 09/12/2005 -
  119  Klinik olarak izole conus medullaris sendromlu multipl skleroz olgusu... 08/12/2005 - 08/12/2005
  120  Familial Multipl Skleroz'da demografik ve klinik özellikler:Sporadik MS ile karşılastırma... 05/12/2005 - 10/12/2005
  121  Do MS-specific quality of life instruments improve measurement on the basis of multiple sclerosis fu... 28/09/2005 - 01/10/2005
  122  Balo's concentric sclerosis in a Turkish patient: a serial MRI and MRS study... 28/09/2005 - 01/10/2005
  123  Difference between generic and MS-specific quality of life instruments regarding the assessment of t... 06/10/2004 - 09/10/2004
  124  Utilization of auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients with m... 06/10/2004 - 09/10/2004
  125  Fatigue and its associations with disability and sociodemographic variables in patients with multipl... 06/10/2004 - 09/10/2004
  126  Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phe... 06/10/2004 - 09/10/2004
  127  Multiple sclerosis functional composite is more sensitive for detecting the treatment effects in mul... 06/10/2004 - 09/10/2004
  128  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  129  Türk myastenia gravis hastalarında HLA genotipleri: Klinik ve demografik bulgular temelinde multip... 29/09/2004 - 03/10/2004
  130  Tekrarlayan bilateral periferik fasiyal paralizinin nadir bir nedeni: Fasiyal kanala komşu bilatera... 29/09/2004 - 03/10/2004
  131  Trigeminal sinirde kontrast tutulumu olan bir multipl skleroz olgusu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  132  Multipl sklerozda yorgunluğun özürlülük düzeyi ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi: r... 29/09/2004 - 03/10/2004
  133  Genel ve MS-özgül yaşam kalitesi ölçeklerinin multipl sklerozda tedavi etkinliğini değerlendi... 29/09/2004 - 03/10/2004
  134  Multiple sclerosis functional composite MS'te tedavi etkinliğini saptamada expanded disability stat... 29/09/2004 - 03/10/2004
  135  Multiple sclerosis functional composite'in multipl sklerozun izleminde kullanımı: hastalık tipi, ... 29/09/2004 - 03/10/2004
  136  HLA Genotypes in Turkish Patients with Myasthenia Gravis: Comparison with Multiple Sclerosis Patient... 27/05/2004 - 30/05/2004
  137  Neurobrucellosis:report five cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  138  Multipl skeroz hastalarında yorgunluk ve yorgunluğun etkisinin değerlendirilmesi... 22/10/2003 - 26/10/2003
  139  Çok geç başlangıçlı bir multipl skleroz olgusu... 22/10/2003 - 26/10/2003
  140  Hafif özürlülüğe sahip multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesi ölçümünde MuSIQoL'ün k... 22/10/2003 - 26/10/2003
  141  Multipl sklerozda hastalık aktivitesinin belirlenmesinde laboratuvar/MRG göstergeleri ve sICAM-1 i... 22/10/2003 - 26/10/2003
  142  Akut sağırlık ve multipl skleroz (3 olgu nedeniyle)... 22/10/2003 - 26/10/2003
  143  Klinik çalışmalarda EDSS'yi kim uygulamalı: deneyimli ve deneyimsiz uygulayıcıların EDSS değ... 22/10/2003 - 26/10/2003
  144  Multipl sklerozda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde yeni bir test: auditory consonant trig... 22/10/2003 - 26/10/2003
  145  Süperior Sagittal dinüs dural AVF tedavisinde alternatif yaklaşımlar... 22/10/2003 - 26/10/2003
  146  Multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesinin MuSIQoL ile ölçümü ve MuSIQoLile özürlülük a... 22/10/2003 - 26/10/2003
  147  Superiyor sagittal sinüs dural arteriyovenöz fistül tedavisinde transkraniyal embolizasyon... 08/10/2003 - 11/10/2003
  148  Who should use EDSS for evaluating multiple sclerosis in clinical trials: comparison of EDSS assessm... 17/09/2003 - 20/09/2003
  149  Comparison of expanded disability status scale and multiple sclerosis functional composite in remiss... 17/09/2003 - 20/09/2003
  150  A case of very-late-onset multiple sclerosis with a benign course... 17/09/2003 - 20/09/2003
  151  Health-related quality of life in Turkish multiple sclerosis patientsinvolved in the international M... 17/09/2003 - 20/09/2003
  152  Changes in health-related quality of life in Turkish multiple sclerosis patients involved in the int... 17/09/2003 - 20/09/2003
  153  Evaluation of fatigue and its effects on patients with multiple sclerosis... 17/09/2003 - 20/09/2003
  154  Optik sinir patolojilerinin tanısında GUP'in orbita MRG'ye üstünlüğü... 19/10/2002 - 23/10/2002
  155  Progresif seyirli multipl skleroz olgularında serebellar tutuluşun prognozu belirlemedeki önemi... 19/10/2002 - 23/10/2002
  156  Multipl sklerozda remisyon döneminde EDSS ve MSFC'nin kullanımı... 19/10/2002 - 23/10/2002
  157  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi... 19/10/2002 - 23/10/2002
  158  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi... 19/10/2002 - 23/10/2002
  159  Sağlık personelinde multipl skleroz sıklığı artışı bir rastlantı mıdır?... 19/10/2002 - 23/10/2002
  160  Multipl sklerozda hastalık aktivite göstergesi: nitrik oksid... 19/10/2002 - 23/10/2002
  161  Çocuk ve ergenlerde başağrısı... 19/10/2002 - 23/10/2002
  162  Antifosfolipid sendrom: Olgu sunumu... 19/10/2002 - 23/10/2002
  163  Multipl skleroz olgularının pulse metilpredizolon ile tedavi edilen ataklarının izleminde EDSS v... 19/10/2002 - 23/10/2002
  164  Myastenia Gravis Hastalarında Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerin... 19/10/2002 - 23/10/2002
  165  Correlations between "functional systems" of expanded disability status scaleand health related qual... 18/09/2002 - 21/09/2002
  166  Nitric oxide as an activity marker in multiple sclerosis... 18/09/2002 - 21/09/2002
  167  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-... 18/09/2002 - 21/09/2002
  168  Multipl sklerozda seyir özellikleri: 420 olgunun klinik analizi... 31/10/2001 - 04/11/2001
  169  Primer progresif multipl sklerozda seyir özellikleri... 31/10/2001 - 04/11/2001
  170  "Multiple sclerosis quality of life" ölçeğinin Türk multipl skleroz topluluğuna uyarlanma ve ge... 31/10/2001 - 04/11/2001
  171  Beş yıllık izlem dönemi ardından interferon beta-1b ile kazanılan deneyimler... 31/10/2001 - 04/11/2001
  172  Türk toplumuna uyarlanmış "multipl skleroz yaşam kalitesi ölçeği" ile "expanded disability st... 31/10/2001 - 04/11/2001
  173  Expriences of interferon beta-1b treatment after 5-year follow-up... 12/09/2001 - 15/09/2001
  174  Survey of multiple sclerosis: preliminary results... 12/09/2001 - 15/09/2001
  175  Course of primary progressive multiple sclerosis... 12/09/2001 - 15/09/2001
  176  Subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis?... 17/06/2001 - 22/06/2001
  177  Multiple sclerosis after vaccination against hepatitis b and hla haplotypes... 02/04/2001 - 02/04/2001
  178  Multipl sklerozda ölim nedenleri: 16 yıllık izlem sonuçları... 02/11/2000 - 05/11/2000
  179  Optik nöritis tablosuyla başlayan multipl skleroz olgularında nörooftalmolojik özellikler klin... 02/11/2000 - 05/11/2000
  180  Multipl sklerozlu hastalarda subklinik optik sinir etkilenmesinin araştırılması (ön çalışma)... 02/11/2000 - 05/11/2000
  181  Hepatit-b aşılaması sonrası multipl skleroz gelişimi ve HLA haplotipleri... 02/11/2000 - 05/11/2000
  182  Uyku epilepsileri... 10/10/2000 - 15/10/2000
  183  Interferon tedavisi altındaki relapsing-remitting seyirli multipl skleroz hastalarında klinik rela... 24/10/1999 - 28/10/1999
  184  Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında TNF-alfa üretim kapasitesinin ölçümüyl... 24/10/1999 - 28/10/1999
  185  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta 1b sağaltımı: klinik ve MRG sonuçları... 24/10/1999 - 28/10/1999
  186  Periferik ve Santral Sinir Sisteminin Birlikte Tutulduğu Demyelinizan Hastalıkta Sural Sinirde Eks... 24/10/1999 - 28/10/1999
  187  Cause of death in multiple sclerosis... 14/09/1999 - 16/09/1999
  188  Duchenne Musküler Distrofi:Delesyonlu İkizler... 26/04/1998 - 30/04/1998
  189  Cognitive tests and beta interferon 1A in multiple sclerosis... 02/11/1997 - 05/11/1997
  190  Serial analysis of serum tumor necrosis factor alpha and interferon gamma in patients with multiple ... 02/11/1997 - 05/11/1997
  191  MRI activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: the effects of recombinant int... 02/11/1997 - 05/11/1997
  192  Interferon beta-1a (Rebif) therapy in relapsing- remitting multiple sclerosis: Clinical results... 02/11/1997 - 05/11/1997
  193  Multiple sclerosis and movement disorders, ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  194  Parkinsonism in multiple sclerosis. ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  195  Serial recordings of evoked potentials during interferon 1A (Rebif) therapy in multiple sclerosis... 02/11/1997 - 05/11/1997
  196  Serial recordings of endogenous evoked potentials in patients with multiple sclerosis during interfe... 02/11/1997 - 05/11/1997
  197  Relapsing-remitting multiple sklerozlu hastalarda manyetik rezonans görüntüleme aktivitesi: rekom... 24/10/1997 - 28/10/1997
  198  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta 1a tedavisi: Klinik Sonuçlar... 24/10/1997 - 28/10/1997
  199  Multipl sklerozlu olgularda interferon beta-1a tedavisi süresince serum tümör nekrozis faktör al... 24/10/1997 - 28/10/1997
  200  Multipl sklerozda interferon beta-1a sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyelle... 24/10/1997 - 28/10/1997
  201  Yavaş Salınımlı Valproik Asidin Klinik Kullanımı... 24/10/1997 - 28/10/1997
  202  Beta interferon 1-A (Rebif) sağaltımı alan multpl sklerozlu hastalarda P300 ve Contingent Negativ... 24/10/1997 - 28/10/1997
  203  Multipl Sklerozda interferon beta-1a ve kognitif testler... 24/10/1997 - 28/10/1997
  204  Pseudotumor cerebri as a presenting sign in Behçet's disesase.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  205  Neuromyotonia and epilepsy: a case report.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  206  Multiple sklerozda BOS ve serumda nöron spesifik enolaz değerleri... 13/10/1996 - 18/10/1996
  207  The changes of signal intensity on MRI of basal ganglia in multiple sclerosis.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  208  Importance of nystagmus in etiologic diagnosis and lesion localization.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  209  Association of trigeminal neuralgia and multiple sclerosis.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  210  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri, .... 14/05/1996 - 15/05/1996
  211  Viral ansefalite bağlı bilingual afazi... 24/09/1995 - 28/09/1995
  212  The association between bipolar affective disorder and multiple sclerosis.... 03/09/1995 - 06/09/1995
  213  A multiple sclerosis patient presenting with only complaint of diplopia and only sign of bilateral I... 03/09/1995 - 06/09/1995
  214  Anticardiolipin antibodies in migraine.... 17/06/1995 - 21/06/1995
  215  Anticardiolipin antibodies in Multipl Sclerosis patients... 17/06/1995 - 21/06/1995
  216  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluk... 09/11/1994 - 14/11/1994
  217  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: Ulegyria.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  218  1991-1994 DEÜTF epilepsi olguları.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  219  Multipl Sclerosis and bipolar affective disorder HLA Class 1 and 2 antigens and MRI findings... 25/06/1994 - 29/06/1994
  220  The relationship between cognitive disturbances and SPECT, MRI abnormalities in multiple sclerosis... 25/06/1994 - 29/06/1994
  221  Hyperprolactinemia in multiple sclerosis. Barcelona,... 25/06/1994 - 29/06/1994
  222  SPECT and EEG Abnormalities in migraine.... 25/06/1994 - 29/06/1994
  223  Major histocompatibility complex Class I and Class II antigens in Turkish patient's with multiple sc... 25/06/1994 - 29/06/1994
  224  Cognitive impairment and MRI findings in multiple sclerosis... 05/05/1994 - 06/05/1994
  225  Lityum tuzlarının periferik ve santral iletim üzerine etkileri... 01/11/1993 - 04/11/1993
  226  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  227  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluklarda MHC Class I ve Class II doku uygunluk antijenleri.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  228  Multipl sklerozda kognitif defekt tiplerinin MRG kantitatif lezyon ölçümleri ile ilişkisi... 04/10/1993 - 06/10/1999
  229  Bipolar affektif bozukluklar ve multipl skleroz' da MRG... 04/10/1993 - 06/10/1993
  230  Multipl sklerozda MHC Class I ve Class II doku uygunluk... 04/10/1993 - 06/10/1993
  231  Multipl sklerozda SPECT, MRG ve kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiler... 04/10/1993 - 10/10/1993
  232  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği.... 21/10/1992 - 21/10/1992
  233  Magnetik rezonans görüntülemede multipl skleroz plakları için alışılmamış bir görüntü k... 21/10/1992 - 25/10/1992
  234  Multipl Sklerozda kognitif fonksiyonlardaki değişiklikler ve manyetik rezonans görüntüleme bulg... 08/11/1990 - 11/11/1990
  235  Beckwith-Widemann Sendromu: Olgu Sunumu... 08/11/1990 - 11/11/1990
  236  Multipl Sklerozda Monoküler Akkiz Pandüler Nistagmus: Olgu Sunumu... 08/11/1990 - 11/11/1990
  237  Hallervorden Spatz Hastalığı: Olgu Sunumu... 08/11/1990 - 11/11/1990
 • NO NAME DATE
  1  akut ve kronik optik nöritli ve mlf tutulumu olan multipl sklerozlu hastalarda optik koherans tomografi, difüzyon tensor traktografi, nörooftalmolojik değerlendirme yöntemlerinin birbirlerine olan üstünlüklerinin değerlendirilmesi...  9/2010 - 9/2011
  2  Multiple Skleroz Olgularının Atak ve İyileşme Dönemleri Arasında Periferik ve Beyin Omurilik Sıvısı T-Lenfositlerinin Ekspresyon Paternlerinin Mikroarray Yöntemi ile Karşılaştırılması...  1/2002 - 1/2005
 • NO Responsibility
  1 Kadin Haklari Ve Sorunlari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2013- June 2014
  2 Kadin Haklari Ve Sorunlari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, June 2010- June 2013
  3 Köy Enstitüleri Ve İsmail Hakki Tonguç Araştirma Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, January 2010- January 2013
  4 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Neurology , Director of Science Branch, November 1999- July 2001
  5 School of Physical Therapy and Rehabilitation , Member of College Council, November 1999- May 2001
  6 Faculty of Medicine Internal Medicine Pediatric Neurology , Deputy Director of Science Branch, November 1999- November 1999
  7 Faculty of Medicine Internal Medicine Pediatric Neurology , Director of Science Branch, November 1996- November 1999