Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor İNAYET SEVİM ÇİZER (Retirement Date : 07/05/2018 ) FACULTY OF FINE ARTS

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Y.Dekoratif Sanatlar Bölümü,Seramik Meslek Dalı  1974
  Competency in Arts  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam ASD.  1984
  Associate Professor  SERAMİK SANAT DALI  1990
  Full Professor  Dokuz Eylül University Güzel Sanatlar Fakültesi  1996
 • NO NAME YEAR
  1  554, Kolektif Fırın Heykel Çalışması...  2022
  2  Bir Sümerbank Mirası Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası...  2016
  3  Nazar İnancı ve Geleneksel Katır Boncukları...  2006
  4  Tarih Öncesi Çömlekçiliğin Halen Yaşadığı Bir Merkez: Gökeyüp...  2005
  5  GünümüzdeTerra Sigillata....  2005
 • NO NAME DATE
  1  From Kashan to Kubad Abad: An Experimental Study and Practical Work on Lustre Wares Producted in Me... 19/10/2015 - 24/10/2015
  2  İNDİRGENMİŞ PİGMENT LÜSTERLERİ: ESKİ METİNLER YENİ DENEMELER... 15/10/2014 - 15/10/2014
  3  REDUCED PIGMENT LUSTRES: THE OLD MANUSCRIPTS, THE NEW EXPERIMENTS... 23/06/2013 - 27/06/2013
  4  Kuvars Boncuk Üretimi... 26/11/2007 - 28/11/2007
  5  Antik Sinter Astar Yapımında Kullanılan Killerin Kalsinasyonunun Astar Kalitesine Etkileri... 22/09/2007 - 23/09/2007
  6  "Çömlekçilik Sanatının Korunmasında Bir Model Önerisi:Yöresel Çömlekçilik Araştırma ve ... 04/06/2007 - 06/06/2007
  7  Geleneksel Katır Boncuğu Üretimi... 16/11/2006 - 18/11/2006
  8  Seramik Heykel Kavramı ve Bu Noktada Ortaya Çıkan Kavram Kargaşası... 17/10/2005 - 19/10/2005
  9  TERRA SİGİLLATA: Antik Dönemden Günümüze Yapım ve Kullanımı Sürdürülen Bir Zinter Astar ... 25/02/1999 - 28/02/1999
  10  " Tarihi Mayolika Sırları Üzerine Denemeler"... 26/03/1998 - 27/03/1998
  11  Geleneksel Karacasu Çömlekçiliğinin günümüz koşullarında Değerlendirilmesine ilişkin Tek... 21/11/1996 - 24/11/1996
  12  Skopelos Adasındaki Çömlekçi Rodios Ailesi Örneğinde Ege Havzası Geleneksel Çömlekçiliğin... 22/11/1995 - 24/11/1995
  13  Menemen Çömlekçiliğinin Dünü Bugünü Yarını... 08/09/1995 - 08/09/1995
  14  Batı Anadoluda Geleneğini Koruyan Bir Çömlekçilik Merkezi: Karacasu... 24/10/1994 - 28/10/1994
  15  Antik Çağdan Günümüze Değişik Uygarlıklarda, Seramik Astarlarının Hazırlanma ve Uygulanma... 16/09/1991 - 20/09/1991
 • NO NAME DATE
  1  Kaşan'dan Kubadabad'a: Anadolu Selçuklu Dönemi Lüsterli Seramiklerinin Belgelenmesi, Tanımlanması ve Tıpkı Yapımı...  12/2012 - 12/2015
  2  Seramik Üretiminde Kuvarslı Bünyeler Üzerinde Kullanılan Demir İçerikli Killerle Oluşturulan Kırmızı Rengin Araştırılması...  12/2007 - 12/2009
  3  Demir İçerikli Sırlarla İlgili Araştırmalar ve Örneklemeler...  6/2000 - 7/2002
  4  Ege Havzası Antik Dönem Seramik Merkezlerinin Günümüz Koşullarında Teknik ve Ürün Bakımından Değerlendirilmesi...  6/1996 - 6/1996
  5  Geleneksel Lüster Tekniğinin Çağdaş Biçimlerde Uygulanması...  9/1993 - 6/1995
 • NO Responsibility
  1 Bati Anadolu Seramiği Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, July 2015- May 2018
  2 Bati Anadolu Seramiği Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Head of The Central Board, July 2015- May 2018
  3 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design Department of Ceramics , Director of Art Branch, May 2015- May 2018
  4 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design , Director of Department, May 2015- May 2018
  5 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, May 2015- May 2018
  6 Graduate School of Fine Arts , Member of The Institute Council, May 2015- May 2018
  7 Graduate School of Fine Arts , Member of The Institute Council, June 2014- June 2017
  8 Bati Anadolu Seramiği Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, July 2012- July 2015
  9 Bati Anadolu Seramiği Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Head of The Central Board, July 2012- July 2015
  10 Bati Anadolu Seramiği Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Deputy Center Director, July 2012- July 2012
  11 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design Department of Ceramics , Director of Art Branch, May 2012- May 2015
  12 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design , Director of Department, May 2012- May 2015
  13 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, May 2012- May 2015
  14 Graduate School of Fine Arts , Member of The Institute Council, May 2012- May 2015
  15 Aile Araştirmalari Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, October 2011- October 2014
  16 Bati Anadolu Seramiği Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, July 2009- July 2012
  17 Bati Anadolu Seramiği Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Head of The Central Board, July 2009- July 2012
  18 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design Department of Ceramics , Director of Art Branch, May 2009- May 2012
  19 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design , Director of Department, May 2009- May 2012
  20 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, May 2009- May 2012
  21 Graduate School of Fine Arts , Member of The Institute Council, May 2009- May 2012
  22 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design Department of Ceramics , Director of Art Branch, May 2006- May 2009
  23 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design , Director of Department, May 2006- May 2009
  24 Graduate School of Fine Arts , Member of The Institute Council, May 2006- May 2009
  25 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design Department of Ceramics , Director of Art Branch, May 2003- May 2006
  26 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design , Director of Department, May 2003- May 2006
  27 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, January 2001- January 2004
  28 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, January 1998- January 2001
  29 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design , Director of Department, January 1994- May 1994
  30 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, December 1993- April 1996
  31 Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and Glass Design Department of Ceramics , Director of Art Branch, May 1991- May 1994