YATAY GEÇİŞ SIRALAMA PUANI HESAPLAMASI

YGSP aşağıdaki formüle göre hesaplanır, çıkan sonuç virgülden sonra en fazla 4 (dört) hane yürütülür.

YGSP = [((Öğrencinin YKS Puanı/Programın Minimum YKS Puanı) x 100) x 0,60] + (Yüzlük Not Sistemine Göre GNO x 0,40)

Tanımlar:

YGSP : Yatay Geçiş Sıralama Puanı
Öğrencinin YKS Puanı : Öğrencinin ilgili yıldaki YKS yerleştirme puanı
Programın Minimum YKS Puanı : Başvurulan programın ilgili yıldaki YKS taban puanı
GNO : Öğrencinin başvuru anındaki genel not ortalaması
 
YKS Yılı :
Başvuru Yapılan Birim/Program Adı :
Öğrencinin YKS Puanı :
Programın Minimum YKS Puanı :
GNO :
   
YGSP :

Not: Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlar için bu formül kullanılamaz.

YÖK Not Dönüşüm tablosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf