Öğrenci Bilgileri/Student Information
Tüm öğrencilerimizin TC Kimlik numaraları sistemde kayıtlı olmadığından TC Kimlik no ile yapılan sorgulamalarda doğru sonuç elde edemeyebilirsiniz./Since ID numbers of all our students are not registered in the system, you may not be able to obtain correct results in inquiries made with identity number.
TC Kimlik No/ID Number : veya/or
Öğrenci Numarası/Student No :
Mezuniyet Tarihi/Graduation Date :