KİTAP ANALİZİ YAPARKEN ÜZERİNDE DURULACAK NOKTALAR

 

1.                 Kitabın yazarı, başlığı, yayın yılı ve yayınevi.

2.                 Kitap hangi bilimsel disiplinlerden yararlanarak yazılmış? Felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, vs.

3.                 Yazarın sorunsalı, vurguladığı noktalar, ele aldığı konular nelerdir?

4.                 Yazarın savları nelerdir?

5.                 Yazarın savlarını sınarken kullandığı yöntem ve birincil kaynakları ortaya koyunuz.

6.                 Kitabın savlarını ispatlamak için izlediği plan nedir? Diğer bir değişle, kitap hangi akış içinde konuyu işlemektedir?

7.                 Yazarın elde ettiği sonuçlar nelerdir?

8.                 Yazara yöneltebileceğiniz kuramsal ve yöntemsel eleştiriler var mı? Varsa nelerdir?

9.                 Kitabın siyaset psikolojisi dersimiz açısından katkıları nelerdir? Hangi yönleri ile dersimizin konuları ile bağlantılıdır?