DERS ADI

: BİLİŞİMDE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YBS 2007 BİLİŞİMDE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. VAHAP TECİM

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Amacı

Bilişim Sistemleri ile ilgili olarak karşılaşılan problemleri bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmaktır. Problemlerin çözümünde veri toplama ve analiz etme yöntemleri derinlemesine incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Bilişim sistemleri çerçevesinde araştırma sorusu tanımlamak
2   2. Literatür taraması yapabilmek
3   3. Problemleri kavramsallaştırabilmek ve işletimselleştirmek
4   4. Hipotez geliştirmek
5   5. Veri analizini istatistik yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirebilmek
6   6. Elde edilen sonuçların bilimsel temelde yorumlayabilmek ve raporlayabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 1.Bilim ve Araştırma ile ilgili temel kavramlar
2 2.Araştırma Sorusunun Tanımlanması ve Hipotez Kurma
3 3.Nedensellik
4 4.Kavramsallaştırma ve İşletimselleştirmek
5 5.Ölçme
6 6.Deneysel Yöntem
7 7.Betimleme Yöntemi
8 8.Ara Sınav
9 9.Ara Sınav
10 10.İçerik Analizi, Alan Araştırması
11 11.Örneklem Seçme Mantığı
12 12.Çıkarımsal İstatistik I
13 13.Çıkarımsal İstatistik II
14 14.Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Acemoglu, D. ve Robinson, J.A. (2006). Economic origins of dictatorship and democracy. Cambridge, NY: Cambridge University Press.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. 4. bs. Sakarya.

Anderson, C.A. (2004). An update on the effects of playing violent video games. Journal of Adolescence, 27, 113-122.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

- Derse katılım
- Sınavlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS Arasınav
2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1
3 FN Yarıyılsonu sınavı
4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bölümün uyguladığı kurallar geçerlidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

www.ybs.deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 74

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.355
ÖK.4555
ÖK.555
ÖK.655