DERS ADI

: YÖNETİŞİM VE E-DEVLET

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YBS 3028 YÖNETİŞİM VE E-DEVLET ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. YILMAZ GÖKŞEN

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Amacı

Yönetim ve yönetişim kavramının tanımlanarak temel özellikleri ve farklılıkları kapsamında irdelenmesi.Yönetişimi ortaya çıkaran uluslararası süreçlerin ve belgelerin incelenmesi.Yönetişimin küresel/mekansal ölçekler boyutunda ele alarak değerlendirilmesi.Türkiye de merkezi ve yerel yönetimlerde yönetişim uygulamalarının incelenmesi ve değişimlerin saptanması.E-devlet kavramının açıklanması.E-devletin amaçları ve yönetimde yaşanan değişimlerin değerlendirilmesi.Türkiye de e- devlet uygulamalarına ilişkin örneklerin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yönetişim kavramının, yönetim ve yönetişim kavramları arasındaki farklılıkların anlaşılması.
2   Yönetimden yönetişime geçiş süreçlerinin küresel arka planının değerlendirilmesi.
3   Yönetişimin ulusal ve uluslar arası alanda kapsam ve özelliklerinin tanınması.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtımı
2 Literatür İncelemesi
3 Yönetişim Kavramının Çatısı
4 Yönetimden Yönetişime Geçiş ve Uluslar arası Belgelerde Yönetişim
5 Yönetişimin Boyutları ve Özellikleri
6 Yönetişimin Önerileri
7 Mekansal Ölçekler Bağlamında Yönetişim
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Türkiyede Yönetişimin Uygulanabilirliği
11 Türkiyede Ulusal ve Yerel Yönetişim Uygulamaları
12 E-Devlet: Kavramsal Açılım
13 E-Devletin Amaçları ve Kullanım Alanları
14 Türkiye de E-Devlet Uygulamaları ve Gelişmeler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

J. E. J. Prıns (Ed.), Desıgnıng E-Government, Hague: Kluwer Law Internatıonal, 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve İş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS Arasınav
2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1
3 FN Yarıyılsonu sınavı
4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve final sınavı ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bölümün uyguladığı kurallar geçerlidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 98

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.155555
ÖK.255555
ÖK.3555