DERS ADI

: AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AED 5502 AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ HADİYE KÜÇÜKKARAGÖZ

Dersi Alan Birimler

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Aile ve çift danışmanlığı kuramlarını bilme. Danışmanlık yaklaşımları ve teknikleri arasındaki farkları belirleme. Aile ve çift danışmanlığı kuram ve tekniklerine ilişkin farklı modelleri açıklayabilme. Etkin, katılımlı ve yansıtıcı dinleme ve danışmanlık becerilerini gösterebilme. Aile ve çiftlerle çalışma becerisi kazanma.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Aile-evlilik terapisi ilgili kavramları söyleyebilir.
2   Aile ve çift danışmanlığı ve tekniklerine ilişkin kuram, ilke, kavram ve teknikleri değerlendirebilir.
3   Teknik ve yöntemleri uygulayabilir.
4   Aile, çift ve bireylere yardım etme becerilerini geliştirebilir.
5   Satir ve diğer yaklaşımları anlatabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Aile ve çift danışmanlığı tarihçe ve gelişimi, amaçlar ve genel ilkeler
2 Psikodinamik ve içgörü yaklaşımı, Yapısalcı yaklaşım:(Watzlawick, yapısalcılık ve iletişim),Bilişsel-davranışçı yaklaşım(Ellis,Beck),Stratejik yaklaşım: Haley Aile Terapisi ve Kısa-Süreli Terapi (güç ilişki kontrolü,hiyerarşi).
3 Sistem yaklaşımı / Aile sistemi / Sağlıklı-sağlıksız aile:Minuchin(yapısal sistemler), Bowen (sistematik aile ve "doğa sistemleri), ve Satir in (birleşik aile) yaklaşım ve teknikleri
4 Varoluşçu Diyalektik yaklaşım ( Camus,Yalom, Köknel) ,Hümanistik yaklaşımlar(Maslow, Rogers),Eğitsel yaklaşımlar, Umut Odaklı Evlilik Danışmanlığı,
5 İlk görüşme, Dinleme ve yardım becerileri Değerlendirme ve Müdahale teknikleri
6 Ebeveynlik becerileri, evlilik ve çift ilişkilerinde İlişki sorunları, İletişim, çatışmalar ve boşanma süreci
7 Kayıp, yas, travmalar ve travma sonrası çocuk, genç ve yetişkinlere destek
8 Ders Tekrarı, Genel Değerlendirme, Ara Sınav
9 Kendine zarar verme, İşkolik olma, duygusal istismar, ihmal ve şiddet
10 Aile yaşamında değişiklikler (iş, taşınma,göç,üvey ebeveyn-çocuk, evlat edinme vb.)
11 Öğrenci sunum ve seminerleri değerlendirme
12 Öğrenci sunum ve seminerleri değerlendirme
13 Öğrenci sunum ve seminerleri değerlendirme
14 Öğrenci sunum ve seminerleri değerlendirme
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Gottman, J.M;Silver, N.(1999) Evliliği sürdürmenin yedi ilkesi. Varlık Yay.
Cüceloğlu ,D.(2008).İnsan ve davranışı, Remzi Kitabevi,
Nazlı,S.(2007). Aile Danışmanlığı, Anı Yay. Satir,V.(2001).İnsan Yaratmak,Beyaz Yay.İstanbul
Peseschkian,N.(1999).Pozitif Aile Terapisi, ç.M. Naim. Beyaz Yay. İstanbul.
Volkan,V.(1999).Kayıptan Sonra Yaşam, Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı Yay. İzmir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bilgilendirme,grup katılımı,uygulamalı çalışma ve CD/Video gösterimi.
Seminer sunumlarının bilişsel ve yaşantısal boyutta irdelenmesi ve rol oynama, aynalama ve eşleme gibi yaratıcı drama ve psikodrama tekniklerinin kullanılması. Genogram- yeniden tanımlama,hikayeleri n kullanımı-iletişim becerileri-problem çözme becerileri-heykelleştirme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS AraSınav
2 YYS YySonuSınavı
3 BNS FinalSonu Başarı Notu ARS * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Belli bir danışma yaklaşımını ve sürece müdahale stratejisini açıklayan 1 kitap ve 3 makalenin çözümleme ve eleştirisi APA stilinde yazılı ödev olarak hazırlanacak. Seminer sunumu ve final sınavı yapılacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hadiye.kkaragoz@deu.edu.tr /hadiye2000@yahoo.com
www.hadiyekkaragoz.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 3 39
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 7 91
Vize sınavına hazırlık 1 25 25
Final sınavına hazırlık 1 35 35
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 194

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15432353355
ÖK.25533232445
ÖK.34544332345
ÖK.45533232445
ÖK.54544332345