DERS ADI

: EVLİ KADININ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7089 EVLİ KADININ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI ZORUNLU 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunda evli kadının hakları ve bu hakları düzenleyen kurallar bir sistematik içinde incelenerek, bu kuralların içerik ve amaçlarının öğrenilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, evli kadının iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin haklarını düzenleyen normların nasıl uygulanacağı hususunda da öğrencilerde bakış açısı oluşturulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İş ve sosyal güvenlik hukukunda evli kadının haklarını düzenleyen mevzuatın içeriğini ve uluslararası kaynaklarını tespit edebilme
2   İş ve sosyal güvenlik hukukunda evli kadının haklarını düzenleyen normların işlevlerini açıklayabilme
3   İş ve sosyal güvenlik hukukunda evli kadının haklarını düzenleyen normları somut olaylarla ilişkilendirebilme
4   Mevcut iş hukuku uygulamalarını ve özellikle yargı kararlarını irdeleyebilme
5   Mevcut normlarla yeni düzenleme önerilerini değerlendirebilme
6   İş ve sosyal güvenlik hukukunda evli kadının haklarını düzenleyen normların birbirleri ile ilişkili olarak sentezine varabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Evlenmenin İş Sözleşmesine Etkisi
2 Kadının Hamileliğinin İş Sözleşmesine Etkisi
3 Kadının Doğum Yapmasının İş Sözleşmesine Etkisi
4 İşverenin Eşit Davranma Borcu Kapsamında Kadın Korunması
5 Kadının Belirli veya Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılmasına Karşı Korunması
6 Süreli Fesih Hakkının Kullanılmasında Kadının Korunması
7 Haklı Sebeple Fesih Hakkının Kullanılmasında Kadının Korunması
8 Arasınav
9 Ücret Bakımından Kadının Korunması
10 Çalışma Süreleri Bakımından Kadının Korunması
11 Çalışma Yaşı Bakımından Kadının Korunması
12 Çalıştırılacak İşler Bakımından Kadının Korunması
13 Sendikalar ve Toplu İş Hukuku Bakımından Kadının Korunması
14 Analık Sigortası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Sarper Süzek, İş Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2011; Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, 24. Bası, İstanbul 2011.
Yardımcı kaynaklar: Nükhet Başargan, 2000 li Yıllarda Çalışan Kadın, Mercek, Ocak 2000, S. 17, s.85; Meryem Dinç, Çalışma Hayatında Kadın İle İlgili Hukuki Düzenlemeler, Kamu İş, C.6, 2002, S.3, s.89; Murat Kandemir, 4857 Sayılı İş Kanununun Kadın İşçiler İle İlgili Düzenlemeleri, Can Tuncaya Armağan, İstanbul 2005, s.415; Hakan Keser, Türk İngiliz Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması, İZBD, Ekim 94, S. 4,s.51; M.Engin Sanal, Dünya Kadınlar Gününde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış, Toprak işveren, Mart 2008, S.77, s.13; İlhan Sezgin, Kadın İstihdamının Arttırılmasında Mesleki Eğitimin Rolü, İşveren, Ocak 2006, s.51; Oya Soner, AT Ülkelerinde Çalışan Kadının Statüsü, MÜHF Hukuk Araştırmaları D., 1994, S. 1-3, s.293.
Referanslar:
Diğer ders materyalleri:

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders, seminer ödevi ve seminer sunumu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sukran.erturk@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 24 24
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.11111
ÖK.21111
ÖK.311111
ÖK.4111111
ÖK.5111111
ÖK.611111