DERS ADI

: AİLE MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7075 AİLE MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULLERİ ZORUNLU 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MÜNEVVER AKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların, özellikle toplumumuzda kronikleşen kadına ve çocuğa karşı şiddetin ortaya çıkardığı hukukî koruma boşluğunun doldurulmasında uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile aile mahkemelerinde yargılama ve takip hukuku kurallarının oynadığı rolü sunmaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Aile mahkemelerinde yargılama usûlüne ilişkin sahip olduğu yüksek bilgi seviyesi ile kavram ve kurumları doğru bir şekilde kullanabilme
2   Aile hukukundan doğan bir uyuşmazlığın ve bu uyuşmazlığın çözümlenmesinde uyulması gereken usûl kurallarının, diğer uyuşmazlık türlerinden ve yargılama usûllerinden hangi noktalarda ayrıldığını tespit edebilme
3   Aile hukukunun kendisine özgü bir yargılama usûlünü gerektirdiğinden hareketle maddî hukuk ile usûl hukukunu buluşturabilme
4   Aile mahkemelerinde yargılama usûlüne ilişkin bilimsel görüş ve içtihatları eleştirel bir gözle tahlil edebilme
5   Aile mahkemelerinde yargılama usûlüne ilişkin bilimsel görüş ve içtihatlar hakkında kendi görüşlerini özgürce aktarabilme
6   Kadının ve çocuğun uğradığı şiddete yönelik hukukî koruma boşluğunun doldurulmasına yeni fikirlerle katkı sağlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri ve aile arabuluculuğu
2 Aile mahkemelerinin kuruluşu ve teşkilatlanması ile görev kapsamı
3 Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklarda yetkili mahkemenin belirlenmesi
4 Aile mahkemelerinde yargılama usûlünün medenî usûl hukukuna hâkim olan ilkeler bakımından değerlendirilmesi
5 Evlenmenin butlanı davasında usûl ve ispat sorunları
6 Evlilik birliğinin korunması önlemlerinin hukukî niteliği ve önlemlerin icrası
7 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun a göre verilecek tedbir kararları
8 Arasınav
9 Boşanma ve ayrılık davalarında ispat sorunları (iddia-somutlaştırma-ispat-delil ikâme yükü)
10 Boşanma ve ayrılık davalarında ispat sorunları (deliller)
11 Boşanma sebeplerinin iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağında arz ettiği özellikler
12 Boşanma ve ayrılık davalarında geçici hukukî koruma ve bu davalar sonunda hüküm altına alınan edaya ilişkin taleplerin icrası
13 Nafaka ve soybağına ilişkin davalarda usûl ve ispat sorunları
14 Aile mahkemelerinde görülen çekişmesiz yargı işleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Akıntürk, Turgut/ATEŞ-KARAMAN, Derya: Aile Hukuku, 2012.
Yardımcı kaynaklar: Aras, Bahattin: Boşanma Davalarında Yargılama Usulü Ve Aile Mahkemeleri, 2011.

Diğer ders materyalleri: BAKTIR-ÇETİNER, Selma: Aile Mahkemeleri, Ankara 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Yüksek mahkeme kararları ile desteklenmiş ders anlatımı; öğrencilerin bir mahkeme kararını tahlil ettikleri sunumlar ve bu sunumların değerlendirilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

evrim.erisir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 11 11
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 28 28
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.11111
ÖK.211111
ÖK.311111
ÖK.41111
ÖK.511111
ÖK.611111