DERS ADI

: SOYBAĞI HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7032 SOYBAĞI HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET BEŞİR ACABEY

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Soybağı kavramının anlamının, Türk Hukuku ve diğer hukuk sistemleri yönünden tarihçesinin, Uluslararası Belgelerde Çocuk Hakları çerçevesinde kabul edilen soybağına ilişkin çocuk hakları çerçevesinde önceki Medeni Kanun ve Türk Medeni Kanununun soybağına ilişkin hükümlerinin irdelenmesi hedeflenmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Soybağına ilişkin temel kavramları, Uluslararası Belgelerde egemen olan çocuk haklarına ilişkin ilkeler çerçevesinde tanımlayabilme.
2   Soybağına ilişkin önceki Medeni Kanun ve Türk Medeni Kanunu hükümlerini, çocuk hakları bakımından iki kanun arasında ortaya çıkan gelişimi açıklayabilme.
3   Soybağı ile ilgili hukuk kurallarının, somut olaylara uygulamasında doğru karar verebilme.
4   Çocuk hukukuna ilişkin uluslararası kaynaklar ve bazı yabancı ülke hukuklarındaki düzenlemeler dâhilinde soy bağına ilişkin kanuni düzenlemeleri eleştirebilme.
5   Soybağı Hukukuna ilişkin mevzuat kaynaklı sorunlara karşı çözüm önerileri üretebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Soybağı Kavramı, Türleri, Tarihsel Gelimi, Uluslararası Belgelerde Çocuk Hakları, Bazı Ülkelerde Soybağı Hukuku Alanındaki Gelişmeler
2 Türk Hukukunda Tarihi Gelişim, Önceki Medeni Kanunda Evlilik İçinden Doğan Çocuklar Yönünden Soybağı, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yönünden Soybağının Kurulması
3 Türk Medeni Hukukunda Kan Bağına Dayanan Soybağının Kurulması: Ana ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması; Baba ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması: - Ana ile Evlilik: Çocuğun Doğduğu veya Ana Rahmine Düştüğü Sırada Ana ile Evli Olma ; Babalık Karinesi
4 Babalık Karinesinin Çürütülmesi: Soybağının Reddi ;Soybağının Reddi Davasının Tarafları, Hak düşürücü süreler ve Dava Hakkının Düşmesi, Yetkili ve Görevli Mahkeme
5 Soybağının Reddi Davasında İspat (Çocuğun Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşmesi Durumunda, Çocuğun Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşmesi Durumunda)
6 Soybağının Reddi Kararının Sonuçları
7 Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmesi; Evlenmenin Soybağına Etkisi, Bildirim.
8 Arasınav
9 Sonradan evlenmeyle kurulan soybağına İtiraz; Dava Hakkına Sahip Olanlar, Davalılar, İtiraz Sebebi ve İspat, Hak Düşürücü Süreler
10 Tanıma: Geçerlilik Şartları, Zamanı
11 Tanımanın Hükümsüzlüğü, İptali
12 Babalık Hükmü: Babalık Davasının Tarafları, İspatı, Dava Açma Süresi
13 Babalık Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme, Davanın Sonucu ve Ananın Mali Hakları
14 Soybağı İlşkisinin Kurulmasının Sonuçları Soybağının Hükümleri (Soybağının Velayete Bağlı Olmayan Hükümleri)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ACABEY, M. Beşir: Soybağı, Kurulması, Genel Olarak Sonuçları, Özellikle Evlilik Dışında Doğan Çocukların Mirasçılığı, İzmir 2002.
ACABEY ,M. Beşir: Çocukları İlgilendiren ve Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Hukuki Konular, İzmir Barosu Dergisi, Y. 71/2006, S. 4/Ekim, sh. 88-140.
AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku, C.II., İstanbul 2010.
AKYÜZ, Emine: Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, (Ulusal ve Uluslararası Hukukta), Ankara 2012.
BAYGIN, Cem: Soybağı Hukuku, İstanbul 2010.
DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2011.
HODGKİN, Rachel/NEWELL, Peter: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı, UNICEF, 1998.
ÖZUĞUR, Ali İhsan: Açıklamalı - İçtihatlı Velayet-Vesayet-soybağı Evlat Edinme Hukuku Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler, Ankara 2010.
ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Ankara 2004.
SEROZAN, Rona: Çocuk Hukuku, İstanbul 2005.


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Konu anlatımı, Yargıtay kararı incelemesi yapılarak öğrencilerin öğrenme çıktılarına ulaşması sağlanmaktadır

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 34 34
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1111
ÖK.211
ÖK.31111
ÖK.4111111
ÖK.5111111