DERS ADI

: EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7036 EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ İLKNUR SERDAR

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Anayasanın 41. maddesinde düzenlenen ailenin korunması ilkesi çerçevesinde, evlilik kurumunun dağılmasının önlenmesi ve evlilik birliğinin karşı karşıya kaldığı sorunların, kural olarak boşanma aşamasına geçilmeden, çözümlenmesini sağlayan kavram ve kurumları tanıtmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Evlilik birliği, aile kavramları ile evlilik birliğinin korunması hakkında gerekçeli, eleştirel ve tartışmaya açık görüşler üretebilme.
2   Evlilik birliğini koruyan hükümlere ilişkin bilimsel çalışmaları, verilmiş yargı kararlarını ve mevzuatı değerlendirebilme.
3   Evlilik birliğinde eşlerin yükümlülükleri, evliliğin korunması amacıyla diğer eşin rızasına bağlı olan hukuki işlemleri tespit edebilme.
4   6284 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'da öngörülen evlilik birliğini koruyucu hükümler ile Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen evlilik birliğini koruyan hükümleri ayırt edebilme.
5   Evlilik birliğinin korunması konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara çözüm üretebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Evlilik Birliği ve Aile Kavramlarının Hukuki Niteliği; Evlilik Birliğinin Aile Türleriyle İlişkisi; Evlilik Birliğinin Korunmasında Göz Önünde Tutulan İlkeleri
2 Evlilik Birliğinde Eşlerin Yükümlülükleri; Diğer Eşin Rızasını Gerektiren Hukuki İşlemler
3 Türk Medeni Kanununda Evlilik Birliğini Koruyucu Hükümler
4 Evlilik Birliğinin Korunması Konusunda İsviçre Medeni Kanunu'nun Türk Medeni Kanunu'na Göre Farklı Olan Hükümleri
5 Somut olay incelemesi
6 Evlilik Birliğinin Korunması Amacıyla Hâkimin Evlilik Birliğine Müdahalesi; Hâkimin Müdahalesinin İstenebileceği Durumlar
7 Hâkimin Evlilik Birliğinin Korunması Amacıyla Alacağı Önlemlerin Niteliği; Hâkimin Alacağı Önlemler.
8 Ara sınav
9 Hâkim Tarafından Eşler Birlikte Yaşarken Alınabilecek Önlemler; Eşlerin Ailenin Geçimi için Yapacakları Parasal Katkının Belirlenmesi; Eşlerden Birinin, Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlandırılması; Çocuğun Ana ve Babadan Alınması.
10 Hâkim Tarafından Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Durumunda Alınabilecek Önlemler; Eşler Arasındaki Parasal Katkının Belirlenmesi, Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Şeklinin Düzenlenmesi, Eşlerin Mallarının Yönetimine İlişkin Önlemler Alınması, Çocuklarla İlişkilerin Düzenlenmesi.
11 Hâkim Tarafından Hem Eşlerin Birlikte Yaşaması Hem de Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Durumlarında Alınabilecek Önlemler; Eşlerden Birinin Borçlularına Borçlarını Diğer Eşe İfa Etmelerini Emretme, Eşlerden Birinin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması, Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Mal Ayrılığına Dönüştürülmesi, Eşine Borçlu olan Diğer Eşe Borcunu Yerine Getirmesi İçin Süre Verilmesi.
12 Hâkim Tarafından Alınabilecek Önlemlerin Ortadan Kaldırılması veya Değiştirilmesi; Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Önlemlerin Alınmasında Yetkili ve Görevli Mahkeme.
13 Hâkim Tarafından Evlilik Birliğinin Sona Erdirilmesi Amacıyla Açılmış Dava Sırasında Alınabilecek Önlemler; Eşlerin Barınması, Eşlerin Geçiminin Sağlanması, Eşlerin Mallarının Yönetilmesi, Çocukların Bakımı ve Korunması.
14 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile Türk Medeni Kanunu'nun Evlilik Birliğini Koruyucu Hükümleri Arasındaki Farklılıklar. -Somut olay incelemesi.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Akıntürk, Turgut, Aile Hukuku, Cilt II, 6.Bası, İstanbul 2002.
2. Ayan Serkan, Evlilik Birliğinin Korunması, Türkiye Barolar Birliği Üniversitesi Yayınları, Ankara 2004.
3. Dural/Öğüz/Gümüş alper, Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul 2005.
4. Hatemi, Hüseyin, Aile Hukuku, İstanbul 1999.
5. Havutçu, Ayşe, Evlilik Birliğinin Temsili, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.
6. Kılıçoğlu, Ahmet M., Türk Medeni Kanunu'nda Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuki İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara 2002
7. Öztan, Bilge, Aile Hukuku, 3. Bası, Ankara 2000.
8. Zevkliler, Aydın/Acabey, M. Beşir/ Gökyayla, K.Emre, Medeni Hukuk, 6.Bası, Ankara 2000.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Konu anlatımı, somut olay örneklerini tartışma, sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ilknurser@gmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 34 34
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.11111111
ÖK.2111
ÖK.3111111
ÖK.411111
ÖK.5111111