DERS ADI

: VELAYET HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7079 VELAYET HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans/Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET BEŞİR ACABEY

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Velayet Hukuku dersinin amacı; çocuğun korunması amacıyla çocuk ile ana-baba arasında kurulan velayet hakkının, uluslararası belgelerde yeralan çocuk hakları ve mevzuatımızdaki hükümler çerçevesinde incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Velayet hakkı kavramını, kapsamını, ulusal ve uluslararası belgelerdeki düzenlenişini açıklayabilme.
2   Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi gibi ülkemizin de taraf olduğu çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerdeki velayete ilişkin hükümler ile mevzuatımızdaki çocuk hakları ve velayete ilişkin hükümleri ilgilendirebilme.
3   Türk Medeni Kanunu'ndaki velayete ilişkin hükümleri açıklayabilme.
4   Velayete ilişkin kuralları somut olaya doğru şekilde uygulayabilme.
5   Velayet ile ilgili mevzuatımızdaki hukukî düzenlemeler hakkında eleştiride bulunabilme.
6   Velayet Hukukuna ilişkin sorunlara karşı çözüm yolu üretebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Velayet Hakkı Kavramı, Velayet Hakkının Amacı, Velayet ile Vesayetin karşılaştırılması
2 Çocuk haklarını düzenleyen Uluslararası Hukukî Düzenlemelerde Velayet Hakkı
3 Velayet Hakkına Sahip Olan Kişiler, Velayet hakkına sahip ana ve/veya babanın hakları ve yükümlülükleri
4 Velayet Hakkının Kapsamı
5 Velayet Hakkının Kullanılmasında çocuğun Söz Hakkı, Çocuğun Ana Babasının sözünü Dinleme Yükümlülüğü
6 Velayet Hakkının Çocuğun Kişisel Durumuna İlişkin Hükümleri, Çocuğun Eğitimi
7 Çocuğun Fiil Ehliyeti ve Temsil Edilmesi
8 Ara sınav
9 Çocuk Malları ve Çocuk Mallarının Korunması : Ana Babanın çocuk malları üzerindeki hakları
10 Ana babanın üzerinde yönetim ve kullanma hakkının kısmen veya tamamen bulunmadığı çocuk malları
11 Çocuk Mallarının Korunmasına ilişkin düzenlemeler
12 Velayetin Kaldırılmasının Şartları
13 Velayetin Kaldırılması Kararı
14 Velayetin Kaldırılmasının Sonuçları Velayetin Ortadan Kalkmasına Neden Olan Sebeplerin Ortadan Kalkması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku, C.II., İstanbul 2010.
AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut: Türk Medenî Hukuku, C.I, Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, İstanbul 2011.
AKYÜZ, Emine: Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, (Ulusal ve Uluslararası Hukukta), Ankara 2012.
ANKAY, Aydın; Çocuk Hukuku, Ankara 1999.
BAKTIR ÇETİNER, Selma; Velâyet Hukuku, Ankara 2000.
DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2011.
HODGKİN, Rachel/NEWELL, Peter: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı, UNICEF, 1998.
İNAN, Ali Naim: Çocuk Hukuku, İstanbul 1968.
ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Ankara 2004.
ÖZUĞUR, Ali İhsan: Açıklamalı - İçtihatlı Velayet-Vesayet-soybağı Evlat Edinme Hukuku Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler, Ankara 2010.
SEROZAN, Rona: Çocuk Hukuku, İstanbul 2005.
ŞENER, Esat; Vesayet ve Velâyet Hukuku, Ankara 1996.
ZEVKLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA: Medeni Hukuk, Ankara 2000.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Konu anlatımı, Yargıtay kararı incelemesi yapılarak öğrencilerin öğrenme çıktılarına ulaşması sağlanmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 24 24
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Sunum Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.11111111
ÖK.211111
ÖK.3111
ÖK.411
ÖK.51111
ÖK.611111