DERS ADI

: EVLAT EDİNME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7040 EVLAT EDİNME ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans/Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. MURAT AYDOĞDU

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Evlat edinmeye ilişkin kanuni düzenlemelerin ayrıntılı olarak incelenmesini amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Evlat edinme kavramını açıklayabilme.
2   Türk Medeni Kanunu'nda evlat edinmenin düzenlenişini açıklayabilme.
3   Evlat edinme hükümlerini uygulayabilme.
4   Evlat edinmeye ilişkin kanuni düzenlemeleri, doktrindeki eleştiriler ve uygulamadaki sorunlar açısından yorumlayabilme .
5   Evlat edinmeden kaynaklanan eksiklikleri belirleyebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Evlat Edinme Hakkında Genel Bilgiler
2 Evlatlık İlişkisinin Hukuki Niteliği
3 Evlatlık İlişkisinin Benzer İlişkilerden Farkı
4 Evlat İlişkisinin Amaçları ve Özellikleri ile Yararları ve Sakıncaları
5 Evlat Edinmenin Türleri
6 Küçüklerin Evlât Edinilmesine İlişkin Koşullar
7 Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesine İlişkin Koşullar
8 Arasınav
9 Evlat Edinmenin Şekli
10 Evlat Edinme Süreci
11 Evlat Edinmenin Genel Olarak Sonuçları
12 Evlat Edinmenin Kişisel ve Mali Sonuçları İle Diğer Sonuçları
13 Evlat Edinmenin Sona Ermesi
14 Evlat Edinmenin Yokluğu Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku, C.II., İstanbul 2010.
2. AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut: Türk Medenî Hukuku, C.I, Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, İstanbul 2011.
3. AYDOĞDU, Murat: Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlat Edinme, 2. Bası, Ankara 2009.
4. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2011.
5. GÜMÜŞ, Alper: Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul 2006.
6. ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Ankara 2004.
7. ÖZUĞUR, Ali İhsan: Açıklamalı - İçtihatlı Velayet-Vesayet-soybağı Evlat Edinme Hukuku Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler, Ankara 2010.
8. ŞENER, Esat; Vesayet ve Velâyet Hukuku, Ankara 1996.
10. SEROZAN, Rona: Çocuk Hukuku, İstanbul 2005.
11. ZEVKLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA: Medeni Hukuk, Ankara 2000.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve Yargıtay Kararlarının incelenmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 34 34
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.111
ÖK.21111
ÖK.3111111
ÖK.4111111111
ÖK.51111111111