DERS ADI

: EVLENMENİN GENEL HÜKÜMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7030 EVLENMENİN GENEL HÜKÜMLERİ ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. DAMLA GÜRPINAR

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Türk Medenî Kanunu'nun 185-201. maddeleri arasında yer alan evliliğin genel hükümlerini, bağlantılı mevzuat ve yargı kararları ışığında ele alıp, bazı yabancı hukuk sistemlerindeki düzenlemelerle de karşılaştırarak öğretmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Evlilik birliğinin genel hükümlerini yargı kararlarının da ışığında algılayabilme.
2   Evlilik birliğinin genel hükümlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme.
3   Evlilik birliğinin genel hükümlerini yabancı sistemlerdeki düzenlemelerle karşılaştırabilme.
4   Evlilik birliğinin genel hükümlerinin Türk aile yapısına uygun olup olmadığını ortaya koyabilme.
5   Evlilik birliğinin genel hükümlerinin uygulanabilirliğini ve uygulanmasının denetimini sağlayıcı çözümler üretebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Evlilik Birliğinin Sosyal, Ekonomik ve Hukuksal Yönlerden İncelenmesi ve Özellikle Aile Bireyleri Arasındaki İşbölümünün Dayandığı Esaslar
2 Eşlerin Karşılıklı Hak ve Yükümlülüklerine Genel Bakış
3 Kadının Soyadı
4 Evlilik Birliğinin Yönetimi
5 Uygulama Alanı İtibariyle Evlilik Birliğinin Temsili
6 İşleyiş İtibariyle Evlilik Birliğinin Temsili
7 Eşlerin Hukuki İşlemleri
8 Ara sınav
9 Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma (Birlik Giderlerinin Tespiti)
10 Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma (Birlik Giderlerinin Paylaştırılması ve Paylaşıma Uymamanın Yaptırımı)
11 Aile Konutu (Eşlerin Birlikte Yaşama Yükümlülüğü ve İstisnaları, Aile Konutunun Seçimi ve Sağlanması)
12 Aile Konutuna ilişkin olarak yapılabilecek hukuki işlemler
13 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Hükümleri Çerçevesinde Evlilik Birliğinin Korunması
14 Medeni Kanun Hükümleri Çerçevesinde Evlilik Birliğinin Korunması Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku, C.II., İstanbul 2010.
2. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2011.
3. ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Ankara 2004.
4. ZEVKLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA: Medeni Hukuk, Ankara 2000.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrenciler dönem başında belirlenen konularda araştırma yaparak seminerler hazırlayacak, seminer sunumlarının hemen ardından ilgili öğretim üyesi konuyu kendi bakış açısıyla ele alarak özetleyecek ve ardından tüm öğrencilerin katılımıyla tartışmalar yürütülecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC * 0.10 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC * 0.10 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslere eksiksiz katılım beklenmektedir. Herhangi bir mazereti sebebiyle bir derse katılamayacak olan öğrenci, mutlaka dersten bir önceki gün, dersi veren öğretim üyesine e-posta ile durumunu açıklamak zorundadır. İlan edilen ders saatlerinde öğrencilerin kişisel programları nedeniyle sonradan değişiklik yapılmayacaktır. Dersi alan tüm öğrencilerin birbirlerinin iletişim bilgilerine da sahip olmaları gerekmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

damla.gurpinar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders saatlerinin hemen bitiminde

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 34 34
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1111
ÖK.2111111111
ÖK.311111
ÖK.411111111
ÖK.51111111111