DERS ADI

: HUKUK METODOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7061 HUKUK METODOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ BURAK PINAR

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

1- Bilim, sosyal bilim, hukuk ve bilim felsefesine ilişkin temel kavramların öğretilmesi.
2- Hukuk normlarının şekli ve içeriksel analizine ilişkin yöntemlerin öğrenilmesi.
3- Hukuk alanında yapılacak çalışmalar için kaynak toplama, atıf, kaynakça, plan, dipnot gibi çeşitli teknik konularda bilgi verilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim kavramını açıklayabilme.
2   Hukuk kurallarını yorumlayabilme.
3   Hukuk alanında makale, tez, seminer gibi farklı çalışmaların nasıl yazılacağını izah edebilme.
4   Hukukta mantıksal tutarlılık içinde çözümleme yapabilme.
5   Hukukta etik sorumluluk anlayışı edinebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi;
2 Metot, metodoloji kavramları; Bilim, bilimsel bilgi, sosyal bilimler ve doğa bilimleri; Hukuk ve ahlak ilişkisi; Hukuk ve bilim ilişkisi konularının verilmesi
3 Hukukun bilimselliğinin tartışılması; Hukukun tanımlanması sorunu.
4 Mantık ve mantık kuralları; Tümevarım, tümdengelim, kıyas; Akıl yürütme hataları;
5 Hukuk normu ve Doğa kanunu farkı; Kelsen de norm kavramı.
6 Hukuk normlarının türleri ve yapısı;
7 Dil-düşünce ilişkisi; Hukuk ve dil ilişkisinin tartışılması.
8 Ara sınav
9 Hukuka ilişkin farklı disiplin ve kavramların incelenmesi: Hukuk dogmatiği, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, hukuk tarihi, pozitif hukuk, doğal hukuk.
10 Hukuk sistemi; Hukukun genel ilkeleri, hukuk politikaları, ulusal ve uluslar arası hukuk ilişkisi.
11 Hukukta bilimsel çalışma, Araştırma metotları, Bilimsel ürünler: Tez, makale, sunum vs.
12 Tez yazımına ilişkin kurallar; Bilimsel ahlak ve bilimsel çalışmalarda özgünlük; Çalışma konusunun tespit edilmesi; Tez yazımına ilişkin kurallar; Bilimsel ahlak ve bilimsel çalışmalarda özgünlük; Çalışma konusunun tespit edilmesi;
13 Plan hazırlanması ve çeşitli plan sistemleri; Kaynak toplama Tez yazımına ilişkin kurallar; İnternet kaynaklarına ulaşma. Atıf, dipnot ve kaynakçaya ilişkin bilgiler.
14 Tez yazımına ilişkin kurallar; Kaynakların kullanılması, işlenmesi ve tüketilmesi; Kaynak kullanımında bilimsel etik ve özgün üslup oluşturma.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Aynur YONGALIK- Yaşar KARAYALÇIN; Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, (Bankacılık ve Ticaret H. Araş. E.), Ankara 2008.
Yardımcı kaynaklar:
1. Ernest E. HİRŞ,; Pratik Hukukta Metot, (Bankacılık ve Ticaret H. Araş. E.), Ankara 2012.
2. Yasemin IŞIKTAÇ; Hukuk Normunun Mantıksal Analizi, 2.Bası, (Filiz Kitabevi), İstanbul 2004.
3. Yasemin IŞIKTAÇ-Sevtap METİN, Hukuk Metodolojisi, İstanbul, Şubat 2012.
4. Ali Nazım SÖZER; Hukukta Yöntembilim, (Beta Yayınları), İstanbul 2011.
5. Âmiran KURTKAN, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul, 1978.
6. Muhammed GAZALİ, Mustafa İslam Hukuk Metodolojisi Cilt: 1, (Klasik Yayınları), İstanbul 2007.
7. Muhammed GAZALİ, Mustafa İslam Hukuk Metodolojisi Cilt: 2, (Klasik Yayınları), İstanbul 2007.
8. Selahattin KEYMAN, Hukuka Giriş ve Metodoloji, Doruk Kitabevi,. Ankara 1981.
9. Nihat ERİM, Hukuk İlminde Metot, (Siyasi İlimler Mecmuası, S.11), s.284-291.
Diğer ders materyalleri: http://www.safsatakilavuzu.com/

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 34 34
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Sunum Hazırlama 1 16 16
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.111
ÖK.2111
ÖK.31
ÖK.41111
ÖK.51