DERS ADI

: DÖNEM PROJESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7099 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 2 0 5

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. AYŞE MELDA SUR

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Proje aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Aile hukuku alanında edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2   Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
3   Proje konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
4   Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
5   Proje konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.
6   Proje konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
7   Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
2 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
13 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
14 Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Konu ile ilgili kitap ve makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve İş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem projesi çalışmasına başlayan yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde güncel gelişmeleri izleyerek çalışma konuları ile ilgili araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılmasıdır.

Değerlendirme Kriteri

Proje aşamasında olan öğrencilerin çalıştıkları bilimsel alan ile ilgili güncel literatürü ve yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yetenekleri hazırladıkları proje ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Kitap Okuma 14 2 28
Ödev Hazırlama 14 1 14
Sunum Hazırlama 14 2 28
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.11
ÖK.211
ÖK.31
ÖK.4
ÖK.511
ÖK.6
ÖK.71