DERS ADI

: MATEMATİK EĞİTİMİNDE KURAMLAR VE YÖNELİMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5042 MATEMATİK EĞİTİMİNDE KURAMLAR VE YÖNELİMLER SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ AYTEN ERDURAN

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı matematiksel eğitimde önemli bir yere sahip kuramları ve yönelimleri anlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Matematik eğitiminde kuramlar hakkında bir bakış açısına sahip olma.
2   Matematiksel bilginin gelişimine yönelik farklı kuramları bilme.
3   Her bir kuramla ilgili kavramsal bilginin uygulamasını yapabilme.
4   Literatür taraması yapabilme.
5   Konu ile ilgili yapılan çalışmaları analiz edebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrenme kuramı nedir Neden önemlidir
2 Matematik eğitiminde öğrenme hiyerarşileri
3 Matematik eğitiminde öğrenme hiyerarşileri
4 Matematik eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım
5 Matematik eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım ve uygulamaları
6 Gerçekçi matematik eğitimi
7 Gerçekçi matematik eğitimi ve uygulamaları
8 Genel tekrar, ders değerlendirmesi ve Ara Sınav
9 Tall & Vinner - Matematik eğitiminde kavram resmi ve kavram tanımı
10 Tall & Vinner - Matematik eğitiminde kavram resmi ve kavram tanımı
11 Skemp (1978) Instrumental and relational understanding
12 Skemp (1978) Instrumental and relational understanding
13 Anna Sfard - İşlemsel-yapısal yaklaşım
14 Anna Sfard - İşlemsel-yapısal yaklaşım
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Freudenthal, H. (1981). Major Problems of Mathematics Education. Educational Studies in
Mathematics, 12, 133-150.

Gagne, R.M. (1968). Presidental address of division 15 learning hierarchies. Educational Psychologist.
6(1), 1-9.
Glaser, R. (1991). The maturing of the relationship between the science of learning and cognition and educational practice. Learning and Instruction. 1(2), 129-144.
Heefer, A. (2007). Learning Concepts Through the History Mathematics. Philosophical Dimensions in
Mathematics Education, François, K. & Bendegem, J.P.V. (Eds.). Springer Science+Business
Media, New York.

Tall, D. & Vinner, S. (1981), Concept Image and Concept Definition in Mathematics with Particular
Reference to Limits and Continuity. Educational Studies in Mathematics, 12: 151-169.

Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects
as different sides of the same coin. Educational Studies in Mathematics, 22(1)(February), 1-36.

Skemp, R. (1978). Relational Understanding and Instrumental Understanding. The Arithmetic
Teacher. 26(3), November, 9-15.

Vinner, S. (1983). Concept Definition, Concept Image And The Notion of Function. International Journal Of Mathematical Education In Science And Technology, 14, 293 305.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 ODV Ödev
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 BNS BNS YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YYS * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayten.ceylan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 13 13
Final Sınavına Hazırlık 1 19 19
Ödev Hazırlama 2 40 80
Sunum Hazırlama 2 10 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 227

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.14552
ÖK.24552
ÖK.34552
ÖK.4533
ÖK.553332