DERS ADI

: MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE YÖNELİMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5041 MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE YÖNELİMLER ZORUNLU 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. ESRA BUKOVA GÜZEL

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Matematik eğitiminde kullanılabilecek olan nicel ve nitel araştırmaların yapısını, türlerini ve özelliklerini tanımak ve bu araştırma türünün kullanımına yönelik beceri geliştirmektir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Nicel araştırmanın ne olduğunu, türlerini, veri toplama ve analiz süreçlerini açıklayabilme.
2   Alan yazındaki matematik eğitiminde gerçekleştirilmiş nicel araştırmaları inceleyebilme ve bu çalışmalara eleştirel gözle bakabilme.
3   Nitel araştırmanın ne olduğunu, türlerini, veri toplama ve analiz süreçlerini açıklayabilme.
4   Alan yazındaki matematik eğitiminde gerçekleştirilmiş nitel araştırmaları inceleyebilme ve bu çalışmalara eleştirel gözle bakabilme.
5   Alan yazındaki matematik eğitiminde gerçekleştirilmiş nicel ve nitel araştırmaları inceleyebilme ve bu çalışmalara eleştirel gözle bakabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matematik eğitiminde kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerine genel bakış, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin benzerlik ve farklılıkları, nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yerinin incelenmesi
2 Matematik eğitiminde kullanılan nicel araştırma yöntemlerine genel bakış
3 Matematik eğitimi açısından nicel araştırma desenlerinin incelenmesi
4 Matematik eğitimi açısından nicel araştırma sürecinin incelenmesi
5 Nicel araştırmada örneklem seçimi ve matematik eğitimi araştırmalarına genel bakış
6 Nicel araştırmada veri toplama süreci ve matematik eğitimi araştırmalarına genel bakış
7 Ara sınav
8 Matematik eğitiminde kullanılan nitel araştırma yöntemlerine genel bakış
9 Matematik eğitimi açısından nitel araştırma desenlerinin incelenmesi
10 Matematik eğitimi açısından nitel araştırma sürecinin incelenmesi
11 Nitel araştırmada katılımcı seçimi ve matematik eğitimi araştırmalarına genel bakış
12 Nitel araştırmada veri toplama süreci (görüşme, odak grup görüşmesi gözlem ve doküman incelemesi) ve matematik eğitimi araştırmalarına genel bakış
13 Nitel veri analizi ve matematik eğitimi araştırmalarından örnekler
14 Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik ve matematik eğitimi araştırmalarından örnekler
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, problem çözme, aktif öğrenme teknikleri, grup çalışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 ODV Ödev
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 BNS BNS YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YYS * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

esra.bukova@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 3 42
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 10 140
Vize sınavına hazırlık 7 1 7
Final sınavına hazırlık 7 1 7
Ödev hazırlama 14 2 28
Sunum hazırlama 14 2 28
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 256

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1534333324
ÖK.2534333324
ÖK.3534333324
ÖK.4534333324
ÖK.5534333324