DERS ADI

: MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMSEL TASARIM VE UYGULAMALAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5036 MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMSEL TASARIM VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. MELİKE YİĞİT KOYUNKAYA

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Matematik eğitiminde kullanılabilecek olan nicel ve nitel araştırmaları incelemek, nicel ve nitel araştırma deseni tasarımlarını uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ortaöğretim matematik eğitiminden ortaya çıkarılacak uygun bir araştırma sorusuna incelemek amacıyla nicel araştırmaya dayalı bir çalışma tasarlayabilme
2   Ortaöğretim matematik eğitiminden ortaya çıkarılacak uygun bir araştırma sorusuna incelemek amacıyla nitel araştırmaya dayalı bir çalışma tasarlayabilme
3   Matematik eğitiminde nicel araştırma yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilecek bir araştırma yapabilme.
4   Matematik eğitiminde nitel araştırma yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilecek bir araştırma yapabilme
5   Nicel ve Nitel araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirilen bir çalışmayı raporlaştırabilme ve sunabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matematik eğitiminde gerçekleştirilen nicel araştırmalara dayalı literatür taraması yapılması ve paylaşımı
2 Matematik eğitiminde gerçekleştirilen nicel araştırmalara dayalı literatür taraması yapılması ve paylaşımı
3 Matematik eğitiminde nicel araştırma yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilecek bir araştırma tasarlama
4 Matematik eğitiminde nicel araştırma yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilecek bir araştırma tasarlama
5 Matematik eğitiminde nicel araştırma yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilecek bir araştırma tasarlama
6 Matematik eğitiminde gerçekleştirilen nicel araştırmanın raporlaştırılması ve sunulması
7 Arasınav
8 Matematik eğitiminde gerçekleştirilen nitel araştırmalara dayalı literatür taraması yapılması ve paylaşımı
9 Matematik eğitiminde gerçekleştirilen nitel araştırmalara dayalı literatür taraması yapılması ve paylaşımı
10 Matematik eğitiminde nitel araştırma yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilecek bir araştırma tasarlama
11 Matematik eğitiminde nitel araştırma yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilecek bir araştırma tasarlama
12 Matematik eğitiminde nitel araştırma yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilecek bir araştırma tasarlama
13 Matematik eğitiminde gerçekleştirilen nitel araştırmanın raporlaştırılması
14 Matematik eğitiminde gerçekleştirilen nitel araştırmanın sunulması
15 Yarıyıl sonu sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Erkan, Ö., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Punch,K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çeviri: Bayrak, D., Arslan, H.B., Akyüz, Z., Siyasal Kitabevi, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, problem çözme, aktif öğrenme teknikleri, grup çalışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 BNS Başarı Notu YYIN * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

esra.bukova@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize sınavına hazırlık 7 1 7
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 10 140
Final sınavına hazırlık 7 1 7
Ödev hazırlama 14 2 28
Sunum hazırlama 14 2 28
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 256

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155523244332
ÖK.23532523232
ÖK.33532523232
ÖK.43532553232
ÖK.535325223232