DERS ADI

: ANALİZDE TEMEL KAVRAMLAR VE ÖĞRETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5031 ANALİZDE TEMEL KAVRAMLAR VE ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilerin Analiz Dersi ve Fonksiyonel Analiz dersi Öğretim Yöntem ve Yaklaşımlarını tanımalarını ve uygulama yapabilmelerini, analiz dersindeki kavramlara yönelik farklı öğrenme yöntemleri ve yaklaşımları hakkında literatürde analiz öğrenimine yönelik yapılmış çalışmalardan da yararlanarak bilgi edinmelerini, bu bağlamda analiz öğrenme ortamlarını ve bu öğrenme ortamında kullanılabilecek farklı öğrenme araçlarını tanımalarını ve bunları aktif olarak kullanmalarını sağlayacak deneyimi ve çalışma disiplinini edinmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Analiz ve Fonksiyonel Analiz öğretiminde temel kavramların tartışılması
2   Analiz ve Fonksiyonel Analiz kavramlara yönelik farklı öğrenme yöntemleri ve yaklaşımları hakkında yapılmış çalışmalardan da yararlanarak bilgi edinme
3   Analiz ve Fonksiyonel Analiz öğrenme ortamlarını tanıma
4   Analiz ve Fonksiyonel Analiz öğrenme ortamında kullanılabilecek farklı öğrenme araçlarını tanıma
5   Analiz ve Fonksiyonel Analiz öğretiminde yararlanılabilecek araçları aktif kullanma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Analiz ve Fonksiyonel Analiz öğretiminde temel kavramların tartışılması
2 Analizdeki ve Fonksiyonel Analiz deki kavramların oluşturulmasına yönelik literatür taraması
3 Analizdeki ve Fonksiyonel Analiz deki kavramların oluşturulmasına yönelik literatürdeki yaklaşımların araştırılması
4 Analizdeki ve Fonksiyonel Analiz deki kavramların oluşturulmasına yönelik literatürdeki yaklaşımların birbiriyle karşılaştırılması
5 Analizdeki ve Fonksiyonel Analiz deki kavramların oluşturulmasına yönelik literatürdeki yaklaşımların farklı yönlerin ortaya çıkarılması
6 Analiz ve Fonksiyonel Analiz öğretimi için tasarlanmış öğrenme ortamlarının araştırılması
7 Analiz ve Fonksiyonel Analiz öğretimi için tasarlanmış öğrenme ortamlarının araştırılması
8 Ara Sınav
9 Analiz ve Fonksiyonel Analiz öğretimindeki kavramların oluşturulmasına yönelik farklı yaklaşımlar ortaya konulması
10 Analiz ve/veya Fonksiyonel Analiz öğretimindeki kavramların oluşturulmasına yönelik uygun öğrenme ortamlarının tasarlanması
11 Analiz ve/veya Fonksiyonel Analiz öğretimindeki kavramların oluşturulmasına yönelik ortaya konan yaklaşımların ve tasarlanan öğrenme ortamının sunumu
12 Yaklaşımların ve tasarlanan öğrenme ortamının lisans analiz dersi ve/veya g Fonksiyonel Analiz dersi kapsamında pilot uygulamasının yapılması
13 Pilot uygulama sürecinin devamı ve sonuçlarının raporlaştırılması
14 Pilot uygulama sonuçlarının tartışılması
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Matematik eğitimi dergileri ve kitapları, bu alanda yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 ODV Ödev
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 BNS BNS YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YYS * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

adem.celik@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 2 20 40
Sunum Hazırlama 2 20 40
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 180

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15342
ÖK.25342
ÖK.35342
ÖK.45222
ÖK.55222