DERS ADI

: 21. YÜZYIL MÜZİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSM 5061 21. YÜZYIL MÜZİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. İLKAY EBRU TUNCER BOON

Dersi Alan Birimler

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders, müzik eğitimi ve öğretimi alanında dünyada var olan uygulamalar arasından seçilmiş olan, alternatif müzik eğitim programları ve öğretim yaklaşımlarını incelemeyi ve karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci bu yaklaşım ve yöntemleri ortaya çıktıkları tarihsel, felsefi, sosyo-kültürel, bilimsel, ekonomik ya da teknolojik bağlamları içerisinde inceleyecek ve bu yaklaşım ve uygulamaları hem evrensel ve yerel dinamikler çerçevesinde hem de kendi inanç ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Neden, nasıl ve kim için müzik eğitimi sorusuna alternatif yanıtlar geliştirebilme. Bireysel ve mesleki bir müzik eğitimi felsefesi/inancı oluşturabilme.
2   Alternatif müzik eğitim ve öğretim uygulamalarını ve yaklaşımlarını dünyadaki uygulamalardan seçilmiş örnekler üzerinden tanıma ve anlama.
3   Müzik eğitimi ve öğretimi alanında var olan alternatif uygulamaları birbirleriyle ilişkilendirebilme, karşılaştırabilme ve bunlara dair eleştirel değerlendirme yapabilme.
4   Müzik eğitimi ve öğretimi alanında var olan alternatif uygulamaları, yaklaşım ve yöntemleri ortaya çıktıkları tarihsel, felsefi, sosyo-kültürel, bilimsel, ekonomik ya da teknolojik bağlamları içerisinde değerlendirebilme.
5   Bu yaklaşım ve uygulamaları çağın evrensel ve yerel dinamikleri/ihtiyaçları bağlamında değerlendirip tartışabilme.
6   Bu yaklaşım ve uygulamaları bireysel mesleki ve bilimsel ihtiyaçları bağlamında değerlendirip tartışabilme, akademik uygulama ve çalışmalarına uyarlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Müzik eğitiminin temelleri. Kim için, neden ve nasıl müzik eğitimi
2 Müzik eğitimi felsefesi. Estetik eğitimi olarak müzik eğitimi, praxial müzik eğitimi.
3 Öğrenme teorileri ve müzik eğitimindeki gelişmeler. (Dewey, Vygotsky, Bandura)
4 Müzik davranışı, beyin ve sinirbilim.
5 Çokkültürlülük, kültürlerarasılık ve kültüre duyarlı müzik eğitimi.
6 Eleştirel pedagoji ve müzik eğitimi.
7 Popüler müzik, informal ve geleneksel olmayan programlar ve öğretim yaklaşımları.
8 Popüler müzik, informal ve geleneksel olmayan programlar ve yaklaşımları.
9 Topluluk müziği
10 Müzik eğitimi ve terapi
11 Teknoloji ve müzik eğitimi
12 Hayat boyu ve kendi kendine öğrenme becerileri ve müzik eğitimi. Bilişüstü öğrenme stratejileri. Öğrenmeyi öğrenme.
13 Müzisyenlik ve müzik öğretmeni
14 Araştırmacı olarak müzik öğretmeni. Müzik sınıfında etnografik yöntem.
15 Müzik sınıfında eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi geliştirme. Sokratik yöntem.
16 Final Sınavı/Raporlama ve Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Hodges, D. A., & Sebald, D. C. (2011). Music in the human experience. New York, NY: Routledge.
Lehmann, A. C., Sloboda, J. A. & Woody, R. H. (2007). Psychology for musicians. New York, NY: Oxford University Press.
Levitin, D. J. (2006). This is your brain on music: The science of a human obsession. New York, NY: Penguin Group.
Motivation in education: Theory, research, and application (4th ed.). New York, NY: Pearson Education, Inc.
Music Matters: A New Philosophy of Music Education. ByDavid J. Elliott. New York: Oxford University Press, 1995.
Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Herder and Herder, 1972.
Hammond, Z., & Jackson, Y. (2015). Culturally responsive teaching and the brain: Promoting authentic engagement and rigor among culturally and linguistically diverse students. Chicago.
Lee Higgins (2012). Community Music in Theory and Practice. New York: Oxford University Press.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Aktif öğrenme, araştırma ve tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev
2 SNM Sunum
3 BNS BNS ODV * 0.50 + SNM * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Dönem içi çalışmalara katılım ve yazılı ödevler, dönem sonu final ödevi ve rapor sunumu.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devamlılık.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ebru.boon@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 13:00-15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Kitap Okuma 1 20 20
Rapor hazırlama 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Proje Ödevi 1 3 3
Proje Final Sunumu 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.1543433
ÖK.2533434
ÖK.3444433
ÖK.4333333
ÖK.5444444
ÖK.6444444