DERS ADI

: MÜZİK EĞİTİMİNDE YARATICILIĞIN FELSEFİ VE EĞİTSEL TEMELLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSM 5028 MÜZİK EĞİTİMİNDE YARATICILIĞIN FELSEFİ VE EĞİTSEL TEMELLERİ ZORUNLU 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ SERMİN BİLEN

Dersi Alan Birimler

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Müzik eğitimi yaklaşımları çerçevesinde yaratıcılığın felsefi ve eğitsel temelleri konusunda bilgi ve becerilerin kazanılması ve diğer sanat alanları ile ilişkilendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Müzik eğitiminde yaratıcılığın temel felsefesini ve ilkelerini bilir.
2   Çağdaş müzik eğitimi yaklaşımlarını bilir.
3   Müzik eğitimi yaklaşımlarını yaratıcılıkla ilişkilendirir.
4   Müzik eğitimi yaklaşımlarını kullanarak yaratıcı öğrenme stratejileri geliştirir.
5   Müzik eğitiminde yaratıcılığı diğer sanat alanları ile ilişkilendirir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yaratıcılığın temel felsefesi
2 Yaratıcılığın ilkeleri
3 Yaratıcılığın alanları
4 Müzik ve yaratıcılık
5 Müzik eğitiminde yaratıcılığın temel felsefesi ve ilkeleri
6 Çağdaş müzik eğitimi yaklaşımları ve yaratıcılık
7 Çağdaş müzik eğitimi yaklaşımları ve yaratıcılık
8 Genel tekrar, sunumlar
9 Müzik eğitimi yaklaşımlarının yaratıcı süreç açısından karşılaştırılması
10 Müzik eğitimi yaklaşımlarının yaratıcı süreç açısından karşılaştırılması
11 Müzik eğitimi yaklaşımlarını kullanarak yaratıcı öğrenme stratejileri geliştirme
12 Müzik eğitimi yaklaşımlarını kullanarak yaratıcı öğrenme stratejileri geliştirme
13 Müzik eğitiminde yaratıcılığın diğer sanat alanları ile ilişkisi
14 Müzik eğitiminde; farklı sanat alanlarını kullanarak yaratıcı öğrenme stratejileri geliştirme
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bachmann, M. L. (2002). Dalcroze Today: An Educational Through and into Music. USA: Oxford University Press. (Çev. David Parlett).
Choksy, L. (1988). The Kodaly Method: Comprehensive Music Education from Infant to Adult. USA: Prentice Hall
Choksy, L. ( ) Teaching Music in the Twentieth Century.
Orhon, G. (2014). Yaratıcılık: Nörofizyolojik, felsefi ve Eğitsel Temeller. Ankara: Pegem Akademi.
San, İ. (2000). Sanat Eğitimi Kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
San, İ. (2004). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınevi.
Singer, D. G. ve Singer, J. L. (1998). Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi. İstanbul: Gendaş A.Ş. (Çev: Nurdan Cihanşümul)
Star, W. (2000). The Suzuki Violonist. USA: Summy Birchard Inc.
Warner, B. (1991). Orff-Schulwerk, Applications for the Classrom. USA: Prentice Hall

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Aktif Öğrenme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYC YYiçiÇalışma
2 YYS YySonuSınavı
3 BNS FinalSonu Başarı Notu YYC * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYC * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Derse devamlılık, derse katılım,sunum ve sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sermin.bilen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 2 10 20
Sunum Hazırlama 2 10 20
Kitap Okuma 3 25 75
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 212

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.15555234
ÖK.25555234
ÖK.35555234
ÖK.45555234
ÖK.55555234