DERS ADI

: İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (MÜZİK KURAMLARI)

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSM 5033 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (MÜZİK KURAMLARI) SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ ESİN UÇAL CANAKAY

Dersi Alan Birimler

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Müzik kuramlarını ileri seviyede kavrayabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Müzik formları ve armoninin temel kavramlarını belirtebilme.
2   Sahip oldukları temel özelliklere göre farklı müzik formlarını ve uygu yapılarını açıklayabilme.
3   Barok, Klasik ve Romantik dönemlerde kullanılan uygu-dışı sesleri tanımlayabilme.
4   Birden fazla yabancı ses içeren uyguların yapılarını ve tonalite derecelerini belirleyebilme.
5   En küçük biçimsel ve armonik birimin bütün içerisindeki yerini ve önemini analiz edebilme.
6   Armonik işlevselliğin eserlerin genel yapılarına olan etkilerini yorumlayabilme.
7   Tüm uygu yapılarını, altere uyguları, uygu-dışı sesleri, ara dominantları ve modülasyon çeşitlerini analiz edebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Lied Formları
2 Sonat Allegrosu
3 Rondo
4 Tema ve Varyasyonlar
5 Barok Varyasyonlar
6 Envansiyon
7 Füg
8 Ara Sınav ve Füg
9 Üç-sesli uygular ve çevrimleri
10 7'li ve 9'lu uygular ve çevrimleri
11 Ara dominantlar
12 Uygu-dışı sesler
13 Alterasyonlar
14 Modülasyon: Diyatonik, Kromatik ve Enarmonik
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Gren, D.M., Form in Tonal Music, Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York, 1979
Bora, Uzay, Müzikte Form , Prizma Matbaacılık Ltd. Şti., İzmir, 2004
Benjamin, Thomas; Horvit, Michael; Nelson, Robert; Techniques and Materials of Tonal Music, Wadsworth Publishing Company, Belmont CA, 1992
Clough & Conley, Basic Harmonic Progressions, W. W. Norton & Company, Inc., New York, 1984
Korsakov, N. R., Kuramsal ve Uygulamalı Armoni, Çev. Ataman, A. M., Levent Müzik Evi, İzmir, 1996
Cangal, Nurhan; Armoni, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2005
Özdemir, Memduh, Armoni, Kanyılmaz Matbaacılık, İzmir, 2001
Müzik dağarından eser örnekleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, bireysel çalışma, tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 BNS Başarı Notu YYIN * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Derse devam durumu, arasınav ve final sınavlarındaki başarı

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam zorunluluğu vardır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

esin.canakay@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

haftanın her günü

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 13 7 91
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 201

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.155345454
ÖK.255345454
ÖK.355345454
ÖK.455345454
ÖK.555345454
ÖK.655345454
ÖK.755345454