DERS ADI

: EĞİTİMDE ÖLÇME TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EPÖ 5518 EĞİTİMDE ÖLÇME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. İRFAN YURDABAKAN

Dersi Alan Birimler

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu ders, test geliştirmeyle ilgili temel kavramların bilgisi, kapsamının belirlenmesi ve ölçülecek özelliklerin tanımlanması, denemelik maddelerin yazımı ve deneme formunun oluşturulması, deneme uygulaması ve analize hazırlık, madde ve test istatistiklerinin hesaplanması, uyun maddelerin seçimi ve nihai testin oluşturulması gibi konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramları anlama.
2   Ölçme aracı geliştirme ile ilgili temel kavramların bilgisi
3   edeflerin (Kazanımların) aşamalı sınıflandırmasını kavrayabilme
4   Ölçme kapsamına alınacak hedef davranışları oluşturabilme
5   Hedef davranışlara uygun test ve ölçek maddeleri yazabilme
6   Denen test ve ölçek maddeleri arasında madde istatistikleri uygun olanlardan nihai testi oluşturabilm

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrenme ve öğretme sürecinde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi.
2 Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramların bilgisi.
3 Eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemlerinin nitelikleri.
4 Test ve ölçek geliştirmeyle ilgili temel kavramların bilgisi.
5 Bloom un bilişsel ve duyuşsal alanlara ilişkin hedeflerle ilgili sınıflandırması
6 Test ve ölçek kapsamının belirlenmesi.
7 Ara sınav
8 Test ve ölçeklerle ölçülecek özelliklerin tanımlanması.
9 Denemelik maddelerin yazımı
10 Deneme formunun oluşturulması.
11 Deneme uygulaması ve analize hazırlık,
12 Madde ve test istatistiklerinin hesaplanması,
13 Madde seçme ve düzeltme çalışmaları
14 Nihai testin oluşturulması ve çalışmanın rapora dönüştürülmesi
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Aiken, L. R. (1985). Psychologica testing and assessment. Boston: Allynand Bacon, Inc.
2. Anastasi, A. (1982). Psychological testing(8th ed.). New York: MacMillanPub. Co.Inc.
3. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
4. Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları.
5. Turgut, M.F.ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
6. Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi.
7. Yurdabakan, İ. (2008). Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçlarının Nitelikleri, (ED. Erkan, S. Ve Gömleksiz, M.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara Nobel Yayıncılık

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-yanıt, tartışma, araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 ODV Ödev
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 BNS BNS YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YYS * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 2 10 20
Sunum Hazırlama 2 10 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4
ÖK.13333
ÖK.23333
ÖK.33333
ÖK.43333
ÖK.53333
ÖK.63333