DERS ADI

: MALİ KRİZLER:TEORİ VE ÜLKE UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAL 5113 MALİ KRİZLER:TEORİ VE ÜLKE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Maliye Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. HAYAL AYÇA ŞİMŞEK

Dersi Alan Birimler

Maliye Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Mali krizlerin (özellikle finansal piyasaları temel alan krizlerin) dünya ülkelerinin ekonomik yapıları üzerinde etkilerini makro ekonomik bakış açısıyla incelemek ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülke örneklerini dikkate alarak Türkiye ekonomisi özelinde mali krizleri sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde analiz etmek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mali krizlerin oluşumuna zemin hazırlayan faktörleri finansal kriz teorilerini dikkate alarak analiz edebilme
2   Finansal krizlerin nedenlerini, etkilerini ve bu krizlerle mücadelede uygulanan ekonomi politikalarını inceleyebilme
3   Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan mali krizleri neden-sonuuç ilişkisi çerçevesinde analiz edebilme ve bu krizlerle mücadelede uygulanan ekonomi politikalarının başarısını tartışabilme
4   Türkiye de yaşanan finansal krizlerin oluşumuna zemin hazırlayan içsel ve dışsal faktörleri kriz teorileri çerçevesinde ve neden-sonç ilişkisi içinde analiz edebilme
5   Türkiye de yaşanan mali krizlerle mücadelede uygulanan ekonomi politikalarının başarısını tartışabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mali kriz modelleri
2 Mali krizlerin oluşumuna zemin hazırlayan içsel ve dışsal değişkenler (kriz teorileri temelinde)
3 Finansal Kriz modellerinin makroekonomik analizi
4 Gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerin oluşumuna zemin hazırlayan içsel ve dışsal değişkenler
5 Gelişmekte olan ülkelerde mali krizlerin etkilerinin azaltılmasına/giderilmesine yönelik ekonomi politikaları
6 Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan mali krizlerin makroekonomik analizi
7 ARA SINAVLAR
8 ARA SINAVLAR
9 Gelişmiş ülkelerde mali krizlerin oluşumuna zemin hazırlayan içsel ve dışsal değişkenler
10 Gelişmiş ülkelerde mali krizlerin etkilerinin azaltılmasına/giderilmesine yönelik ekonomi politikaları
11 Türkiye de mali krizlerin oluşumuna zemin hazırlayan içsel ve dışsal değişkenler
12 Türkiye de mali krizlerin etkilerinin azaltılmasına/giderilmesine yönelik ekonomi politikaları
13 Küresel finansal krizin nedenleri ,sonuçları ve dünya ekonomisine etkisi
14 Küresel finansal krizin Türkiye ekonomisine etkisi ve bu etkinin azaltılmasına/giderilmesine yönelik ekonomi politikaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Macroeconomics, N. Gregory Mankiw, 2010, Worth Publishers
Yardımcı kaynaklar: Macroeconomics, Paul Krugman and Robin Wells, 2009, Worth Publishers

Diğer ders materyalleri: periodik dergiler (ulusal/uluslar arası), akademik raporlar (ulusal/uluslar arası)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

4204180-10424, ayca.simsek@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 2 2 4
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 132

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.11111
ÖK.2111
ÖK.31111
ÖK.41111
ÖK.5111