DERS ADI

: İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÇİN 5037 İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME ZORUNLU 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

İnsan Kaynakları Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. TUNÇ DEMİRBİLEK

Dersi Alan Birimler

İnsan Kaynakları Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerde çalışanı işe alma ve yerleştirme süreci ile ilgili bilgileri öğretmek ve işe alma-yerleştirmeyi yönetim ile örgütsel davranış literatürü çerçevesinde değerlendirebilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşe alma ve yerleştirme kavramı ve özelliklerini tanımlayabilme
2   İşe alma ve yerleştirme süreci ile iş ilanı, başvuru formu ve özgeçmişi ilişkilendirebilme
3   Adayın kişilik özelliklerini analiz edebilme
4   En nitelikli adayı işe almak için uygun iş görüşmesi yöntemlerini bilme ve uygulayabilme
5   İşe alma ve yerleştirme sürecinde elde edilen bilgileri değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İşe Alma ve Yerleştirme Süreci ve Özellikleri
2 Stratejik İşletme Yönetimi Açısından İnsan Kaynakları Gereksiniminin Planlaması
3 Aday Toplama ve Personel Seçimi Açısından İş Analizi ve İş Tanımları
4 Aday Toplama: İç Kaynak ve Dış Kaynak Kullanımı
5 İşe Alma ve Yerleştirme Sürecinde Başvuru Formu ve Özgeçmiş
6 İşe Alma ve Yerleştirme Sürecinde Psikolojik Testler: Kişilik ve Beceri
7 İş Görüşmesinde Mülakat
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 İş Görüşmesinde Soru Sorma Tekniği
10 Yetkinlik Temelli İş Görüşmesi
11 İşe Alma ve Yerleştirmede Değerlendirme Yöntemleri
12 İşe Yerleştirme ve Örgütsel Sosyalleşme
13 İşe Yerleştirme ve İşe Alıştırma Eğitimi İlişkisi
14 İşe Alma ile İlgili Konular: Firma İmajı, Örgütsel Çekicilik

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Toker Dereli ve Ülkü Uzunçarşılı. (1990). İşletmelerde Personel Tedarik ve Seçimi, İstanbul: MESS Yayını.
İlhan Erdoğan. (1991). Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, İstanbul: İÜ İşletme Fak. Yayını.
John Finnigan. (1997). Doğru İşe Doğru Eleman, (Çev.: Mehmet Kılıç), İstanbul: Rota Yayınları.
Robert Gatewood ve Hubert Feild. (2001). Human Resource Selection, New York: Harcourt College Publishers.
Canan Çetin Gürer. (1990). Personel Seçiminde Görüşme İlke ve Teknikleri, İstanbul: Çağlayan Kitapevi.
Robert L. Mathis ve John H. Jackson. (1997). Human Resources Management, Eighth Edition, Minneapolis: West Publishing Company.
P.R., Plumbley. (1976). Recruitment And Selection, Third Edition, New York: Institute Of Personel Management.
W. J. Rothwell ve H.C. Kazanas. (2003). Planning and Managing Human Resources: Strategic Planning for Personel Management, M.A: Human Resources Development Press.
Nursel Telman (2004). Eleman Seçimi, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ödev, araştırma, sunum ve aktif anlatım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tüm öğrenme çıktıları yarıyıl içi sınavı ve yarıyıl sonu sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0.232.3010351 t.demirbilek@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 16.00-17.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 6 6
Ödev Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555