DERS ADI

: BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. ERCAN AKPINAR

Dersi Alan Birimler

Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans
Özel Eğitim Yüksek Lisans
Çevre Eğitimi Yüksek Lisans
Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Resim - İş Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans
Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans
Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yüksek Lisans
Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans
İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Yüksek Lisans
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans
Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin Amacı: Eğitimde bilimsel araştırmanın ne olduğunun, nasıl planlandığının, nasıl uygulanıp sonuçlara ulaşıldığının, raporlaştırmanın ve yayın etiğinin öğretilmesiyle öğrencinin kendi başına bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimsel araştırmada temel kavramları bilir.
2   Bilimsel araştırmanın önemini açıklar.
3   Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını açıklar.
4   Bilimsel araştırma yapar.
5   Bilimsel araştırma ile ilgili araştırılan ve sunulan konuyu raporlaştırır.
6   Bilimsel araştırmada etik kuralların farkında olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencilerle tanışma, dersin amaç, önem, içerik ve kaynak kitaplarının açıklanması
2 Bilimin tanımı, işlevleri, temel nitelikleri
3 Bilimsel araştırmanın nitelikleri türleri, aşamaları
4 Araştırmanın problemi, amacı; değişkenler; hipotez; araştırmanın önemi
5 Varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar
6 Nitel ve nicel araştırmalar ve özellikleri
7 Araştırma modellerinden tarama modeli ve türleri
8 Ara Sınav
9 Araştırma modellerinden deneme modeli ve türleri
10 Evren ve örneklem
11 Veri toplama araçları (anket, gözlem, görüşme, testler) ve özellikleri
12 Bilim araştırmada rapor hazırlam
13 Bilimsel Yayınlarla İlgili Etik Konular
14 Bilimsel Yayınlarla İlgili Etik Konular
15 final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Tanrıöğen, A. (Ed.) (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık (2. basım), Ankara.
2. Ekiz, D. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Lisans, İstanbul.
3. Kaptan, S.(2001). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara.
4. Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel, Ankara.
5. Kuş, E. (2003). Nicel ve nitel araştırma teknikleri. Anı Yayıncılık, Ankara.
6. Sümer,N.;Demirutku,K.;Özkan,T. (2005). Araştırma Teknikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
7. Yıldırım,A.;Şimşek,H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5.basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
8.MacIntyre, Etik'in Kısa Tarihi (Paradigma Yay),
9. Pieper, Etiğe Giriş (Ayrıntı Yay.),

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-yanıt, tartışma, araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 ODV Ödev
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 BNS BNS YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YYS * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Ercan AKPINAR
DEU Buca Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Tek (http://web.deu.edu.tr/bote/)
Bölüm Başkanı
Buca-İzmir
02324204882

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
ders anlatımı 13 3 39
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 3 39
vize sınavına hazırlık 1 10 10
final sınavına hazırlık 1 15 15
ödev hazırlama 1 10 10
sunum hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.122
ÖK.222
ÖK.322
ÖK.452
ÖK.524
ÖK.62325