DERS ADI

: TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 5002 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ HADİYE KÜÇÜKKARAGÖZ

Dersi Alan Birimler

Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans
Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Eğitim ve sosyal araştırmalarda temel prosedürleri karşılamak için ölçme araçlarını geliştirilmesi öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dersin amaç ve isleyişine dair bilgi paylaşımı.
2   Ölçmede güvenirlik ve geçerlilik; tanımlar, türler ve etkileyen faktörler.
3   Tutumların ölçülmesi, Temel sayıltılar
4   Denemelik tutum ifadelerinin oluşturulması ve deneme ölçeğinin düzenlenmesi.
5   Deneme/pilot uygulamasından elde edilen verilerin analizi ve madde analizleri.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin amaç ve işleyişine dair bilgi paylaşımı
2 Ölçme ile ilgili temel kavramlar, ölçek türleri
3 Ölçmede güvenirlik ve geçerlilik; tanımlar, türler ve etkileyen faktörler
4 Ölçmede güvenirlik ve geçerlilik; tanımlar, türler ve etkileyen faktörler
5 Tutumların ölçülmesi-Temel sayıtlılar
6 Literatür taraması
7 Kuramsal yapının tartışılması
8 Kuramsal yapının tartışılması
9 Ölçülecek özelliğin belirlenmesi/ tanımlanması
10 Denemelik tutum ifadelerinin oluşturulması ve deneme ölçeğinin düzenlenmesi
11 Deneme/pilot uygulama
12 Deneme/pilot uygulamasından elde edilen verilerin analizi ve madde analizleri
13 Madde analizi
14 Ölçeğin psikometrik özellikleri (Güvenirlik ve geçerlik analizleri)
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Aiken, L. R. (1985). Psychologicaltestingandassessment. Boston: Allynand Bacon, Inc.
2. Anastasi, A. (1982). Psychologicaltesting(8th ed.). New York: MacMillanPub. Co.Inc.
3. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
4. Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları.
5. Turgut, M.F.veBaykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri.Ankara: ÖSYM Yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-yanıt, tartışma, araştırma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYC YYiçiÇalışma
2 YYS YySonuSınavı
3 BNS FinalSonu Başarı Notu YYC * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYC * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin ödevleri yarıyıl içi çalışma notuna ve final notuna doğrudan eklenerek değerlendirmeye alınacaktır. Sınav tarihleri ders planında belirtilecektir. Sınav tarihleri kesinleştiğinde, tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Değerlendirme Kriteri

Dönem içi çalışmalara katılım ve yazılı ödevler, dönem sonu final ödevi ve özet rapor sunumu

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi, yayınlarda aşırma, intial yapma gibi davranışlar disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.
3. Öğretim üyesi kısa sınavlar yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar, yarıyıl içi çalışma notlarına ve final sınavı notlarına eklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hadiye.kkaragoz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Hafta içi mesai saatleri

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Proje Hazırlama 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 13 2 26
Proje Ödevi 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.123
ÖK.223
ÖK.323
ÖK.4232
ÖK.5232